Home Kaartencollectie
beeld met onderschriftbeeld met beschrijving
1 t/m 50 van 104 resultaten  
  |1|51|101|   volgende>>  
Klik op "toon beeld" om het volledige record te openen. zoek opnieuw
sorteer: 
 

thumbnail
TitelGelriae, Cliviae, Iuliae, nec non aliarum regionum adiacentium nova descriptio [Jacob van Deventer] ; Pauli Forlani Veronensis incidente. Titelvariant: Gelriae, Cliviae, Juliae, nec non aliarum regionum adiacentium nova descriptio Venetiis, apud Ioannem Franciscum Camociu[m], 1563
SchaalSchaal [ca. 1:400.000]
Vervaardiger(s)Deventer, Jacob van; Forlani, Paolo; Camocio, Giovanni Francesco
Inhoudsdatering1563
Soortkaart
Vorm1 kaart, 48,5 x 37,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet breedte- en lengtegraden
Referentie(s)J. Keuning, XVIth century cartography in the Netherlands. Imago mundi, IX, 1952, p. 45; vgl. p. 51; B. van 't Hoff, De Nederlandsche provincin in de 16e eeuw, afgebeeld op ware grootte ... 1941; inleiding p. 4 en 15, onder resp. no's 12 en 22; Woodward, The maps and prints of Paolo Forlani (1990), 21.02;
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 2
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelHollandiae Batavor[um] veteris insulae locorum adiacentium exacta descriptio [Jacob van Deventer] ; Paulo Furlano Veronen[sis] incidente. Titelvariant: Hollandia Venetiis, apud Joannem Franc[iscu]m Camocium, 1563
SchaalSchaal [ca. 1:400.000]
Vervaardiger(s)Deventer, Jacob van; Forlani, Paolo; Camocio, Giovanni Francesco
Inhoudsdatering1563
Soortkaart
Vorm1 kaart, 49 37,5 cm
Druktechniekkopergravureure
AnnotatieTweede titel op lint : Hollandia, Met breedte- en lengtegraden, Kompasroos in de Zuiderzee, Wapenborden van Karel V en Holland
Referentie(s)Tooley, Maps in Italian atlases of the sixteenth century. In: Imago mundi 3 (1939), nr. 300; De kaarten van de Ned. prov. in de 16e eeuw door Jacob van Deventer, ed. B. van 't Hoff, 1941, nr. 12*; David Woordward, The maps and prints of Paolo Forlani, 1990, nr. 22.02
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 1
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNieuwe beschrijvinghe der Graefschap Hollandt met de landen daer an grensen grundtlijck en perfekt gemaeckt ; Ioannes Duetecum excudebat [Haarlem], Ioannes Duetecum, 1585
SchaalSchaal [ca. 1:460.000]
Vervaardiger(s)Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1585
Soortkaart
Vorm1 kaart, 26 x 38 cm
Druktechniekkopergravure
BijzonderhedenAfkomstig uit, maar niet behorend bij: Batavia, sive de antiquo veroque eius insulae quam Rhenus in Hollandia facit situ, descriptione & laudibus; adversus Gerardum Noviomagum, libri duo / Auctore Corn. Aurelio ... Bonaventurae Vulcanii oper. Lugduni Batavorum, ex off. Plantiniana, apud Franciscum Raphelengium, 1586. (UBA 2008 E 25), Bijgevoegd: Restauratierapport, april 1987, Chivers, Unicum
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 207
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDie generale pascaerte vanden vermaerden Adriaen Gerritsen van Haerlem stierman ende een leermeester aller stierluijden : seer gebetert omt verloopen der sanden ende gaten : ende dit mitsgaders alle sijn werck int licht gebracht van sijne weduwe met hulpe van zeer eerbare luijden Joannes a Doetecum fe Amsterdam, Cornelis Claesz, 1587
SchaalSchaal [ca. 1:7.500.000]
Vervaardiger(s)Haerlem, Adriaen Gerritsen van; Doetecum, Joannes van
UitgeverClaesz, Cornelis, Amsterdam
Inhoudsdatering1587
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 45,5 x 58,5 cm, incl. kader 47 x 60 cm
Druktechniekets/kopergravure
AnnotatieMen vintse te coop bij Cornelis Claesz tot Amsterdam, Met previlege voor 10 jaren, a 1587
BijzonderhedenHandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL L.K. VI 10
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNova XVII. Belgicarum provinciarum descriptio = Nieuwe beschrijvinghe der XVII Neederlandtsche provincien ... industria ac labore summo quam accuratissime in istam minorem formam redacta .... Titelvariant: Nieuwe beschrijvinghe der XVII Neederlandtsche provincien ... . Titelvariant: Belgicarum provinciarum descriptio Gedruckt tho Haerlem, by Johan van Doetecum, 1588
SchaalSchaal [1:915.000]
Vervaardiger(s)Doetecum, Baptista van
Inhoudsdatering1588
Soortkaart
Vorm1 kaart, 38,5 x 53,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieIn vignet rechts beneden: Baptista Doetecom fecit, Met kompasroos, Met wapens der provincies, Boven de kaart: Belgicarum provinciarum descriptio, Met 3 schaalstokken
Referentie(s)H.A.M. van der Heijden, Oude kaarten der Nederlanden, 1548-1794, dl. 1, no. 33 (1e staat); Schilder, Belgicarum provinciarum descriptio; Schilder, Monumenta cartographica Neerlandica II, p. 162-164, Werner, Inde Witte Pascaert, no. 35
Bijzonderhedenob
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 17
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelGenerale pascaerte van gantsch Europa : inhoudende de geheele Oostersche, Noortsche en Westersche zeevaert, desgelycx oock de navigatie van de gantsche middelantsche zee, de welcke Africam ende eensdeels Asiam scheydet van Europa, beginnende van Estrecho van Gibraltar voor bij d'eijlanden van Mallorca, Sardinien, Sicilien, Candien ende Cijpres tot Antiochien, Tripoli, ende Alexandrien, ende voorts passerende de Griecse Eijlanden voorbij Constantinopelen in Mare Mahiore tot Trebesonda etc. : Ingelijcks de vaert vande Spaensche ofte Westersche Zee ... doer de gantsche Noort Zee passerende de Noort Caep ... in de Witte Zee voor bij Archangeli ... ende voorts na Nova Zemla ende andere Noortsche landen tot de Rivire Obij in Tartarien, Van ghelijcke de vaert binnen doer de Canaal ... na Denemarken doer de Sond passerende de geheel Ooster Zee ..., elcke plaetse ghestelt op haer behoerlycke breede ende hoochde des pools de fauten vande voorgaende pascaerten verbetert sijnde, ende dit alles met grooter naersticheijt als nu int licht ghebracht doer den ervarensten stierman Lucas Ianss. Wagenaer van Enchuijsen. anno 1589 ; Ioannes Dotecum Baptista Dotecum fecerunt Enchuijsen, Lucas Ianss. Wagenaer, Amstelredam, Cornelis Claesz, 1589
SchaalSchaal [ca. 1:7.000.000]
Vervaardiger(s)Wagenaer, Lucas Iansz.; Doetecum, Joannes van; Doetecum, Baptista van
Inhoudsdatering1589
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, in 4 bladen, 73 x 90,5 cm (incl. kader)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieHet volledige impr. op de kaart luidt: Men vintse te coop bij Lucas Iansz. Wagenaer te Enchuijsen ofte bij Cornelis Claesz. opt water te Amstelredam, Met Latijns privilege voor tien jaar, Met Latijnse opdracht: Amplissimo ... Francisco Petro Maelsonio ...
