Alle collecties
 
 

Bibliotheek en boekwetenschap


toon alle afbeeldingen gerelateerd aan dit onderwerp

Als stadsbibliotheek begonnen, werd de bibliotheek in 1632 onderdeel van het toen opgerichte Athenaeum Illustre, en in 1877 universiteitsbibliotheek. Vanaf het midden van de negentiende eeuw zijn omvangrijke collecties verworven, vooral van genootschappen en maatschappijen, waardoor het bezit enorm toenam.

Belangrijke bruiklenen zijn bijvoorbeeld die van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1855) en die van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (1960). Ook particulieren blijken de Universiteitsbibliotheek welgezind. Zo schonken de nabestaanden van Leeser Rosenthal diens beroemde Bibliotheca Rosenthaliana (1880).

meer...