Hoofdpagina
beeld met onderschriftbeeld met beschrijving
21 t/m 70 van 79 resultaten  
  |1|51|   volgende>>  
Klik op "toon beeld" om het volledige record te openen. zoek opnieuw
sorteer: 
 

thumbnail
TitelKerkgebouw der Doopsgezinden te Meeden, 1871
Jaar1871
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen in zwart
Afbeelding van façade, drie dwarsdoorsnedes en bankenplan
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.333
Opschriftenr.o. : Kerkgebouw der Doopsgezinden te Meeden, 1871
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelLegging der Verwúlften en Rieôelen. Met aanwijzing der Zittingen op dezelve Loozende van voor het Vroúwen-Húis en de Kerkstraat agter het Wees Húis op de Prinsegragt zoo als dezelven gronden zyn in den Jaaren MDCCLXXXV, A. Langerhúizen
Jaar1785
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen en penseel in kleur
Plattegrond van het riool-systeem van het Doopsgezinde Oudevrouwenhuis aan de Kerkstraat te Amsterdam
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelNed. Ger. Kerk (Doleerende) te Amsterdam
Jaar2e helft 19e eeuw
TechniekFoto
AnnotatieBlauwdruk
Drie plattegronden van de kerk der Nederlands Gereformeerde kerk (Doleerende) op onbekende locatie te Amsterdam
Opschriftenl.b. : Ned. Ger. Kerk (Doleerende) te Amsterdam
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerp eener Pastorij voor de Doopsgezinde Gemeente te Wolvega
Jaar1875
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen (zwart) op linnen
(Bouw)tekening van voor-, zij- en achterkant, twee doorsnedes en twee plattegronden
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.334
Opschriftenl.o. : Ontwerp eener Pastorij voor de Doopsgezinde Gemeente te Wolvega
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerp tot verbouw van het perceel bewoond door den Heer J. Keutter, op den Singel J.J. 463 alhier
Jaar1872
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen in zwart, penseel in roze en grijs
(Bouw)tekening van voorgevel en drie plattegronden (vóór en ná de verbouwing)
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Opschriftenm.o. : Schaal van 1/100 deze groote
r.o. : Amsterdam 30 October 1872, G.B. Salm
bov. : Ontwerp tot verbouw van het perceel bewoond door den Heer J. Keutter, op den Singel J.J. 463 alhier
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerp tot verbouwing van perceel AA 624 alhier
Jaar1872
Collatie[4] bl
TechniekTekening
Annotatie(Bouw)tekeningen van voor- en achtergevel, drie dwarsdoorsnedes, fundering en drie plattegronden voor de panden Prinsengracht 1011-1017 (gebouwd 1865-1867). Daarvoor bevond zich op dit perceel het Doopsgezinde Weeshuis (opgeheven 1811)
Elke tekening vermeldt behalve de titel: Amsterdam, April 1867, G.B. Salm, archit.; schaal 1 à 100; Gezien en gewaarmerkt ...