BijzonderhedenPlaatselijk gekleurd, De kaart is al voor aankoop gerestaureerd en de vier bladen zijn gemonteerd op n vel papier. Vooral links maar ook rechts zijn de kaartranden verloren gegaan met schade voor het kaartbeeld. De kaart was oorspronkelijk gemonteerd op de bijbehorende rol perkament
SignatuurOTM: HB-KZL L.K. VIII 3
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula Gaeographica amplissimae ditionis Westphaliae conterminarumque provinciarum : delineata eo, quo Admirandus Arragoniae potentissimi Hispaniarum Regis archistrategus , eam occupaverat, tempore : continenturque haec tabella ducatus Cliviae ... Ger. Merc. auct. ; Baptista Doet. sculp. Titelvariant: Tabula Geographica amplissimae ditionis Westphaliae conterminarumque provinciarum [S.l., s.n.], 1589-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:655.000]
Vervaardiger(s)Mercator, Gerard; Doetecum, Baptista van
Inhoudsdatering1589
Soortkaart
Vorm1 kaart, 38,5 x 53,5 cm
Druktechniekkopergravure
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 173
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelOrbis terrarum typus de integro multis in locis emendatus = Beschrijvinghe der geheeler werelt auctore Petro Plancio van nieus in velen plaetsen verbetert door Petrum Plancium ; Baptista Doetecomius sculptor. Titelvariant: Orbis terrarum typus [Amsterdam, Laurens Jacobszoon], [1590]
Schaal[ca. 1:75.000.000]
Vervaardiger(s)Doetecum, Baptista van
Inhoudsdatering1590
Soortwandkaart
Vorm1 kaart, 2951 cm
Druktechniekkopergravureure
AnnotatieWereldkaart in twee halfronden met sfeer en kompasroos, Cum privilegio ad sexennium, Op keerzijde Nederlandse tekst in boekdruk: Een corte aenwijsinghe van den afcomsten der volcken...
Referentie(s)Beschreven in: Shirley, The mapping of the world, nr. 177
BijzonderhedenDe naam van Plancius ontbreekt door beschadiging in de Latijnse titel, handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 112
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula geographica, in qua Paradisus, nec non Regiones, urbes, oppida, et loca describuntur, quorum in Genesi fit mentio = Geographische beschrijvinge des Paradys, of Lusthofs Heden, metgaders der Landen, steden ende plaetsen der welcker vermelt word int boeck der Scheppinge auctore Petro Plancio Baptista Doetecomius sculptor. Titelvariant: Geographische beschrijvinge des Paradys, of Lusthofs Heden, metgaders der Landen, steden ende plaetsen der welcker vermelt word int boeck der Scheppinge [Amsterdam, Laurens Jacobsz.], [1590]
SchaalSchaal [ca. 1:10.500.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
UitgeverJacobsz, Laurens, Amsterdam
Inhoudsdatering1590
Soortkaart
Vorm1 kaart, 16,5 x 16,5 cm (23 x 16,5 met gegraveerde bovenrand)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum Privilegio ad Sexennium, Verso tekst: "Corte verclaringhe over de Geographische beschrijvinghe des lusthofs Heden ..."; en: Dese Caerte moet ghestelt worden voor het derde Capittel Genesis, Onder de kaart: Verduytschinghe [der Latijnse namen op de kaart]
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, p.. 37, nr. 3
Bijzonderhedenhandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 113
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula geographica, in qua Iisraelitarum, ab AEgypto ad Kenahanaeam usque profectiones omnes, et stationes describuntur = Geographische beschrijvinge der Heirtochten ende rustplaetsen der kinderen Israels, treckende uijt Egijpten int Land van beloften aucto.: P. Plancio Baptista Doetecomius sculptor. Titelvariant: Geographische beschrijvinge der Heirtochten ende rustplaetsen der kinderen Israels, treckende uijt Egijpten int Land van beloften [Amsterdam, Laurens Jacobsz.], [1590]
SchaalSchaal [ca. 1:4.150.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
UitgeverJacobsz, Laurens, Amsterdam
Inhoudsdatering1590
Soortkaart
Vorm1 kaart, 12,5 x 17 cm (23 x 17 cm met gegraveerde onder- en bovenrand)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum Privilegio ad Sexennium, Typografische tekst onder de kaart, vervolg verso: "Corte verclaringe van de tochten die de kinderen Israels in den tijdt van veertich Jaren gedaen hebben ..."; en: Dese Caerte moet ghestelt worden voor het 33. Capittel Numeri, Onder de kaart: Verduytschinghe [der Latijnse namen op de kaart]
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, p.. 37, nr. 4
BijzonderhedenHandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 114
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula geographica in qua regiones Cananaeae et locorum situs (prout ea temporum Christi, et Apostolorum fuerunt) de integro describuntur, ac suis Limitibus distinguntur = Geographische beschrivinge des Lands van beloften, gelijck dat zelvige ten tijden Christi en der Apostelen in sijne bijsondere landschappen is afgedeelt geweest auctore Petro Plancio van nieus geteeckent, ende met landpaelen onderscheijden door Petrum Plancium ; Baptista Doetecomius sculptor. Titelvariant: Geographische beschrivinge des Lands van beloften, gelijck dat zelvige ten tijden Christi en der Apostelen in sijne bijsondere landschappen is afgedeelt geweest [Amsterdam, Laurens Jacobsz.], [1590]
SchaalSchaal [ca. 1:10.500.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
UitgeverJacobsz, Laurens, Amsterdam
Inhoudsdatering1590
Soortkaart
Vorm1 kaart, 17 x 29 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum Privilegio ad Sexennium, Verso tekst: "Corte verclaringhe over de Geographische beschrijvinghe des landts van beloften ..."; en: Dese Caerte moet ghestelt worden voor het Evangelium Matthei, Legenda: 1-10
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, p. 37, nr. 5
Bijzonderhedenhandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 115
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula Geographica, in qua omnes regiones, urbes, oppida, & loca describuntur, quorum mentio fit in Actis & Epistolis Apostolorum, & Apocalypsi : de integro multis in locis emendata, ac regionum limitibus distincta : van nieus in velen plaetsen verbetert ende met landtpaelen onderscheijden = Geographische beschrijvinghe aller landen, steden ende plaetsen, van welcken vermelt wordt inde Handelinghen ende Sendbrieven der Apostelen, ende der openbaringhe Ioannis auctore Petro Plancio door Petrum Plancium ; Baptista Doetecomius sculptor. Titelvariant: Geographische beschrijvinghe aller landen, steden ende plaetsen, van welcken vermelt wordt inde Handelinghen ende Sendbrieven der Apostelen, ende der openbaringhe Ioannis [Amsterdam, Laurens Jacobsz], [1590]
