Alle collecties
 
 

Ordening van de Amsterdamse platen


In de vroege periode waren de platen ingedeeld in enkele grote groepen: platen gemerkt met P, waarschijnlijk verwijzend naar 'Physiologie', A, waarschijnlijk bedoeld voor de colleges anatomie, en Crypt, bedoeld voor colleges over Cryptogamen. De categorie I (vanaf 1897) verwijst waarschijnlijk naar later ingevoegde platen betreffende fysiologie en farmacognosie, vervaardigd in opdracht van Eduard Verschaffelt.
In het begin van de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd een index gemaakt op de collegeplaten. In deze index zijn de platen over zeventien groepen verdeeld. Deze groepen komen vrijwel geheel overeen met het onderwijspakket van de toenmalige hoogleraar-directeur van het laboratorium Jacob Heimans.

De zeventien groepen volgens de index zijn vertaald naar de moderne vakgebieden, fysiologie en farmacognosie zijn toegevoegd. De indeling is als volgt:
Taxonomie (voorheen Plantensystematiek en Inleiding Systematiek)
Morfologie (voorheen Plantenanatomie en Morphologie)
Genetica (voorheen Genetica en Erfelijkheid)
Plantengeografie
Microscopie
Voortplanting (voorheen Bestuiving en Bevruchting)
Cecidia (voorheen Gallen)
Algae
Mycologie (voorheen Fungi)
Lichenologie (voorheen Lichenes)
Bryophyta
Pteridophyta
Gymnospermae
Plantenfysiologie (fysiologie)
Farmacognosie