Home Kaartencollectie
beeld met onderschriftbeeld met beschrijving
1 t/m 23 van 23 resultaten  
      
Klik op "toon beeld" om het volledige record te openen. zoek opnieuw
sorteer: 
 

thumbnail
TitelTabula geographica, in qua Paradisus, nec non Regiones, urbes, oppida, et loca describuntur, quorum in Genesi fit mentio = Geographische beschrijvinge des Paradys, of Lusthofs Heden, metgaders der Landen, steden ende plaetsen der welcker vermelt word int boeck der Scheppinge auctore Petro Plancio Baptista Doetecomius sculptor. Titelvariant: Geographische beschrijvinge des Paradys, of Lusthofs Heden, metgaders der Landen, steden ende plaetsen der welcker vermelt word int boeck der Scheppinge [Amsterdam, Laurens Jacobsz.], [1590]
SchaalSchaal [ca. 1:10.500.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
UitgeverJacobsz, Laurens, Amsterdam
Inhoudsdatering1590
Soortkaart
Vorm1 kaart, 16,5 x 16,5 cm (23 x 16,5 met gegraveerde bovenrand)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum Privilegio ad Sexennium, Verso tekst: "Corte verclaringhe over de Geographische beschrijvinghe des lusthofs Heden ..."; en: Dese Caerte moet ghestelt worden voor het derde Capittel Genesis, Onder de kaart: Verduytschinghe [der Latijnse namen op de kaart]
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, p.. 37, nr. 3
Bijzonderhedenhandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 113
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula geographica, in qua Iisraelitarum, ab AEgypto ad Kenahanaeam usque profectiones omnes, et stationes describuntur = Geographische beschrijvinge der Heirtochten ende rustplaetsen der kinderen Israels, treckende uijt Egijpten int Land van beloften aucto.: P. Plancio Baptista Doetecomius sculptor. Titelvariant: Geographische beschrijvinge der Heirtochten ende rustplaetsen der kinderen Israels, treckende uijt Egijpten int Land van beloften [Amsterdam, Laurens Jacobsz.], [1590]
SchaalSchaal [ca. 1:4.150.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
UitgeverJacobsz, Laurens, Amsterdam
Inhoudsdatering1590
Soortkaart
Vorm1 kaart, 12,5 x 17 cm (23 x 17 cm met gegraveerde onder- en bovenrand)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum Privilegio ad Sexennium, Typografische tekst onder de kaart, vervolg verso: "Corte verclaringe van de tochten die de kinderen Israels in den tijdt van veertich Jaren gedaen hebben ..."; en: Dese Caerte moet ghestelt worden voor het 33. Capittel Numeri, Onder de kaart: Verduytschinghe [der Latijnse namen op de kaart]
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, p.. 37, nr. 4
BijzonderhedenHandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 114
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula geographica in qua regiones Cananaeae et locorum situs (prout ea temporum Christi, et Apostolorum fuerunt) de integro describuntur, ac suis Limitibus distinguntur = Geographische beschrivinge des Lands van beloften, gelijck dat zelvige ten tijden Christi en der Apostelen in sijne bijsondere landschappen is afgedeelt geweest auctore Petro Plancio van nieus geteeckent, ende met landpaelen onderscheijden door Petrum Plancium ; Baptista Doetecomius sculptor. Titelvariant: Geographische beschrivinge des Lands van beloften, gelijck dat zelvige ten tijden Christi en der Apostelen in sijne bijsondere landschappen is afgedeelt geweest [Amsterdam, Laurens Jacobsz.], [1590]
SchaalSchaal [ca. 1:10.500.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
