Hoofdpagina
beeld met onderschriftbeeld met beschrijving
1 t/m 23 van 23 resultaten  
      
Klik op "toon beeld" om het volledige record te openen. zoek opnieuw
sorteer: 
 

thumbnail
TitelAldert Volkerts
VervaardigerPieter Tanjé 1706-1761
ImpressumAmsterdam, Kornelis de Wit
Jaar2e helft 17e eeuw
Beeldformaat138x84 mm
TechniekEts
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Aldert Volkertsz (1569-1645), predikant bij de Oude Friezen te Amsterdam
Met vierregelig gedicht van Adriaan Spinneker: `Dit's Aldert Volkerts ... 't waare Kanaän'
Naar de prent door Cornelis van Dalen II (1638-1664)
Bron: Hermannus Schyn, Geschiedenis dier christenen (1745)
LiteratuurMuller (Portr.) 5761
Van Someren I: 177a
Van Someren III: Volckersz
Opschriftenr.o. : P. Tanjé sculp.
m.o. : Aldert Volkerts
Auteur bijwerkAdriaan Spinniker
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelAssemblée des Quaquers à Londres. A. Quaqueresse qui préche. Assemblée des quaquers à Amsterdam. A. Quaquer qui préche
VervaardigerPieter Tanjé 1706-1761
ImpressumDen Haag, Isaac van der Kloot
Jaar1843
Beeldformaat334x223 mm
TechniekEts
Diepdruk - handmatig
AnnotatieTwee afbeeldingen op één blad; titel samengesteld uit beide onderschriften
Gedrukt van één plaat
Bron: Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten (1738), dl. 6, p.119
Opschriftenl.o. : L.F. Dubourg del.
r.o. : P. Tanjé sculp.
Aantal afbeeldingen3
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelCaspar Barlæus
VervaardigerPieter Sluyter 1675-na 1713
ImpressumRotterdam : B. Bos excudit
Jaar1704
TechniekEts
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Caspar Barlaeus (1584-1648)
Met zesregelig gedicht van Joost van den Vondel: `Zoo zien wy ... of goude lessen leest'
Bron: Geeraert Brandt, Historie der reformatie en andre kerkelyke geschiedenissen, 4 dln., Amsterdam, Rotterdam, 1671-1704, in: dl. 4 (1704), p.954
LiteratuurMuller (Portr.) 224
Van Someren I: 175c
Opschriftenl.o. : P. Sluyter sculpsit
m.o. : Caspar Barlæus
Auteur bijwerkJoost van den Vondel 1587-1679
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelD. Gerardus Vossius
VervaardigerPieter Sluyter 1675-na 1713
ImpressumRotterdam, Barent Bos
Jaar1704
TechniekEts
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649), hoogleraar Geschiedenis en Welsprekendheid aan de universiteit van Amsterdam; voorheen hoogleraar te Leiden
Met zesregelig gedicht van Joost van den Vondel: `Laet sestigh winters ... dat hooft gevaren'
Naar het schilderij, door Joachim Sandrart (1606-1688), thans collectie universiteit van Amsterdam (inv. nr. 000.071)
Bron: Geeraert Brandt, Historie der reformatie ..., Amsterdam, 1671-1704, 4 dln., in dl. 4 (1704), p.310
LiteratuurMuller (Portr.) 151. Van Someren I: 175c. Van Someren III: 5974. Schuytvlot 845. Niet als zelfstandige uitgave bij Unger; vgl. p. 198 ('twee gedichten', waarvan dit het laatste is)
De WB-uitgave (IV.213) citeert dit gedicht naar de uitgave in boekvorm (in de 2e druk van Vondels 'Gebroeders', 1641). I.Q. van Regteren Altena en P.J.J. van Thiel, De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743, Amsterdam, 1964, cat. nr. 71
Opschriftenl.o. : P. Sluyter sculp.
r.o. : Sandrart pinx.