SchaalSchaal [ca. 1:8.400.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
UitgeverJacobsz, Laurens, Amsterdam
Inhoudsdatering1590
Soortkaart
Vorm1 kaart, 17 x 34,5 cm (met onder- en bovenrand 29 x 36 cm)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum Privilegio ad Sexennium, Verso tekst links: "Cort verhael der geschiedenissen der Apostelen"; rechts: "Tot den Leser"; en: Dese Caerte moet ghestelt worden voor de Handelingen der Apostelen, Legenda: Regionum & Praecipuarum urbium nomina Antiqua & Recentia
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 37, nr. 6
BijzonderhedenHandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 116
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelPeregrinatie Iesu Christi : een ordentlicke bescrijvinge des Heijlighen landts daer ten tijde des Nieuwen Testaments ... Joannes Duetecum junior fecit. Titelvariant: Peregrinatie Jesu Christi [S.l.], [1591]
SchaalSchaal [ca. 1:765.000]
Vervaardiger(s)Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1591
Soortkaart
Vorm1 kaart, 28 x 47 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieRechtsonder: Intocht van Christus in Jeruzalem
Referentie(s)C. Delano-Smith and E. Morley Ingram, Maps in Bibles 1500-1600 (Genve, 1991), nr. 5.5
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 185
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNova Francia, alio nomine dicta Terra nova : anno 1504 Britonibus primum detecta [...] [Petrus Plancius ; Baptista a Doetecum fecit] [Amsterdam, Cornelis Claesz.?], [1592-1594]
Schaal[ca. 1:19.000.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
Inhoudsdatering1592
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 36,5 x 52,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieKaart van de Noord Atlantische Oceaan, Met afb. in cartouche, met daarboven in typografische tekst geplakt: Secundum littora Novae Franciae multae in siccum inpingunt Balanae
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 37, nr. 15; Tony Campbell, A whale of a piece. In: The map collector 41 (Winter 1987), p. 12-13
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 120
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
Titel[Zeekaart van de Azoren en de Canarische eilanden door Petrus Plancius] ; Baptista Doetichum sculpsit. Titelvariant: Cassiterides insulae vulgo Asores, & naucleris belgicis Insulae Flandricae dictae ... [Amsterdam, Cornelis Claesz.?], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:5.800.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Baptista van
Inhoudsdatering1592
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 37,5 x 54 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieZgn. Cassiteridenkaart, Titel in typografische tekst, opgeplakt in cartouche: Cassiterides insulae vulgo Asores, & naucleris belgicis Insulae Flandricae dictae ...
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 38, nr. 32
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (3)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 121
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelHaec tabella hydrographic oras maritimas Africae a promontorio dicto Capo de Cantin, Angolam usque, ob oculos ponit, cum situ insularum Hesperidum, vel Promontorij viridis, vulg Del Cabo Verdo. ... [Petrus Plancius] ; Ioannes Doetechum fecit [Amsterdam, Cornelis Claesz.?], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:3.830.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1592
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 53 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieTypografische titel geplakt in cartouche, Kaart van de Atlantische Oceaan met de Kaapverdische Eilanden, de Noordwest kust van Afrika en de Noordkust van Brazili
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 38, nr. 20
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (4)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 122
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDelineatio orarum Manicongi, Angolae, Monomotapae, terrae natalis Zofalae, Mozambicae, Abyssinorum &c. : una cum vadis, et sirtibus adjacentibus : item insulae magna vulgo S. Laurentii alis Madagascar dictae, inter maximas totius Orientis habitae [ Petrus Plancius ; Joannes Duetechum iunior fecit [Amsterdam, Cornelis Claesz.?], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:14.300.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1592
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 37 x 52,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieRechts onder afb. van de schipbreuk van het Portugese schip S. Jacobi met bovenschrift: Anno 1586 Praegrandis navis S. Jacobi nomine insignita, archithalassica classis Orientalis India in sijrtibus dictis, de Judia perijt, ubi a feris consumta animalibus paucis hominibus servatis
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 38, nr. 21
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (5)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 123
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelMeridionalis Americae pars in quinque regiones ab Hispanis dividitur, quae sunt Castella aurea, ut vocant: Popaianum, Peruvia, Chila & Brasilia ... Joannes Doetechum fecit. Titelvariant: Kaart van Noordelijk Zuid-Amerika [Amsterdam], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:14.000.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1592
Soortkaart
Vorm1 kaart, 38 x 54 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieTypografische titel geplakt in cartouche, Kaart van Noordelijk Zuid-Amerika, door Petrus Plancius
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 37, nr. 17
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 124
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelPeruvianae pars [Petrus Plancius] ; Joannes Doetechum fecit. Titelvariant: Haec pars Peruvianae, regiones Chicam & Chilem complectitur [Amsterdam, Corn. Claesz.?], [1592-1594]
SchaalSchaal [ca. 1:14.000.000]
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1592
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 53 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieKaart van Zuidelijk Zuid-Amerika, In cartouche geplakt typografische tekst: Anno 1585, 6. Ianuarij die, illust. D. Thomas Candishe Anglus, fretum hoc Magellanicum attigit et in praesentem formam delineavit ...