UitgeverJacobsz, Laurens, Amsterdam
Inhoudsdatering1590
Soortkaart
Vorm1 kaart, 17 x 29 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum Privilegio ad Sexennium, Verso tekst: "Corte verclaringhe over de Geographische beschrijvinghe des landts van beloften ..."; en: Dese Caerte moet ghestelt worden voor het Evangelium Matthei, Legenda: 1-10
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, p. 37, nr. 5
Bijzonderhedenhandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 115
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula Geographica, in qua omnes regiones, urbes, oppida, & loca describuntur, quorum mentio fit in Actis & Epistolis Apostolorum, & Apocalypsi : de integro multis in locis emendata, ac regionum limitibus distincta : van nieus in velen plaetsen verbetert ende met landtpaelen onderscheijden = Geographische beschrijvinghe aller landen, steden ende plaetsen, van welcken vermelt wordt inde Handelinghen ende Sendbrieven der Apostelen, ende der openbaringhe Ioannis auctore Petro Plancio door Petrum Plancium ; Baptista Doetecomius sculptor. Titelvariant: Geographische beschrijvinghe aller landen, steden ende plaetsen, van welcken vermelt wordt inde Handelinghen ende Sendbrieven der Apostelen, ende der openbaringhe Ioannis [Amsterdam, Laurens Jacobsz], [1590]
SchaalSchaal [ca. 1:8.400.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
UitgeverJacobsz, Laurens, Amsterdam
Inhoudsdatering1590
Soortkaart
Vorm1 kaart, 17 x 34,5 cm (met onder- en bovenrand 29 x 36 cm)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum Privilegio ad Sexennium, Verso tekst links: "Cort verhael der geschiedenissen der Apostelen"; rechts: "Tot den Leser"; en: Dese Caerte moet ghestelt worden voor de Handelingen der Apostelen, Legenda: Regionum & Praecipuarum urbium nomina Antiqua & Recentia
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 37, nr. 6
BijzonderhedenHandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 116
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNova Francia, alio nomine dicta Terra nova : anno 1504 à Britonibus primum detecta [...] [Petrus Plancius ; Baptista a Doetecum fecit] [Amsterdam, Cornelis Claesz.?], [1592-1594]
Schaal[ca. 1:19.000.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
Inhoudsdatering1592
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 36,5 x 52,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieKaart van de Noord Atlantische Oceaan, Met afb. in cartouche, met daarboven in typografische tekst geplakt: Secundum littora Novae Franciae multae in siccum inpingunt Balanae
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 37, nr. 15; Tony Campbell, A whale of a piece. In: The map collector 41 (Winter 1987), p. 12-13
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 120
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
Titel[Zeekaart van de Azoren en de Canarische eilanden door Petrus Plancius] ; Baptista à Doetichum sculpsit. Titelvariant: Cassiterides insulae vulgo Asores, & naucleris belgicis Insulae Flandricae dictae ... [Amsterdam, Cornelis Claesz.?], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:5.800.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
Inhoudsdatering1592
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 37,5 x 54 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieZgn. Cassiteridenkaart, Titel in typografische tekst, opgeplakt in cartouche: Cassiterides insulae vulgo Asores, & naucleris belgicis Insulae Flandricae dictae ...