m.o. : D. Gerardus Vossius
Auteur bijwerkJoost van den Vondel 1587-1679
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelEduardus Poppius
VervaardigerPieter Sluyter 1675-na 1713
ImpressumRotterdam : B. Bos excudit
Jaar1704
Beeldformaat168x120 mm
TechniekEts-gravure
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Eduard Poppius (ca.1577-1624), Remonstrants predikant
Met vierregelig gedicht van J. Brandt: `Dit 's Poppius ... in Jesus wonden'
Bron: Geeraert Brandt, Historie der reformatie en andre kerkelyke geschiedenissen, 4 dln., Amsterdam, Rotterdam, 1671-1704, in: dl. 4 (1704), p.1090
LiteratuurMuller (Portr.) 4274
Van Someren I: 175c
Opschriftenl.o. : P. Sluyter sculpsit
m.o. : Eduardus Poppius
Auteur bijwerkJohannes Brandt
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelGerardus de Wind, Med. Doctor, en Leeraar der Doopsgezinden te Middelburg in Zeeland, Geb. den 30 Dec. 1685. Overl. den 10. Dec. 1752
VervaardigerPieter Tanjé 1706-1761
ImpressumMiddelburg : A. & M. Callenfels excud.
Jaarca.1753
Beeldformaat314x224 mm
TechniekEts-gravure
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Gerard de Wind (1685-1752)
Met vierregelig gedicht van Hendrik de Witte Tierings: `De Wind, die vlug ... en zyn gemeente'
LiteratuurMuller (Portr.) 6105
Opschriftenl.o. : P.M. Brasser del.
r.o. : P. Tanjé sculps. 1753.
m.o. : Gerardus de Wind, Med. Doctor, en Leeraar der Doopsgezinden te Middelburg in Zeeland, Geb. den 30 Dec. 1685. Overl. den 10. Dec. 1752
Auteur bijwerkHendrik de Witte Tierings
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelH. Pierson
VervaardigerJan Pieter Veth
ImpressumTresling & Co. Hof lith. Amst. Amsterdam, C.M. van Gogh
Jaar1896
TechniekKrijtlitho
Vlakdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Hendrik Pierson (1834-1923), predikant te Den Bosch
Rechtsboven binnen de afbeelding: JV 97 (= Jan Pieter Veth)
Bron: De Kroniek, 14 november 1897, bijvoegsel
Opschriftenl.o. : [Impressum]
m.o. : H. Pierson
l.b. : Bijvoegsel van `De Kroniek' van 14 November 1897.
m.b. : Portretten van De Kroniek XIV.
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelJ. Nieuwenhuizen
VervaardigerPieter van den Eynde
ImpressumDewasme-Pletinckx, steend. van 't Hof, te Brussel
Jaar1e helft 19e eeuw
TechniekKrijtlitho
Vlakdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Jan Nieuwenhuijzen (1724-1806), boekverkoper en boekdrukker te Haarlem van 1744 tot 1758, en doopsgezind predikant
Onder gedicht: Gent 23 Mei 1825, Lippens sc., J.J.F. Wap
Met zesregelig gedicht van J.J.F. Wap: `Schouw, Nêerland, staar ... van 't Algemeen'
"Opgedragen aan de leden der Maatschappij tot nut van 't Algemeen"
Is Lippens schrijver van gedicht op de steen?