Tekeningen in pen en penseel (kleur)
LiteratuurVgl. cat. tent. G.B. Salm & A. Salm GBzn.: bouwmeesters van Amsterdam (1997), nr. 13
Zie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen4
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerp van een kerkgebouw voor de Doops gezinde Gemeente te Hoorn
Jaar1867
Collatie[2] bl
TechniekTekening
AnnotatieTitel bovenaan beide bladen
Bouwtekeningen van voorkant en dwarsdoorsnede
Tekeningen in pen (zwart) en penseel (rose en lichtblauw)
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen2
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerp voor een kerkgebouw te Deventer
VervaardigerBrakke Grond, De Amsterdam
ImpressumAmsterdam : Photo-Lithografie de Brakke Grond
Jaar2e helft 19e eeuw
Collatie[3] bl
TechniekFotolithografie
Vlakdruk - fotomechanisch
AnnotatieBij elke prent onderaan: Amsterdam, April, de architect T.E. Kuipers
Afbeeldingen van het exterieur, interieur en de plattegrond van de Doopsgezinde kerk te Deventer, gelegen achter het bekende Penninckshuis
Titel en impressum op elke prent
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen3
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerp voor een orgel van M.G. Tétar van Elven, bedoeld voor de Doopsgezinde kerk Bij 't Lam te Amsterdam
Jaarca.1840
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel. Titel ontleend aan fiche
Tekening in pen (zwart) en penseel (kleur)
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerp voor eene Doopsgezinde kerk te 's-Gravenhage
ImpressumSteendrukkerij P.J. van Son, Zuilingstraat, No. 7, Hage
Jaarca.1840
TechniekFotolithografie (directe)
Vlakdruk - fotomechanisch
AnnotatieBouwtekeningen van voor- en zijgevel, twee dwarsdoorsnedes en vier plattegronden
Binnen alle afbeeldingen gesigneerd en gedateerd: 's Hage April 1885, K. Stoffels bouwk
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.333; zonder bestek en voorwaarden
Aantal afbeeldingen4
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerp voor eene Kerk ten behoeve der Doopsgezinde Gemeente te Vlissingen
ImpressumSteend PJ van Son Zuilingst s Hage
Jaar1889
Beeldformaat530x668 mm
TechniekFotolithografie
Vlakdruk - fotomechanisch
AnnotatieRechtsonder binnen de afbeelding gesigneerd en gedateerd: 's Hage 1 Oct 1889, K. Stoffels architect
(Bouw)tekening van voor- en zijgevel, twee dwarsdoorsnedes en twee plattegronden
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Opschriftenl.o. : [Impressum]
m.o. : Schaal 1 a 100.
bov. : Ontwerp voor eene Kerk ten behoeve der Doopsgezinde Gemeente te Vlissingen
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerp voorgebouw behoorende bij de Doopsgezinde Kerk
ImpressumS.l. : s.n.
Jaarca.1880
TechniekFotolithografie
Vlakdruk - fotomechanisch
AnnotatieMogelijk ontwerp van de architect T.E. Kuipers
Behorend bij de Doopsgezinde kerk te Deventer
Opschriftenr.o. : Schaal 1 à 100
m.b. : Ontwerp voorgebouw behoorende bij de Doopsgezinde Kerk
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerpen kerkgebouw v/d Doopsgezinde gemeente te Enkhuizen
VervaardigerBrakke Grond, De Amsterdam
ImpressumAmsterdam : Photo-Lith. de Brakke Grond
Jaar1891
TechniekFotolithografie
Vlakdruk - fotomechanisch
Annotatie(Bouw)tekening van voor- en zijkant, twee dwarsdoorsnedes, plattegrond en funderingsplan
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Opschriftenm.o. : Schaal: 1 à 100
r.o. : Enkhuizen Novemb 91, VanderMeulen, Architt.