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 38, nr. 32
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (3)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 121
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelHaec tabella hydrographicé oras maritimas Africae a promontorio dicto Capo de Cantin, Angolam usque, ob oculos ponit, cum situ insularum Hesperidum, vel Promontorij viridis, vulgó Del Cabo Verdo. ... [Petrus Plancius] ; Ioannes à Doetechum fecit [Amsterdam, Cornelis Claesz.?], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:3.830.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1592
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 53 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieTypografische titel geplakt in cartouche, Kaart van de Atlantische Oceaan met de Kaapverdische Eilanden, de Noordwest kust van Afrika en de Noordkust van Brazilië
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 38, nr. 20
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (4)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 122
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDelineatio orarum Manicongi, Angolae, Monomotapae, terrae natalis Zofalae, Mozambicae, Abyssinorum &c. : una cum vadis, et sirtibus adjacentibus : item insulae magna vulgo S. Laurentii aliâs Madagascar dictae, inter maximas totius Orientis habitae [ Petrus Plancius ; Joannes à Duetechum iunior fecit [Amsterdam, Cornelis Claesz.?], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:14.300.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1592
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 37 x 52,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieRechts onder afb. van de schipbreuk van het Portugese schip S. Jacobi met bovenschrift: Anno 1586 Praegrandis navis S. Jacobi nomine insignita, archithalassica classis Orientalis India in sijrtibus dictis, de Judia perijt, ubi a feris consumta animalibus paucis hominibus servatis
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 38, nr. 21
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (5)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 123
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelMeridionalis Americae pars in quinque regiones ab Hispanis dividitur, quae sunt Castella aurea, ut vocant: Popaianum, Peruvia, Chila & Brasilia ... Joannes á Doetechum fecit. Titelvariant: Kaart van Noordelijk Zuid-Amerika [Amsterdam], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:14.000.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1592
Soortkaart
Vorm1 kaart, 38 x 54 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieTypografische titel geplakt in cartouche, Kaart van Noordelijk Zuid-Amerika, door Petrus Plancius
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 37, nr. 17
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 124
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelPeruvianae pars [Petrus Plancius] ; Joannes à Doetechum fecit. Titelvariant: Haec pars Peruvianae, regiones Chicam & Chilem complectitur [Amsterdam, Corn. Claesz.?], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:14.000.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1592
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 53 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieKaart van Zuidelijk Zuid-Amerika, In cartouche geplakt typografische tekst: Anno 1585, 6. Ianuarij die, illust. D. Thomas Candishe Anglus, fretum hoc Magellanicum attigit et in praesentem formam delineavit ...
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 38, nr. 19
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (7)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 125
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelInsulae Moluccae celeberrimae sunt ob maximam aromatum copiam quam per totum terrarum orbem mittunt: harum praecipuae sunt Ternate, Tidoris, Motir, Machian & Bachian, his quidam adjungunt Gilolum, Celebiam, Borneonem, Amboinum & Bandam ... [ Petrus Plancius] ; Ioannes á Doetechum fecit [Amsterdam, Corn. Claesz.?], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:14.000.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetechum, Ioannes á
Inhoudsdatering1592
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 53,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieTypografische titel geplakt in cartouche, Met afb. van nootmuskaat, kruidnagel en sandelhout
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl 2, p. 38, nr. 22
BijzonderhedenFoto op ware grootte: Kaartenzl 78.08.01 (12)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 131