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 38, nr. 19
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (7)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 125
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelAsiae nova descriptio Henricus F. Langren fecit [Amsterdam], [1592-1604]
SchaalSchaal [ca. 1: 31.800.000]
Vervaardiger(s)Langren, Hendrik Florisz. van
Inhoudsdatering1600
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 51 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet afbeelding: Effigies templi aut sacelli Chinensis ... (6 x 11 cm)
Referentie(s)Vgl. Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 37, nr. 12
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (9)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 127
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelHollandia quae olim Cattorum sedes fuit nulli regioni fertilitate cedit divitijs abundat... Henricus Florentius van Langren, sculptor 1594. Titelvariant: Hollandia Amsterdam, s.n.], 1594
Schaal[ca. 1:400.000
Vervaardiger(s)Langren, Hendrik Florisz. van
Inhoudsdatering1594
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37,550,5 cm
Druktechniekkopergravureure
AnnotatieTweede titel op lint in het midden van de krt.: Hollandia, Oost boven, Met de wapens van Oranje en Holland
Referentie(s)F.C. Wieder, Merkwaardigheden der oude cartographie v. Noord-Holland, nr. 12; Moes-Burger, Amst. boekdrukkers, dl. 4, p. 429
BijzonderhedenMoes-Burger noemen Corns. Claesz. als uitgever (komt niet op de kaart voor), Zie ook O.K. 188, waarmee gelijkenis bestaat
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 19
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
Titel[Fragment van een kaart der XVII Verenigde Nederlanden, waarop Henegouwen, het westelijk deel der provincie Namen en het oostelijk deel van het huidige Franse Dpartement du Nord]. Titelvariant: [Kaart van Henegouwen] Harlemi, Ioannes Doetecum, 1594
SchaalSchaal [1:350.000]
Vervaardiger(s)Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1594
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 47 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieIn cartouche: Dese XVII Neederlandsche Provintien, worden met recht gehouden voor een deel van Duydshland ...; Belgicae hac Provinciae optimo jure semper Germaniae annumeratae sunt ...; Ioannes Doetecum Daventriensis excudebat Harlemi Anno Domini 1594 tertia mensis Novembris
Bijzonderhedenob
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 18
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelOrbis terrarum typus de integro multis in locis emendatus auctore Petro Plancio ; Ioannes a Duetecum iunior fecit. Titelvariant: Orbis terrarum typus [Amsterdam], 1594
Vervaardiger(s)Plancius, Petrus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1594
Soortkaart
Vorm1 kaart, 40,5 x 58 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieWereldkaart in twee halfronden (doorsnede 30 cm), Met krt. van noordelijke en zuidelijke sterrenhemel (elk doorsnede 11 cm)
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. II, p. 38-39, nr. 37; Shirley, Mapping of the world, nr. 187
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 117
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelEuropam ab Asia & Africa segregant Mare mediterraneum, Euxinus Pontus (nunc Mare Majus) Palus Meotides, Fluminaque Tanais et Duina, ... [Petrus Plancius] ; Baptista Doetechum fecit [Amsterdam, Cornelis Claesz.?], [1594]
Vervaardiger(s)Doetecum, Baptista van; Plancius, Petrus
Inhoudsdatering1594
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 37,5 x 53 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieTitel in typografische tekst geplakt in cartouche links onder
Referentie(s)Wieder, Monumenta cartographica, dl. 2, p. 38, nr. 35
Bijzonderhedenfoto Kaartenzl: 78.08.01 (1)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 119
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelGoae Indiae Orientalis Metropolis & Emporij longe ditis pro rege Archi-episcopi & supremo senalocupletis exacta descriptio : alwaer die Aertsbisschop, Viceroy, ende oppersten Raet van Portugaels Indien resideert = Afconterfeijtinge vande principaele Coop en hooft Stat des Rijcks Goa auctor Ioannes Hugonius A linschoten door Ian Huijgen van Linschoten ; Baptista a Doetechum sculp. Titelvariant: Afconterfeijtinge vande principaele Coop ende hooft Stat des Rijcks Goa . Titelvariant: A ilha e cidade de Goa metropolitana da India e partes orientais [Amsterdam, Cornelis Claesz.], 1595
Vervaardiger(s)Linschoten, Jan Huyghen van; Doetecum, Baptista van
UitgeverClaesz, Cornelis, Amsterdam
Inhoudsdatering1595
Soortstadskaart / plattegrond
Vorm1 kaart in 2 gemonteerde bladen, tesamen 56 x 79,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieIn de rechter benedenhoek de aant.: 42 en 43, Koptitel: A ilha e cidade de Goa metropolitana da India e partes orientais que esta en 15 graos da banda do norte
BijzonderhedenHandgekleurd, Op de rugzijde van het linker benedenblad een beschrijvende tekst in 4 kolommen, beginnende: Een cort relaes op de Stadt ende het Eylandt Goa, In de exx. 1802 D 7 en 1802 D 8 ontbreekt deze plattegrond. In 1802 D 7 is echter nog de scheurrand te zien van de mogelijk uitgescheurde kaart
SignatuurOTM: HB-KZL 102.16.11
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula Aphfricae nova sumta ex operibus Ludovici Tercerae cosmographi Regiae majestatis Hispaniarum ; Joannes Duetechum iunior fecit [Amsterdam, Corn. Claesz.?], [1596-1602]
SchaalSchaal [ca. 1:21.730.000]
Vervaardiger(s)Tercera, Ludovicus; Doetecum, Joannes van
Inhoudsdatering1596
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 53 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)British Museum Catalogue of printed maps, dl. 1, kol. 97; A. Corteso e A. Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartograhica, dl. 3 (1960), p. 66-67, pl. 362C; J. Denice, Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking tot Plantijn, dl. 1, p. 205-206
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (8)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 126
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDeliniatio cartae trium navigationum per Batavos ad Septentrionalem plagam ... = Beschrijvinghe van de drie seijlagien door de Hollanders gedaen ande Noordtsyde van Noorweghen, Moscovia, nova Sembla... authore Wilhelmo Bernardo Amstelredamo expertissimo pilota door Willem Barents van Amstelredam de vermaerde piloot ; Baptista Doetechum schulp. Titelvariant: Beschrijvinghe van de drie seijlagien door de Hollanders gedaen [Amsterdam], Cornelius Nicolai excudebat, 1598
Schaal[ca. 1:10.000.000]