bov. : Ontwerpen kerkgebouw v/d Doopsgezinde gemeente te Enkhuizen
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelOntwerpplan voor een kerkgebouw voor de Doopsgezinde Gemeente aan de 's Gravensande en Boerhaave straat
Jaar1891
Collatie[2] bl
TechniekTekening
AnnotatieTitel ontleend aan opschrift een van beide bladen
Bouwtekeningen van voor- en zijkant, vier dwarsdoorsnedes, drie plattegronden en funderingsplan
Tekening in pen (zwart) en penseel (rood en geel)
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen2
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPastorie der Doopsgezinde gemeente te Middelie
Jaar2e helft 19e eeuw
Beeldformaat470x666 mm
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen en penseel in kleur
(Bouw)tekening van voor- en achterkant en plattegrond
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.333
Opschriftenr.b. : Pastorie der Doopsgezinde gemeente te Middelie
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan eener nieuwe pastorie voor de Doops gezinde gemeente te Surhuisterveen op 1/100 der ware grootte
Jaar1865
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen (zwart) en penseel (rood) op linnen
Bouwtekening van voor-, zij- en achterkant, twee doorsnedes en een plattegrond
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.334
Opschriftenr.o. : Plan eener nieuwe pastorie voor de Doops gezinde gemeente te Surhuisterveen op 1/100 der ware grootte
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan eener vertimmering der kerk van de Doopsgezinde gemeente te Surhuisterveen
Jaarca.1865
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen (zwart) en penseel (roze) op linnen
Bouwtekening met drie doorsnedes en een plattegrond
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.334
Opschriftenr.o. : Plan eener vertimmering der kerk van de Doopsgezinde gemeente te Surhuisterveen
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan van aan en verbouw der Pastorie van de Doopsgezinde Gemeente te Rottevalle
Jaar1e helft 19e eeuw
Collatie[2] bl
TechniekTekening
AnnotatieTekeningen in pen en penseel in kleur, op linnen
Bouwtekeningen van voor- en zijkant, dwarsdoorsnedes en plattegronden
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.334
Aantal afbeeldingen2
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan van een kerk voor de Doopsgezinde Gemeente te Wolvega, 1875
Jaar1875
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen (zwart) op linnen
(Bouw)tekening van voor- en zijkant, twee doorsnedes en een plattegrond met bankenplan
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.334
Opschriftenl.o. : Plan van een kerk voor de Doopsgezinde Gemeente te Wolvega, 1875
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan van een Nieuwe Doopsgezinde kerk te Hollum op Ameland, geteekend op een schaal van 100 op 1 El
Jaarca.1867
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen (zwart) en penseel (roze)
(Bouw)tekening van voor-, zij- en achterkant, twee doorsnedes en een plattegrond (bankenplan)
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.333
Opschriftenr.o. : G.P. Nunning
ond. : Plan van een Nieuwe Doopsgezinde kerk te Hollum op Ameland, geteekend op een schaal van 100 op 1 El
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan voor de doopsgezinde kerk in Winterswijk. Bouwtekening van voorgevel en twee plattegronden
Jaar2e helft 19e eeuw
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel
Tekening in pen (rood en zwart) op linnen
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.334
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan voor een doopsgezinde kerk op onbekende locatie. Bouwtekening van voor-, zij- en achterkant, twee dwarsdoorsnedes en plattegrond
Jaar2e helft 19e eeuw
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel
Tekening in pen (zwart) en penseel (rood)
Binnen de afbeelding: Schaal van 1 duim per el
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan voor een doopsgezinde kerk op onbekende locatie. Bouwtekening van kleine kerk met vier afbeeldingen, onder andere van voorgevel
Jaar2e helft 19e eeuw
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel
Tekening in pen (zwart)
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan voor een nieuw orgel in de doopsgezinde kerk te Nieuwe Niedorp, vervaardigd door L. van Dam en Zonen, 23 september 1882 ingewijd
Jaarca.1882
Beeldformaat553x408 mm
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen en penseel in kleur
(Bouw)tekening van de voorzijde van het orgel
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.334
Opschriftenond. : Plan voor een nieuw orgel in de doopsgezinde kerk te Nieuwe Niedorp, vervaardigd door L. van Dam en Zonen, 23 september 1882 ingewijd
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan voor eene Kerk ten behoeve der Doopsgezinde Gemeente te Middelburg
ImpressumSteend. P.J. v Son Zuilingst. 215 Hage
Jaar1888
Beeldformaat522x660 mm
TechniekFotolithografie
Vlakdruk - fotomechanisch
AnnotatieRechtsonder binnen de afbeelding gesigneerd en gedateerd: 's Hage 15 Oct 88, K. Stoffels archit.