LiteratuurMuller (Portr.) 3870
Van Someren III: Nieuwenhuijzen
Opschriftenl.o. : Van den Einde, 1e. luitenant ft. 1827
r.o. : [Impressum]
m.o. : J. Nieuwenhuizen
Auteur bijwerkJan Jacobus Franciscus Wap
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelIoannes Calvinus natus Novioduni Picardorum X Iulij A° 1509, et denatus Genevæ XXVII May A°. 1564. ibidemque sepultus
VervaardigerP.H. (Pieter Holstein II, ca.1614-1683)
ImpressumS.l. : Frans Carelse excudit
Jaar2e helft 17e eeuw
TechniekGravure
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Jean Calvin (1509-1564), reformator
Met vierregelig gedicht in het Latijn: `Calvinum assidué comitata ... maximus ille fuit' en Nederlands: `Siet hier een ... waggelen en beven'
Titel ook in het Nederlands
Naar de prent door François Stuerhelt (-1652)
LiteratuurVgl. Muller (Portr.) 885
Hollstein (Dutch) Holstein 34
Opschriftenl.o. : PH, f
m.o. : Ioannes Calvinus natus Novioduni Picardorum X Iulij A° 1509, et denatus Genevæ XXVII May A°. 1564. ibidemque sepultus
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelKaspar Brandt, in zyn leven Leeraar der Remonstrantsche Gemeente te Amsterdam
VervaardigerPieter Stevensz van Gunst
ImpressumRotterdam : B. Bos excudit
Jaar1e helft 18e eeuw
Beeldformaat180x129 mm
TechniekGravure
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Kaspar Brandt (1653-1696)
Met vierregelig gedicht van P. Bos: `Deez' print verbeeld ... uit zyn schriften'
Naar Michiel van Musscher
LiteratuurMuller (Portr.) 683
Opschriftenl.o. : M. Musscher pinxit. / [Impressum]
r.o. : P. van Gunst sculpsit.
l.b. : Natus 25 Juni 1653.
r.b. : Denatus 5 Octob. 1696.
r.s. : Kaspar Brandt, in zyn leven Leeraar der Remonstrantsche Gemeente te Amsterdam
Auteur bijwerkP. Bos
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelLambert Klaasz Aker
VervaardigerPieter Tanjé 1706-1761
ImpressumAmsterdam, Kornelis de Wit
Jaar1743
Beeldformaat139x84 mm
TechniekEts-gravure
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Lambert Klaasz. Aker (1616-1690)
Met vierregelig gedicht van Adriaan Spinneker: `Westvrieslands Hoofstad schiep ... in te vaaren'
Bron: Hermannus Schyn, Geschiedenis dier christenen (1745)
LiteratuurMuller (Portr.) 53
Van Someren I: 177a
Van Someren III: Aker, L
Opschriftenr.o. : P. Tanjé sculp.
m.o. : Lambert Klaasz Aker
Auteur bijwerkAdriaan Spinniker
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelLeur cene a Rynsburg
VervaardigerPieter Tanjé
ImpressumAmsterdam, J.F. Bernard
Jaar1738
TechniekEts
Diepdruk - handmatig
AnnotatieAfbeelding van het Avondmaal der Collegianten te Rijnsburg
Naar L.F.D.B. (= Louis Fabricisus Dubourg), mogelijk naar Bernard Picart
Bron: Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (1738)
Opschriftenl.o. : L.F.D.B. del.
r.o. : P. Tanjé sculp.
m.o. : Leur cene a Rynsburg
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelLieuwe Willemsz de Graaf
VervaardigerPieter Tanjé 1706-1761
ImpressumAmsterdam, Kornelis de Wit
Jaar1745
Beeldformaat137x84 mm
TechniekEts
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Lieuwe Willems Graaf (1652-1704), zeeman, sterrenkundige en Doopsgezind predikant te Harlingen en Amsterdam
Met vierregelig gedicht van Adr[iaan] Spinneker: `Als Leeraar lei ... oogmerk, zyn bestaan'
Bron: Hermannus Schyn, Geschiedenis dier christenen (1745)
LiteratuurMuller (Portr.) 1936
Van Someren I: 177a
Opschriftenr.o. : P. Tanjé sculp.
m.o. : Lieuwe Willemsz de Graaf
Auteur bijwerkAdriaan Spinniker
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelMartinus Lutherus S.S. Th. Doctor et Prof. Witteberg. Geboren te Eisleben den 10 Novemb. 1483. en aldaar Overleden den 18 Feb. 1546
VervaardigerPieter Tanjé 1706-1761
ImpressumAmsterdam J.C. Schoots van Cappelle en J. Morterre Excud.