Vervaardiger(s)Doetecum, Baptista van; Claesz., Cornelis
UitgeverClaesz, Cornelis, Amsterdam
Inhoudsdatering1598
Soortkaart
Vorm1 kaart, 4257 cm
Druktechniekkopergravureure
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl: 78.08.01 (10), handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 128
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDeliniatio cartae trium navigationum per Batavos ad Septentrionalem plagam ... = Beschrijvinghe van de drie seijlagien door de Hollanders gedaen ande Noordtsyde van Noorweghen, Moscovia, nova Sembla... authore Wilhelmo Bernardo Amstelredamo expertissimo pilota door Willem Barents van Amstelredam de vermaerde piloot ; Baptista Doetechum schulp. Titelvariant: Beschrijvinghe van de drie seijlagien door de Hollanders gedaen [Amsterdam], Cornelius Nicolai excudebat, 1598
Schaal[ca. 1:10.000.000]
Vervaardiger(s)Doetecum, Baptista van; Claesz., Cornelis
UitgeverClaesz, Cornelis, Amsterdam
Inhoudsdatering1598
Soortkaart
Vorm1 kaart, 4257 cm
Druktechniekkopergravureure
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl: 78.08.01 (10), handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 129
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelAfcontrafeijtinge van t'Landt van den Zijpe : bedyckt inden jaere 1597, begrijpende binnen den ring zijner dijcken (lanck zijnde 5475 roeden, streckende van den Pettemer dijck bij de Laij, tot aen-den ouden Vrieschen Zeedijck bij oosten de Keijns) de nombre van 9060 morgens, tot 600 roeden de morgen, ende de roede van 12 voeten Baptista Doetecomius sculp. Anno 1600. Titelvariant: Zypae . Titelvariant: Afcontrafeijtinge van t' Landt van den Zijpe [S.l., s.n.], 1600
SchaalSchaal [ca. 1:26.000]
Vervaardiger(s)Doetecum, Baptista van
Inhoudsdatering1600
Soortkaart
Vorm1 kaart, 47 x 48,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieTitel boven, op de banderolle: Zypae, Bevat ook tijdvers met het jaartal 1597, In de linkerbenedenhoek een legenda met oppervlaktegegevens der onderdelen: Verclaringhe over de grootheyt van elcken cleynen letter.
Referentie(s)Wieder, Merkwaardigheden, no. 171; A.A. Beekman, Catalogus van kaarten enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier (1917, 3e dr. 1964), no. 174; Donkersloot-De Vrij, Topografische kaarten van Nederland vr 1750, no. 97
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 67
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelFlandria Petrus Kaerius clavit [Amsterdam], [ca. 1600]
SchaalSchaal [ca. 1:570.000]
Vervaardiger(s)Keere, Pieter van den
Inhoudsdatering1600
Vorm1 kaart, 22,5 x 31 cm, met omringende tekst ca. 34,5 x 53 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieKaart omgeven door tekst: Beschryvinghe van Vlaenderen, Op het noordoosten georienteerd
BijzonderhedenZie ook Kaartenzl O.K. 6, O.K. 6bis, O.K. 7, O.K. 8, O.K. 10, O.K. 11
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 9
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNamurcum comitatus Petrus Kaerius clavit [S.l.], [ca. 1600]
SchaalSchaal [ca. 1:250.000]
Vervaardiger(s)Keere, Pieter van den
Inhoudsdatering1600
Vorm1 kaart, 23,5 x 31 cm, met omringende tekst 32 x 51,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieKaart omgeven door tekst: Beschryvinghe des Graefschaps van Namen
BijzonderhedenZie ook Kaartenzl: O.K. 6, O.K. 6bis, O.K. 7, O.K. 8, O.K. 9, O.K. 10
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 11
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelAngliae regnum Christophorus Saxton describebat 1579 ; Petrus Kaerius caelavit [Amsterdam], [ca. 1600]
SchaalSchaal [ca. 1:1.815.000]
Vervaardiger(s)Saxton, Christopher; Keere, Pieter van den
Inhoudsdatering1600
Soortkaart
Vorm1 kaart, 35,5 x 47,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet: Catalogus urbium episcopatuum oppidorum ...
Referentie(s)Pieter van den Keere, Germania inferior; [facs.], with an introd. by C. Koeman (Amsterdam, 1966), appendix A, p. XV
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 181
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelAlcmaer Petrus Kaerius clavit [Amsterdam], 1603
SchaalSchaal [ca. 1:5.000]
Vervaardiger(s)Keere, Pieter van den
Inhoudsdatering1603
Soortstadskaart / plattegrond
Vorm1 kaart, 24 x 33 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieGenummerd: 50, Met een 6-regelig Nederlands gedicht, en een 10-regelig Latijns gedicht (gesigneerd I.T)
Referentie(s)Petrus Kaerius, Germania Inferior 1617; with an introd. by C. Koeman (1966), appendix A, p. XVI
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 193
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNova totius terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula auct. Gul. Janssonio ; Ja. vanden Ende sculpsit ; excudebat Gulielmus Ianssonius Amsterodami sub signo Solarii deaurati Amsterodami, Gulielmus Ianssonius#sub signo Solarii deaurati, 1606
SchaalSchaal [ca. 1:8.750.000]
Vervaardiger(s)Janssonius, Gul.; Ende, Josua van den
UitgeverBlaeu, Willem Jansz., Amsterdam
Inhoudsdatering1606
Soortkaart
Vorm1 kaart, 29 x 43 cm, met rand 41 x 54 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOpdracht: Amplis[sim]o ... Cornelio Petri F. Hooft ... hanc universalem geographicam terreni orbis tabula[m] ... Gul. Iansonius 1606, Randafbeeldingen boven: "septem planetae"; rechts: "quatuor anni tempestates"; links: "quatuor elementa"; beneden: "septem mirabilia mundi", Met inzet van Noord- en Zuidpool, Tweede staat van deze kaart, met Straat Lemaire
Referentie(s)F.C. Wieder, Monumenta cartographica, p. 67.10; J. Keuning, Willem Jansz. Blaeu (1973), p. 96.6
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 16
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelZelandicarum insularum exactissima et nova descriptio auctore D. Iacobo Daventria ; Iohan Bussemecher excudit ; Henricus Nagell fecit [Keulen], Iohan Bussemecher, [1608]
Schaal[ca. 1:540.000]
Vervaardiger(s)Deventer, Jacob van; Nagell, Henricus; Bussemecher, Johan
Inhoudsdatering1608
Soortkaart
Vorm1 kaart, 18 x 26,5 cm
Druktechniekkopergravureure
AnnotatieMet wapen van de provincie, Voor het eerst verschenen in: Europae totius terrarum ... descriptio. - Coloniaeu : Bussemecher 1592
Referentie(s)Meurer, Atlantes Colonienses Qua 28
BijzonderhedenVerso tekst: "Zelandia" p. 48
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 4
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDaniae regni typus Petrus Kaerius caelavit [Amsterdam], [ca. 1608]
SchaalSchaal [ca. 1:1.750.000]
Vervaardiger(s)Keere, Pieter van den
Inhoudsdatering1608
Soortkaart
Vorm1 kaart, 36 x 47 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieLinks onder tekst beginnend met: Danorum Marca, vel Cimbricum ...