(Bouw)tekening van voor- en zijgevel, twee dwarsdoorsnedes en twee plattegronden
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Opschriftenl.o. : [Impressum]
m.o. : Schaal 1 a 100.
bov. : Plan voor eene Kerk ten behoeve der Doopsgezinde Gemeente te Middelburg
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan voor het bouwen van een privaat (WC) aan de kosters woning der Doopsgezind kerk, Meerpad N° 7 Amsterd Noord v.m. Nieuwendam
Jaar1938
TechniekFoto
AnnotatieBlauwdruk
Situatieschets, twee plattegronden, vooraanzicht en dwarsdoorsnede van nieuw toilet, te bouwen aan de kosters woning te Nieuwendam (thans gemeente Amsterdam)
Opschriftenr.o. : Amsterdam, 8 maart 1938
bov. : Plan voor het bouwen van een privaat (WC) aan de kosters woning der Doopsgezind kerk, Meerpad N° 7 Amsterd Noord v.m. Nieuwendam
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlan voor vertimmering. Huis Wijk A N° 35
Jaar2e helft 19e eeuw
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen (zwart) en penseel (rood en blauw) op linnen
(Bouw)tekening van voor- en achtergevel, dwarsdoorsnede en plattegrond, mogelijk voor de pastorie der Doopsgezinde gemeente te Workum
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.335
Opschriftenr.o. : Schaal 1 à 50
m.o. : Plattegrond
m.b. : Plan voor vertimmering. Huis Wijk A N° 35
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlatte grond eener nieuw te bouwen Pastorie
Jaar2e helft 19e eeuw
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen in grijs en penseel in roze
Bouwtekening met plattegrond der begande grond van een Doopsgezinde pastorie op onbekende locatie
Opschriftenbov. : Platte grond eener nieuw te bouwen Pastorie
ond. : Op 1/50 der ware grootte
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlatte grond, eener nieuw te bouwen pastorie, ten behoeve der doopsgezinde gemeente te Stavoren
Jaar2e helft 19e eeuw
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen in zwart en penseel in roze
Bouwtekening met plattegrond
Opschriftenbov. : Platte grond, eener nieuw te bouwen pastorie, ten behoeve der doopsgezinde gemeente te Stavoren
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlattegrond pand e., begane grond en 1e etage
Jaar[1820]
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel. Titel ontleend aan fiche
Tekening in pen (zwart) en penseel (kleur)
Het pand maakt deel uit van het complex der Doopsgezinde kerk Bij 't Lam te Amsterdam
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Opschriftenr.o. : Langerhúizen 3/22 20.
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlattegrond van de kelderverdieping van het te bouwen Doopsgezinde Oudevrouwenhuis aan de Kerkstraat te Amsterdam
Jaar1758
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel
Tekening in pen en penseel in kleur
Linksonder: Cs. V. E.
Tekening maakt vermoedelijk onderdeel uit van reeks ontwerpen en van twee handgeschreven memories
Datering ontleend aan memories
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelPlattegronden Singelpanden
Jaar[1820]
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel. Titel ontleend aan fiche
Het pand maakt deel uit van het complex der Doopsgezinde kerk Bij 't Lam te Amsterdam
Tekening in pen (zwart) en penseel (kleur)
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Opschriftenr.o. : Langerhúizen 3/22 20.
Aantal afbeeldingen2
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelSchetsteekening eener nieuw te bouwen kerk voor de doopsgezinde gemeente te Uithuizen
Jaarca.1868
TechniekTekening
AnnotatiePentekening
Bouwtekening op schaal van voor- en zijkant; met plattegrond
Datering ontleend aan jaartal op voorgevel
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.334
Opschriftenl.o. : Schaal van ¼ Ned duim op de Groninger voet 1-116; de Groningsche voet (12 duim) is 0.292197 Ned.