Jaarca.1755
Beeldformaat186x138 mm
TechniekGravure
Ets
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Martin Luther (1483-1546)
Van twee platen gedrukt. Portret gegraveerd door Pieter Tanjé (1706-1761); randwerk geëtst door Frans de Bakker
LiteratuurNiet in Muller (Portr.)
Opschriftenl.o. : L. Cranach Pinx.
r.o. : P. Tanjé sculps. 1754
m.o. : Martinus Lutherus S.S. Th. Doctor et Prof. Witteberg. Geboren te Eisleben den 10 Novemb. 1483. en aldaar Overleden den 18 Feb. 1546
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelMichaël Fortgens, leeraar der Doopsgezinden tot Amsterdam
VervaardigerPieter Stevensz van Gunst
ImpressumMet Privilegie der E.G.M.H.S. van Holland en Westvriesland
Jaar1e helft 18e eeuw
Beeldformaat268x180 mm
TechniekGravure
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Michael Fortgens (1663-1695), predikant bij de Zionisten te Amsterdam
Met zesregelig gedicht van Lambert Bidloo: `'T gehelyligd Hemelsch vuur ... ter Zalige Eeuwigheden'
Naar Nicolaas Bidloo
LiteratuurMuller (Portr.) 1707
Opschriftenl.o. : N. Bidloo pinx.
r.o. : P. v. Gunst sculp.
m.o. : [Impressum]
r.s. : Michaël Fortgens, leeraar der Doopsgezinden tot Amsterdam
Auteur bijwerkLambert Bidloo
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelMr. Simon Episcopius, geboren tot Amsterdam 1583, gesturven 1643
VervaardigerPieter Stevensz van Gunst
ImpressumAmsterdam, Isaac Pieterse
Jaar1e helft 19e eeuw
Beeldformaat248x146 mm
TechniekGravure
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Simon Episcopius (1583-1643), naar links
Met zesregelig gedicht van Philippus a Limborch: `Dit 's Bisschop ... slaverny te lyden'
Naar het gegraveerde portret door Hendrick Bary (1640-1707) naar het schilderij van Hendrick Martensz. Sorgh (1611-1670) (huidige verblijfplaats onbekend)
Bron: Simon Episcopius, Predicatien ..., Amsterdam, 1693
LiteratuurMuller (Portr.) 1478
Opschriftenl.o. : M. Sorg pinxit.
r.o. : P. van Gunst sculpsit.
r.s. : Mr. Simon Episcopius, geboren tot Amsterdam 1583, gesturven 1643
Auteur bijwerkPhilippus a Limborch
Aantal afbeeldingen2
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelMr. Simon Episcopius
VervaardigerPieter Sluyter 1675-na 1713
ImpressumRotterdam : B. Bos excudit
Jaar1704
Beeldformaat170x122 mm
TechniekEts
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Simon Episcopius (1583-1643), naar rechts
Met zesregelig gedicht van Philippus a Limborch: `Dit 's Bisschop ... slaverny te lyden'
Naar het gegraveerde portret door Hendrick Bary (1640-1707) naar het schilderij van Hendrick Martensz. Sorgh (1611-1670) (huidige verblijfplaats onbekend)
Bron: Geeraert Brandt, Historie der reformatie en andre kerkelyke geschiedenissen, 4 dln., Amsterdam, Rotterdam, 1671-1704, in: dl. 3 (1704), p.442
LiteratuurMuller (Portr.) 1480
Van Someren I: 175c
Opschriftenl.o. : P. Sluyter sculp.