Referentie(s)Pieter van den Keere, Germania inferior; [facs.], with an introd. by C. Koeman (Amsterdam, 1966), appendix A, p. XV
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 179
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNova Germaniae Inferioris descriptio delineante P. Bertio ; sculpente Nicolao Geilkerckio ... ['s Graven-Haghe, H. Jacobssz], [1614]
SchaalSchaal [ca. 1:145.000]
Vervaardiger(s)Bertius, Petrus; Geelkercken, Nicolaes van
UitgeverWouw, Hillebrant Jacobsz van, 's-Gravenhage
Inhoudsdatering1614
Soortkaart
Vorm1 kaart, 32 x 41 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieVerso: Corte beschrijvinghe vande Nederlantsche caerte, gesigneerd: E.V.M. = Emanuel van Meteren, Met lijst van inwonertallen
Referentie(s)J. Keuning, Nicolaas Geelkerken. In: Imago mundi 11 (1954), p. 176
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 160
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelBelgium sive Inferior Germania post omnes in hac forma exactissime descripta auct. Fra. Hoeyus Amstelredami, tot Francoijs vanden Hoeye wonend ind Calverstraet inde 3 Roosen hoeije, 1616
SchaalSchaal [ca. 1:750.000]
Vervaardiger(s)Hoeye, Francois van den
Inhoudsdatering1616
Soortkaart
Vorm1 kaart in 2 bladen, tezamen 59 x 79 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieLinks boven, in cartouche: Catalogus Civitatum Pagorum in singulis Provincijs
BijzonderhedenGemonteerd tot n blad, ob
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 204
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelFrisia occidentalis [Leeuwarden], Dierick Albertsen, 1618
SchaalSchaal [1:215.000]
Vervaardiger(s)Geelkercken, Nicolaes van; Albertsen, Dierick
UitgeverAlbertsz, Dirck, Leeuwarden
Inhoudsdatering1618
Soortkaart
Vorm1 kaart, 35,5 x 47 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOpdracht: Illustribus & Potentibus Frisiae Ordinibus, & ... Deputatis ... dedicabat Nicolaus Geilkerckius A 1618. Dierick Albertsen exc, Omgeven door sierrand met boven en onder gezichten op de 11 Friese steden, links en rechts klederdrachten, boven tevens de stadswapens
Referentie(s)Donkersloot-de Vrij, Top. kaarten van Ned. vr 1700, nr. 698
BijzonderhedenVoor een latere druk (1642) zie O.K. 43. Er is ook een druk van 1665
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 42
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelAlpinae seu Foederatae Rhaetiae subditarumque ei terrarum nova descriptio = Karte vande Grisons ende Veltolina auctoribus Fortunato Sprechero Berneck ... ac Phil. Cluverio Nicolaus Geilkerkius sculpsit ; Jan Hattu exc. Titelvariant: Karte vande Grisons ende Veltolina [S.l.], Jan Hattu, [1618]
SchaalSchaal [ca. 1:262.000]
Vervaardiger(s)Sprecherus, Fortunatus; Cluverius, Philippus; Geelkercken, Nicolaes van
Inhoudsdatering1618
Soortkaart
Vorm1 kaart, 38,5 x 51 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieRechts boven: Lectori Cluverius s. Italiam antiquam ... quam propediem in lucem dabo ...; ... tandem typum hunc confecimus omnium, quotquot hactenus proditi sint, absolutissimum ... scribebam Clavennae in Rhaetis, XII Kalend. Februar. anni MDCXVIII, Legenda: Expositio notarum
Referentie(s)Vgl. Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 78 (Bl 2 (66 Iii 2 (52) [44]): Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris (Amsterdam, Willem Blaeuw, 1631), met vermelding: Evert Sijmonsz. Hamersveldt sculp
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 171
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTypus Frisiae Orientalis Dullarto sinu atque amasi ostio ad Iada usque fl. singulari studio ac industria concinnat' et ad vivum expresso authore Ubbone ; P. Keer exc [Amstelodami], P. Keer exc, [1622]
SchaalSchaal [ca. 1:220.000]
Vervaardiger(s)Emmius, Ubbo; Keere, Pieter van den
UitgeverKaerius, Petrus, Amsterdam
Inhoudsdatering1617
Soortkaart
Vormkaarten, 37,5 x 48,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieVerso tekst: La Frise Orientale, p. 89-90, sign. Nn
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, Kee 3; vgl. Kee 1 (79 Gg 21)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 44
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNovissima Delflandiae, Schielandiae et circumiacentium insularum ut Voornae, Overflackeae, Goereae, Iselmondae aliarumque tabula auctore Balthazaro Florentio a Berckenrode Amstelodami, sumptibus Henrici Hondii, 1629
Schaal[ca. 1:100.000]
Vervaardiger(s)Berckenrode, Balthasar Florisz. van
UitgeverHondius, Henricus, Amsterdam
Inhoudsdatering1629
Vorm1 kaart, 45x55 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. II, p. 341 (Me 29 A (208 Xxxx (79) [161]); dl. II, p. 454 (Me 98 A); dl. II, p. 451 (Me 92 A (86 [161]); dl. II, p. 400 (Me 52 A (ee (26) [161]); Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 629 [3402:1.1]