bov. : Schetsteekening eener nieuw te bouwen kerk voor de doopsgezinde gemeente te Uithuizen
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelStand van de Kolommen in het Kerkgebouw der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente alhier
Jaar1867
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen in zwart
Tekening van de stand der zuilen in de Doopsgezinde kerk Bij 't Lam te Amsterdam. Rechtsonder situatie-tekening
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Opschriftenl.o. : Opgemeten den 11° februari 1867
r.o. : Amsterdam februari 1867, G.B. Salm, archit.
bov. : Stand van de Kolommen in het Kerkgebouw der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente alhier
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelTeekening der Pastorie voor de Doopsgezinden te Appelscha. Schaal van 3 duim op de el
Jaarca.1867
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen (zwart) en penseel (rood)
(Bouw)tekening van voor-, zij- en achterkant, drie doorsnedes en twee plattegronden
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.332
Opschriftenr.o. : Teekening der Pastorie voor de Doopsgezinden te Appelscha. Schaal van 3 duim op de el
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelTeekening van de nieuw te bouwen Catechiseerkamer bij de Doopsgezinde Gemeente te Bovenknijpe
Jaar1881
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen in zwart
Bouwtekening. Voor- en zijaanzicht, plattegrond en dwarsdoorsnede kapconstructie
Opschriftenl.b. : ... 1881
m.b. : Teekening van de nieuw te bouwen Catechiseerkamer bij de Doopsgezinde Gemeente te Bovenknijpe
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelTeekening van de Pastorij der doopsgez. Gemeente te Midwolda
VervaardigerD. Kramer
Jaar1867
Beeldformaat447x485 mm
AnnotatiePentekening
(Bouw)tekening op schaal van voor-, zij- en achterkant en plattegrond van de pastorie der Doopsgezinde gemeente te Midwolda (Groningen)
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.333
Opschriftenl.o. : Schaal van 1 a 100
r.o. : Opgemaakt door den Opzigter den 20 October 1867, D. Kramer
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelTeekening van de vergroote kerk voor de Doopsgezinde gemeente te Aalsmeer
VervaardigerJ. Scholten
Jaar1867
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen (zwart) en penseel (grijs en rood)
(Bouw)tekening van zijgevel, dwarsdoorsnede, fundering en plattegrond
LiteratuurCatalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329
Opschriftenr.o. : Opgemaakt door den Heer J. Keijzer te Amsterdam, geteekend door den dagelijkse Opzigter J. Scholten den 30 Augustus 1867
bov. : Teekening van de vergroote kerk voor de Doopsgezinde gemeente te Aalsmeer
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelTeekening van eene Kerk en Consistorie voor den Doopsgezinde Gemeente te Zuid-Zijpe
Jaar2e helft 19e eeuw
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen in zwart; penseel in roze
Bouwtekening met afbeelding van gevelopstanden, plattegrond en dwarsdoorsnedes
Opschriftenr.o. : Opgemaakt te Amsterdam door en Heer (geta) J. Keijzer, gecopt. dage. opzigter J. Scholten Dz
bov. : Teekening van eene Kerk en Consistorie voor den Doopsgezinde Gemeente te Zuid-Zijpe
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelTeekening van eene Kerk en Pastorij voor de Doopsgezinde Gemeente te Ilp gemeente Ilpendam
VervaardigerA. Hüffnagel
Jaar1865
Beeldformaat415x715 mm
TechniekTekening
AnnotatieTekening met de pen in zwart
(Bouw)tekening van voor- en zijgevel, twee dwarsdoorsnedes en drie plattegronden
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Opschriftenl.o. : Ontworpen door J. Keijzer te Amsterdam
r.o. : A. Hüffnagel fec. 2/5 65
m.o. : Schaal van 1 à 100
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelTeekeningen behorende by de acte van aanbesteding eener kerk en kosterwoning voor de doopsgezinde gemeente te Franeker
Jaar1865
Collatie[4] bl
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel. Titel ontleend aan titels linksboven op bladen
Tekeningen in pen in zwart
Bouwtekeningen. Plattegronden, dwarsdoorsnedes en vooraanzicht der Doopsgezinde kerk te Franeker
Aantal afbeeldingen4
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelTekening van nieuwe Deuren voor de beide Kerkgangen op den Cingel
Jaar1820?