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelOrbis terrarum typus de integro multis in locis emendatus auctore Petro Plancio ; Ioannes a Duetecum iunior fecit. Titelvariant: Orbis terrarum typus [Amsterdam], 1594
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1594
Soortkaart
Vorm1 kaart, 40,5 x 58 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieWereldkaart in twee halfronden (doorsnede 30 cm), Met krt. van noordelijke en zuidelijke sterrenhemel (elk doorsnede 11 cm)
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. II, p. 38-39, nr. 37; Shirley, Mapping of the world, nr. 187
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 117
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelEuropam ab Asia & Africa segregant Mare mediterraneum, Euxinus Pontus (nunc Mare Majus) Palus Meotides, Fluminaque Tanais et Duina, ... [Petrus Plancius] ; Baptista á Doetechum fecit [Amsterdam, Cornelis Claesz.?], [1594]
Vervaardiger(s)Doetecum, Baptista van; Plancius, Petrus
Inhoudsdatering1594
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 37,5 x 53 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieTitel in typografische tekst geplakt in cartouche links onder
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 38, nr. 35
Bijzonderhedenfoto Kaartenzl: 78.08.01 (1)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 119
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelOrbis terrarum typus de integro multis in locis emendatus auctore Petro Plancio ; Paulus de la Houue excudit. Titelvariant: Orbis terrarum typus [Parijs, Paul de La Houve], [ca. 1600]
SchaalSchaal [ca. 1:75.000.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; La Houve, Paulus de
Inhoudsdatering1600
Soortkaart
Vorm1 kaart, 40 x 58,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieWereldkaart in twee halfronden (doorsnee 29 cm)
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. II, p. 39, nr. 42; Shirley, Mapping of the world, nr. 225; Le livre & l'estampe 26 (1980), p. 57
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 118
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNova Germaniae Inferioris descriptio delineante P. Bertio ; sculpente Nicolao Geilkerckio ... ['s Graven-Haghe, H. Jacobssz], [1614]
SchaalSchaal [ca. 1:145.000]
Vervaardiger(s)Bertius, Petrus; Geelkercken, Nicolaes van
UitgeverWouw, Hillebrant Jacobsz van, 's-Gravenhage
Inhoudsdatering1614
Soortkaart
Vorm1 kaart, 32 x 41 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieVerso: Corte beschrijvinghe vande Nederlantsche caerte, gesigneerd: E.V.M. = Emanuel van Meteren, Met lijst van inwonertallen
Referentie(s)J. Keuning, Nicolaas Geelkerken. In: Imago mundi 11 (1954), p. 176
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 160
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNaeuw-keurige afbeeldinge van alle de posten en vastigheden, by dese weerende oorlogh gemaeckt, in Holland, Utrecht en gedeelte van Gelderlandt door Johan van Loon 't Amsterdam, by Pieter Schenk en Gerard Valk, [ca. 1700]
Schaal[ca. 1:170.000]
Vervaardiger(s)Schenk, Petrus; Valk, Gerhard
UitgeverSchenk, Petrus, Amsterdam; Valk, Gerhard, Amsterdam
Inhoudsdatering1700
Vorm1 kaart, 40 x 52 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet prev[ilege]
Referentie(s)Beschreven in: Bodel Nijenhuis, Beredeneerde lijst van de kaarten der provincie Utrecht, nr. 32a (Acta cartographica 15 (1972)
BijzonderhedenGedeeltelijk handgekleurd, Handgekleurd, Buiten kader handgeschreven legenda (situatie 1672), In: Athlas Royal, Handgekleurd, Buiten kader handgeschreven legenmda
SignatuurOTM: HB-KZL I 1 A 1 (78)
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelL'Europe dressée sur les observations de Mrs. de l'Academie Royale des Sciences et quelques autres; & sur les memoires les plus recens par G. de L'Isle. Titelvariant: L'Europe A Amsterdam, chez Pierre Schenk, 1708
SchaalSchaal [ca. 1:11.000.000]
Vervaardiger(s)Schenk, Petrus
UitgeverSchenk, Petrus, Amsterdam
Inhoudsdatering1708
Vorm1 kaart, 45 x 57 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieAvec privilege
BijzonderhedenGedeeltelijk handgekleurd, Op deze kaart met de hand ingetekend de isochronen van de zoneclips van 3 mei 1715, door N. Cruquius, met toelichting, Lit.: Rob van Gent, De zon verduisterd over Europa. In: Geo-Info 5/3 (maart 2008) pp. 110-111
SignatuurOTM: HB-KZL 102.07.11
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula Hollandiae Borealis, cognitae olim sub nomine Kennemariae et Westfrisiae in majores et minores ditiones cum cura distinctae et editae in lucem per Petrum Schenk. Titelvariant: Tabula Hollandiae Borealis Tot Amsterdam, by Pieter Schenk, op den Vygendam, in Sansons Atlas, 1708