BijzonderhedenVerso potloodnotitie: H. Hondius 1641, Verso tekst: La Delflande et Schielande avec les Isles qui sont vis vis, sign. rrrr, Handgekleurd, Waarschijnlijk uit: Le nouveau theatre du monde ... (A Amsterdam, chez Henry Hondius, Anno 1641) (krt. 86?), Handgekleurd, Verso tekst: Hollandia. II. Tabula. Continens Delflandiam, Schielandiam, & circumjacentes insulas, ut Voorne Over Flackee, Goree, & alias. Genummerd 208, sign. Xxxx, Uit: Gerardi Mercatoris Atlas sive Cosmographicae Meditationis ... Sumptibus ... Henrici Hondii (Amsterodami, An. D. 1630) (krt. (79)), ged. handgekleurd, Verso: tekst: Hollandiae II. tabula, Uit: Atlantis Novi Pars Secunda, Exhibens Germaniam Inferiorem ... (Amstelodami, Sumtibus Ioannis Ianssonii & Henrici Hondii, 1638), Verso: Tekst: De tweede caerte van Hollandt, vervatende de gheleghentheyt van Delflandt, Schielandt, ..., signatuur 5.B, Gedeeltelijk handgekleurd, Verso: Tekst: La seconde carte de la Hollande, qui contient la Delflande, Schielande, ... signatuur Ccccc 2, Verso: Tekst: La Delflande, et Schielande, avec les isles qui sont vis vis, signatuur rrrr, Verso blanco, Tekst: Verso: De tweede caerte van Hollandt, vervatende de gheleghentheyt van Delflandt, Schielandt, ..., signatuur FF
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 48
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNovissima Delflandiae, Schielandiae et circumiacentium insularum ut Voornae, Overflackeae, Goereae, Iselmondae aliarumque tabula auctore Balthazaro Florentio a Berckenrode Amstelodami, sumptibus Henrici Hondii, 1629
Schaal[ca. 1:100.000]
Vervaardiger(s)Berckenrode, Balthasar Florisz. van
UitgeverHondius, Henricus, Amsterdam
Inhoudsdatering1629
Vorm1 kaart, 45x55 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. II, p. 341 (Me 29 A (208 Xxxx (79) [161]); dl. II, p. 454 (Me 98 A); dl. II, p. 451 (Me 92 A (86 [161]); dl. II, p. 400 (Me 52 A (ee (26) [161]); Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 629 [3402:1.1]
BijzonderhedenVerso potloodnotitie: H. Hondius 1641, Verso tekst: La Delflande et Schielande avec les Isles qui sont vis vis, sign. rrrr, Handgekleurd, Waarschijnlijk uit: Le nouveau theatre du monde ... (A Amsterdam, chez Henry Hondius, Anno 1641) (krt. 86?), Handgekleurd, Verso tekst: Hollandia. II. Tabula. Continens Delflandiam, Schielandiam, & circumjacentes insulas, ut Voorne Over Flackee, Goree, & alias. Genummerd 208, sign. Xxxx, Uit: Gerardi Mercatoris Atlas sive Cosmographicae Meditationis ... Sumptibus ... Henrici Hondii (Amsterodami, An. D. 1630) (krt. (79)), ged. handgekleurd, Verso: tekst: Hollandiae II. tabula, Uit: Atlantis Novi Pars Secunda, Exhibens Germaniam Inferiorem ... (Amstelodami, Sumtibus Ioannis Ianssonii & Henrici Hondii, 1638), Verso: Tekst: De tweede caerte van Hollandt, vervatende de gheleghentheyt van Delflandt, Schielandt, ..., signatuur 5.B, Gedeeltelijk handgekleurd, Verso: Tekst: La seconde carte de la Hollande, qui contient la Delflande, Schielande, ... signatuur Ccccc 2, Verso: Tekst: La Delflande, et Schielande, avec les isles qui sont vis vis, signatuur rrrr, Verso blanco, Tekst: Verso: De tweede caerte van Hollandt, vervatende de gheleghentheyt van Delflandt, Schielandt, ..., signatuur FF
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 49
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelRhinolandiae, Amstelandiae et circumjacent aliquot territoriorum accurata desc. Auct. Balthazaro Flor. a Berckenrode Amstelodami, sumptibus Henrici Hondii, 1629
SchaalSchaal [ca. 1:100.000]
Vervaardiger(s)Berckenrode, Balthasar Florisz. van
UitgeverHondius, Henricus, Amsterdam
Inhoudsdatering1629
Vorm1 kaart, 45,5 x 55,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOp het westen georienteerd
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 2, p. 341 (Me 29A (212 Zzzz (81))); Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl.1, p. 630 [3405:1.1]
BijzonderhedenHandgekleurd, Tekst verso: Tabula IV. Hollandiae, signatuur gg, Tekst verso: La Rheinlande, signatuur tttt, Gedeeltelijk handgekleurd, Tekst verso: La quatriesme table de Hollande, signatuur Ccccc 4, Tekst verso: De vierde caerte van Hollandt, signatuur 5 D
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 201
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDucatus Iuliacensis, Clivensis et Bergensis cum Comitatu Marckensi et Ravenspergensi N. Geilenkerckensis deliniat. Titelvariant: Ducatus Juliacensis, Clivensis et Bergensis cum Comitatu Marckensi et Ravenspergensi . Titelvariant: Eygentlicke Beschryvinge van de Hertochdommen van Gulick, Cleef, ende Bergh, ende de Graefschappen vander Marck ende Ravensperg . Titelvariant: Vraye description des Duchez de Juliers, de Cleve, et Berghe, ensemble les Contez de la Marck, et de Ravensbourgh [ca. 1630], T Amsterdam:, Gedruckt Bij Davijt de Meine, Inde Werrelt Cart
SchaalSchaal [ca. 1:500.000]
Vervaardiger(s)Geelkercken, Nicolaes van
Inhoudsdatering1630
Soortkaart
Vorm1 kaart, 32,5 x 42,5 cm (met rand: 32,5 x 54 cm)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieLinks en rechts een rand met 4 portretten en 4 wapens, Titel ook in het Nederlands: "Eygentlicke Beschryvinge van de Hertochdommen van Gulick, Cleef, ende Bergh, ende de Graefschappen vander Marck ende Ravensperg ..."; en in het Frans: "Vraye description des Duchez de Juliers, de Cleve, et Berghe, ensemble les Contez de la Marck, et de Ravensbourgh ..."