TechniekTekening
AnnotatieTekening in pen (zwart) en penseel (kleur)
(Bouw)tekening van aanzicht, vermoedelijk door A. Langerhuizen
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Opschriftenm.o. : Tekening van nieuwe Deuren voor de beide Kerkgangen op den Cingel
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelUittreksel van het Kadastrale Plan der Gemeente ...
Jaar1870
TechniekTekening
AnnotatieFormulier in boekdruk
Tekening in pen in zwart, penseel in kleur, rechtsonder gedateerd 27 september 1870
Formulier (voorgedrukt) afgegeven aan de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam, met getekend kadastraal plan van het gebied tussen Bloemstraat en Rozengracht te Amsterdam
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Opschriftenl.b. : Uittreksel van het Kadastrale Plan der Gemeente ...
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelVeertien bouwtekeningen voor Doopsgezinde kerk op onbekende locatie
VervaardigerAbraham Salm G.Bzn 1857-1915
Jaarca.1907
Collatie[14] bl
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel
Tekening in potlood; aquarel
De verschillende voorstellen voor de façade zijn gesigneerd: A. Salm GBzn (= Abraham Salm GBzn; 1857-1915)
Opgeplakt (zoals uitgebracht)
Aantal afbeeldingen14
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelVer. Doopsgez. Gemeente te Amsterdam
Jaar2e helft 19e eeuw
TechniekFoto
AnnotatieBlauwdruk
Drie plattegronden van de kerk der Ver. Doopsgezinde gemeente op onbekende locatie te Amsterdam
Opschriftenl.b. : Ver. Doopsgez. Gemeente te Amsterdam
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelVerbouwingsproject Doopsgezinde kerk Bij 't Lam aan de zijde van de Herengracht
Jaar1696
Collatie[4] bl
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel
Tekening in pen (zwart) en penseel (kleur)
(Bouw)tekeningen van voorzijde, dwarsdoorsnede en twee plattegronden. De plannen, door Tieleman Fransiscus Suys, zijn niet uitgevoerd
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen4
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelVerbouwingsproject Doopsgezinde kerk Bij 't Lam aan de zijde van het Singel
Jaar1820?
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel
Tekening in pen in zwart
(Bouw)tekening met dwarsdoorsnedes en een plattegrond, vermoedelijk door A. Langerhuizen. Het betreft hier waarschijnlijk de panden Singel 452 en 454
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelVerbouwingsproject Doopsgezinde kerk Bij 't Lam van de plaats aan de zijde van de Herengracht
Jaar1820?
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel
Tekening in pen (zwart) en penseel (kleur)
(Bouw)tekening van voor- en zijkant en plattegrond van de plaats, vermoedelijk door A. Langerhuizen
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelVerbouwingsproject Singel nr. 450, deel uitmakend van het complex van de Doopsgezinde kerk Bij 't Lam
Jaar1820?
Collatie[2] bl
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel
(Bouw)tekeningen van voor- en achterkant, dwarsdoorsnedes en plattegronden, vermoedelijk door A. Langerhuizen
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen2
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelVerbouwingsproject Singel nr. 452, deel uitmakend van het complex van de Doopsgezinde kerk Bij 't Lam
Jaarca.1820
TechniekTekening
AnnotatieFictieve titel
Tekening in pen (zwart) en penseel (roze en grijs)
(Bouw)tekening van voorkant, zes dwarsdoorsnedes en vier plattegronden. De plannen, vermoedelijk door Tieleman Fransiscus Suys, zijn niet uitgevoerd
LiteratuurZie voor andere bouwtekeningen: Catalogus van de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (1888), 2e dl., p.329-335
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
21 t/m 70 van 79 resultaten  
  |1|51|   volgende>>