m.o. : Mr. Simon Episcopius
Auteur bijwerkPhilippus a Limborch
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelHet orgel in de kerk der Doopsgezinde gemeente te Rotterdam
VervaardigerPieter Adrianus Schipperus 1840-1929
ImpressumHaarlem : Emrik & Binger
Jaar1e helft 20e eeuw
TechniekToonlitho
Kleurendruk (3 drukgangen)
Vlakdruk - handmatig
AnnotatieBron: Jacobus Craandijk, Rede ter gedachtenis van het 100 jarig bestaan... (1875)
Opschriftenl.o. : P.A. Schipperus, del. lith.
r.o. : [Impressum]
ond. : orgel in de kerk der Doopsgezinde gemeente te Rotterdam
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelHet porren schynt myn werk te blyven...
VervaardigerPieter Langendijk
ImpressumS.l. : s.n.
Jaartussen 1732-1756
Beeldformaat136x115 mm
TechniekEts
Diepdruk - handmatig
AnnotatieAfbeelding van bedelaars
Titel ontleend aan vierregelig gedicht
Opschriftenl.o. : P. Barbiers, inv. et del.
r.o. : P. Langendyk, sculp.
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelDe predikstoel in de kerk der Doopsgezinde gemeente te Rotterdam
VervaardigerPieter Adrianus Schipperus 1840-1929
ImpressumHaarlem : Emrik & Binger
Jaar1730
TechniekToonlitho
Kleurendruk (3 drukgangen)
Vlakdruk - handmatig
AnnotatieBron: Jacobus Craandijk, Rede ter gedachtenis van het 100 jarig bestaan... (1875)
Opschriftenl.o. : P.A. Schipperus, del. lith.
r.o. : [Impressum]
ond. : predikstoel in de kerk der Doopsgezinde gemeente te Rotterdam
Aantal afbeeldingen2
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelProf. dr. A. Kuijper
VervaardigerJan Pieter Veth
ImpressumAmst. boek- en steendrukkerij, v/h. Ellerman, Harms & Co.
Jaar1892
TechniekKrijtlitho
Vlakdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Abraham Kuijper (1837-1920), predikant, afgevaardigde, hoogleraar Theologie aan de Vrije universiteit, minister van Binnenlandse Zaken en minister-president.
Binnen de afbeelding gesigneerd en gedateerd '92
Bron: De Amsterdammer, 17 januari 1892, bijvoegsel
Opschriftenr.o. : [Impressum]
m.o. : Prof. dr. A. Kuijper
m.b. : Bekende tijdgenoten X.
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelSybrand Feitama
VervaardigerPieter Willem van Megen 1750-1785
ImpressumS.l. : s.n.
Jaar2e helft 18e eeuw
Beeldformaat220x141 mm
TechniekGravure
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Sybrand Feitama (1694-1758)
LiteratuurVan Someren II: 1779
Opschriftenl.o. : J.M. Quinkhard, pinx.
r.o. : P.W. v. Megen, sculp.
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
 

thumbnail
TitelTob. Govtsz. van den Wyngaard
VervaardigerPieter Tanjé 1706-1761
ImpressumAmsterdam, Kornelis de Wit
Jaar1745
Beeldformaat140x85 mm
TechniekEts
Diepdruk - handmatig
AnnotatiePortret van Tobias Goverts van den Wyngaart (1587-1669)
Met vierregelig gedicht van Adr[iaan] Spinniker: `Dit's Van ... en roeping waard'
Bron: Hermannus Schyn, Geschiedenis dier christenen (1745) (Van Someren)
LiteratuurMuller (Portr.) 6268
Van Someren I: 177a
Opschriftenr.o. : P. Tanjé sculp.
m.o. : Tob. Govtsz. van den Wyngaard
Auteur bijwerkAdriaan Spinniker
Aantal afbeeldingen1
Rechten © Universiteit van Amsterdam. Voor reproducties kunt u contact opnemen met de conservator van de kerkelijke collecties.
1 t/m 23 van 23 resultaten