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. II, p. 349 (Me 31A (24) [190]); p. 353 (Me 33 (24) [190]); p. 354 (Me 34 (58) [190])
BijzonderhedenRechterrand licht beschadigd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 174
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDucatus Iuliacensis, Clivensis et Bergensis cum Comitatu Marckensi et Ravenspergensi N. Geilenkerckensis deliniat. Titelvariant: Ducatus Juliacensis, Clivensis et Bergensis cum Comitatu Marckensi et Ravenspergensi . Titelvariant: Eygentlicke Beschryvinge van de Hertochdommen van Gulick, Cleef, ende Bergh, ende de Graefschappen vander Marck ende Ravensperg . Titelvariant: Vraye description des Duchez de Juliers, de Cleve, et Berghe, ensemble les Contez de la Marck, et de Ravensbourgh [ca. 1630], T Amsterdam:, Gedruckt Bij Davijt de Meine, Inde Werrelt Cart
SchaalSchaal [ca. 1:500.000]
Vervaardiger(s)Geelkercken, Nicolaes van
Inhoudsdatering1630
Soortkaart
Vorm1 kaart, 32,5 x 42,5 cm (met rand: 32,5 x 54 cm)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieLinks en rechts een rand met 4 portretten en 4 wapens, Titel ook in het Nederlands: "Eygentlicke Beschryvinge van de Hertochdommen van Gulick, Cleef, ende Bergh, ende de Graefschappen vander Marck ende Ravensperg ..."; en in het Frans: "Vraye description des Duchez de Juliers, de Cleve, et Berghe, ensemble les Contez de la Marck, et de Ravensbourgh ..."
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. II, p. 349 (Me 31A (24) [190]); p. 353 (Me 33 (24) [190]); p. 354 (Me 34 (58) [190])
BijzonderhedenRechterrand licht beschadigd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 64
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabvla Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum ad amussim fecit Francisco van Schoten Math. Professor in Acad. Leidensi ; exc. Guiljelmus Blaeuw. Titelvariant: Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum [Amsterdam], Guilielmus Blaeu, [1630]
SchaalSchaal [ca. 1:30.000]
Vervaardiger(s)Schooten, Frans van
UitgeverBlaeu, Willem Jansz., Amsterdam
Inhoudsdatering1630
Soortstadskaart / plattegrond
Vorm1 kaart, 22,5 x 53,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieLegenda
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 74 (Bl 1 (25 [25]); p. 280 (Bl 60 A (162,163 (63) [25])); P. van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl. 2, p. 527 [3122:2]
BijzonderhedenHandgekleurd, Handgekleurd, Handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL 34.05.59
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabvla Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum ad amussim fecit Francisco van Schoten Math. Professor in Acad. Leidensi ; exc. Guiljelmus Blaeuw. Titelvariant: Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum [Amsterdam], Guilielmus Blaeu, [1630]
SchaalSchaal [ca. 1:30.000]
Vervaardiger(s)Schooten, Frans van
UitgeverBlaeu, Willem Jansz., Amsterdam
Inhoudsdatering1630
Soortstadskaart / plattegrond
Vorm1 kaart, 22,5 x 53,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieLegenda
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 74 (Bl 1 (25 [25]); p. 280 (Bl 60 A (162,163 (63) [25])); P. van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl. 2, p. 527 [3122:2]
BijzonderhedenHandgekleurd, Handgekleurd, Handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 98
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNovissima Delflandiae, Schielandiae et circumiacentium insularum ut Voornae, Overflackeae, Goereae, Iselmondae aliarumque tabula auctore Balthazaro Florentio a Berckenrode Amstelodami, sumptibus Ioannis Ianssonii, 1641
SchaalSchaal [ca. 1:100.000]
Vervaardiger(s)Berckenrode, Balthasar Florisz. van
UitgeverJanssonius, Johannes, Amsterdam
Inhoudsdatering1629
Vorm1 kaart, 45 x 55 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieWestnoordwest boven
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. II, p. 408 (Me 58 (34. Belgica. FF [161]); Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 629 [3402:1.2]
BijzonderhedenHandgekleurd, Verso tekst: Delflandia, Schielandia ac insulae illis objacentes. Genummerd 34, signatuur Belgica. Ff. Daarboven 5 uitgewiste letters, Waarschijnlijk uit: Atlas novus ... Tomi secundi ... (Amstelodami, apud Ioannum Ianssonium, Anno 1647), krt. (91), Verso blanco
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 50
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNieuwe caerte verthonende hoe, ende in wat maniere, de Haerlemmer, Leydse, ende Spieringh Meer ... bedyckt soude moghen werden... Aengewesen, ende uytgeleyt ... geinventeert door Jacob Bartelsz Veris ... ; Datmen met nader geleegentheydt ten dienste van die steede ende Rynlandt door nader konsept vertoonen sal connen 1641 ; [Willem van der Laech sculpsit]. Titelvariant: Provisioneel concept ontwerp ende voorslach dienende tot de bedyckinge vande groote water meeren [S.l.], 1641
SchaalSchaal [ca. 1:55.000]
Vervaardiger(s)Laech, Willem van der; Vondel, Joost van den
Inhoudsdatering1641
Soortkaart
Vorm1 kaart, 48 x 70 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieTitel boven de kaart: Provisioneel concept ontwerp ende voorslach dienende tot de bedyckinge vande groote water meeren, Met n wapenschild, Met gedicht van Vondel in cartouche linksonder: Aenden leeuw van Hollant (Uyt-heemsche vyanden te sitten inde veeren), Westnoordwest boven, Legenda: Aenwysinge vande nieuwe caerte (A, a, B-Q)
Referentie(s)Unger 383, Schuytvlot 151
BijzonderhedenStaat 2: in cartouche rechtsboven: Willem van der Laech sculpsit; cartouche linksonder: onder het gedicht van Vondel vierregelig gedicht: Soo wie de tijdt waent te bedriegen ... , ondertekend: K.; aan weerszijden van dezelfde cartouche twee aanvullende regels: een is noodich, een kant doen, Staat 1: zonder de naam van de graveur; cartouche linksonder: onder het gedicht van Vondel tweeregelig gedicht: De eerst begonne plaedt, Blyft noch al in de meulen ...; en nog twee regels (aan weerszijden van dezelfde cartouche): Hoe sel dat spel afloopen, Al wel sou k'hoopen
SignatuurOTM: HB-KZL 102.12.07
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
1 t/m 50 van 104 resultaten  
  |1|51|101|   volgende>>