SchaalSchaal [ca. 1:140.000]
Vervaardiger(s)Schenk, Petrus
UitgeverSchenk, Petrus, Amsterdam
Inhoudsdatering1708
Soortkaart
Vorm1 kaart, 55,5 x 49 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum privil
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 3, p. 120 (35)
BijzonderhedenGedeeltelijk handgekleurd, Handgekleurd, In: Athlas Royal
SignatuurOTM: HB-KZL I 1 A 1 (13)
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelBelgium foederatum emendatè auctum et novissimè editum per Nicolaum Visscher [Amsterdam], nunc apud P. Schenk iunior, [ca. 1730]
Schaal[ca. 1:625.000]
Vervaardiger(s)Schenk, Petrus
UitgeverSchenk, Petrus, Amsterdam
Inhoudsdatering1656
Vorm1 kaart, 46,5 x 56 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet privilege, Vgl. Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 3, p. 179 [109] (Visscher), Oorspronkelijk uitgegeven bij Nicolaes Visscher ca. 1656
BijzonderhedenHandgekleurd, In: Athlas Royal, Handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL 33.34.60
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelBelgium foederatum emendatè auctum et novissimè editum per Nicolaum Visscher [Amsterdam], nunc apud P. Schenk iunior, [ca. 1730]
Schaal[ca. 1:625.000]
Vervaardiger(s)Schenk, Petrus
UitgeverSchenk, Petrus, Amsterdam
Inhoudsdatering1656
Vorm1 kaart, 46,5 x 56 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet privilege, Vgl. Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 3, p. 179 [109] (Visscher), Oorspronkelijk uitgegeven bij Nicolaes Visscher ca. 1656
BijzonderhedenHandgekleurd, In: Athlas Royal, Handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL I 1 A 1 (4)
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelHollandiae pars meridionalior, vulgo Zuyd-Holland auctore Nic. Visscher [Amsterdam], nunc apud P. Schenk jun, [ca. 1775]
SchaalSchaal [ca. 1:170.000]
Vervaardiger(s)Schenk, Petrus
UitgeverSchenk, Petrus, Amsterdam
Inhoudsdatering1682
Vorm1 kaart, 46 x 56 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet privilege, West boven, Deze kaart is oorspronkelijk verschenen te Amsterdam bij Nic. Visscher tussen 1677 en 1702
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 3, p. 112, fondslijst Schenk, nr. 110; vgl. dl. 3, p. 182 [178] (Visscher)
BijzonderhedenGedeeltelijk handgekleurd, Gedeeltelijk handgekleurd, Handgekleurd, In: Atlas der Neederlanden, Gedeeltelijk handgekleurd, In: Athlas Royal, Handgekleurd, In: Athlas Royal, Handgekleurd, In kleur met de hand aangegeven: Oude loop van de Maas voor den jaare 1421, Gedeeltelijk handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL I 1 A 1 (37)
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelHollandiae pars meridionalior, vulgo Zuyd-Holland auctore Nic. Visscher [Amsterdam], nunc apud P. Schenk jun, [ca. 1775]
SchaalSchaal [ca. 1:170.000]
Vervaardiger(s)Schenk, Petrus
UitgeverSchenk, Petrus, Amsterdam
Inhoudsdatering1682
Vorm1 kaart, 46 x 56 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet privilege, West boven, Deze kaart is oorspronkelijk verschenen te Amsterdam bij Nic. Visscher tussen 1677 en 1702
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 3, p. 112, fondslijst Schenk, nr. 110; vgl. dl. 3, p. 182 [178] (Visscher)
BijzonderhedenGedeeltelijk handgekleurd, Gedeeltelijk handgekleurd, Handgekleurd, In: Atlas der Neederlanden, Gedeeltelijk handgekleurd, In: Athlas Royal, Handgekleurd, In: Athlas Royal, Handgekleurd, In kleur met de hand aangegeven: Oude loop van de Maas voor den jaare 1421, Gedeeltelijk handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL I 1 A 1 (38)
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelBrabantiae Batavae pars occidentalis, sive Antverpiensis tetrarchiae pars septentrionalis : comprehendens Baroniam Bredanam, Marchionatum Bergensem ad Zomam ... per Nicolaum Visscher [Amsterdam], nunc apud Petrum Schenk Junior, [ca. 1780]
Schaal[ca. 1:125.000]
Vervaardiger(s)Schenk, Petrus
UitgeverSchenk, Petrus, Amsterdam
Inhoudsdatering1680
Vorm1 kaart, 49 x 59 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet privilege, Deze kaart is oorspronkelijk uitgegeven bij N. Visscher (ca. 1680), Legenda
Referentie(s)Vgl. Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 3, p. 180 [116] (Visscher)
BijzonderhedenHandgekleurd, Gedeeltelijk handgekleurd, In: Athlas Royal, Handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL I 1 A 1 (73)
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
1 t/m 23 van 23 resultaten