Home Kaartencollectie
beeld met onderschriftbeeld met beschrijving
1 t/m 9 van 9 resultaten  
      
Klik op "toon beeld" om het volledige record te openen. zoek opnieuw
sorteer: 
 

thumbnail
TitelTypus orbis terrarum Franciscus Hogenbergus sculpsit [Antwerpen, Abraham Ortelius], [1570]
SchaalSchaal [ca. 1:80.000.000]
Vervaardiger(s)Hogenberg, F.; Ortelius, Abraham
Inhoudsdatering1570
Soortkaart
Vorm1 kaart, 34 x 49,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum privilegio, In cartouche langs de onderzijde: "Quid ei potest videri magnum in rebus humanis, cui aeternitas omnis, totiusque mundi nota sit magnitudo. Cicero", Cum privilegio
Referentie(s)Van den Broecke, Ortelius atlas maps 1; Karrow, Mapmakers sixteenth century 1/6; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 1A-1D[1]; Meurer, Fontes, p. 79, 1; Shirley, Mapping of the world 122; Werner, Abraham Ortelius, no. 22a
BijzonderhedenVerso: Latijnse tekst, signatuur I, Derde, tevens laatste staat van de eerste koperplaat, waarop de zijranden van de ovale wereldkaart iets buiten het kader van de gravure vallen, met de sinds 1579 verbeterde reparatie van de beschadigde koperplaat (hoek linksonder), Handgekleurd, Verso: Latijnse tekst (ed. 1570), Handgekleurd, Eerste staat van de eerste koperplaat, nog zonder beschadiging
SignatuurOTM: HB-KZL 31.01.08
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNobilis Hannoniae comitatvs descrip. Auctore Iacobo Surhonio Montano ; Franciscus Hogenbergus ex archetijpo caelabat. Titelvariant: Nobilis Hannoniae comitatus descrip [Antwerpen], 1572
SchaalSchaal [ca. 1:200.000]
Vervaardiger(s)Hogenberg, F.
Inhoudsdatering1572
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37,5 x 50,5 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Van den Broecke, Ortelius atlas maps, nr. 69
BijzonderhedenHandgekleurd, Tekst verso: Hannonia, pag. 36
SignatuurOTM: HB-KZL 33.33.61
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelGermaniae Inferioris omnium accuratissima delineatio auctore Francisco Hogenbergio ; anno salutis M.D.LXXVIII [Keulen, Frans Hogenberg], 1578
SchaalSchaal [ca. 1:1.300.000]
Vervaardiger(s)Hogenberg, F.
Inhoudsdatering1578
Soortkaart
Vorm1 kaart, 39 x 45,5 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Van der Heijden, The oldest maps of Netherlands, map 20, p. 143-45; Schilder, Monumenta Cartographica Neerlandica, I (1986), p. 45-6
BijzonderhedenBovenmarge binnen het kader afgesneden
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 208
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelExacta & accurate delineatio cùm orarum maritimarum tùm etiam locorum terrestrium quae in regionibus China, Cauchinchina, Camboia sive Champa, Syao, Malacca, Arracamn & Pegu ... : mitsgaders alle die bijleggende eijlanden groote ende cleinen, mit noch die clippen, riffen, sanden, droochten ende ondiepten = Waarachtige uitworpinghe ofte afbeeldinge van alle die custen ende landen van China, Cauchinchina, Camboja, Sijao, Malacca Arracan ende Pegu alles uit de alder correckste pas ende lees-caarten getrocken die de Portugaloische stuijrluijden huijdendaechs gebruijcken Henricus F. ab Langren sculpsit a° 1595 ; Arnoldus F. à Langren delineavit. Titelvariant: Waarachtige uitworpinghe ofte afbeeldinge van alle die custen ende landen van China, Cauchinchina, Camboja, Sijao, Malacca Arracan ende Pegu [Amsterdam, Cornelis Claesz.], 1595
SchaalSchaal [ca. 1:13.000.000]
Vervaardiger(s)Langren, Arnoldus F. ab; Langren, Henricus F. a; Lasso, Bartolomeo
UitgeverClaesz, Cornelis, Amsterdam
Inhoudsdatering1595
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 38,5 x 52 cm
Druktechniekkopergravure
Annotatie, Gebaseerd op zeekaarten van Bartolomeo Lasso
Referentie(s)A. Cortesão e A. Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartographica, dl. 3 (1960), p. 99-100, pl. 385B
BijzonderhedenHandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 139
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTypus orarum maritimarum Guineae, Manicongo & Angolae ultra promontorium Bonae spei usque ... = Afbeeldinghe der custen des landts Guinea, Manicongo, ende Angola, ende voorts tot voorby de C. de boa esperança: met alle de havenen, eylanden, clippen, droochten, ende ondiepten, met de gheheele breede des Aethiopischen Oceani, de welcke vanden oosten na den westen tot Fernambuco en C. de S. Augustino (aen de custen van Brasil gheleghen) is streckende, midts-gaders alle de eylanden der selver, als voornamelijck S. Thome, S. Helena, d'eylandt Açemçaon ghenoemt, ende andere meer, met de waerachtighe streckinghe van dien accurate omnia ex optimis indicis tabulis hydrographicis decerpta & emend. alles seer correctelijck ghetrocken ende na d'allerbeste Indische pascaerten oversien ende verbetert ; Arnoldus F. à Langren delineavit & sculpsit. Titelvariant: Afbeeldinghe der custen des landts Guinea, Manicongo, ende Angola [Amsterdam, Cornelis Claesz.], [1596]
SchaalSchaal [ca. 1:13.235.000]
Vervaardiger(s)Langren, Arnoldus F. á; Lasso, Bartolomeo
UitgeverClaesz, Cornelis, Amsterdam
Inhoudsdatering1596
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37,5 x 51 cm
Druktechniekkopergravure
Annotatie, Gebaseerd op zeekaarten van Bartolomeo Lasso
Referentie(s)A. Cortesão e A. Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartographica, dl. 3 (1960), p. 99-100, pl. 384A
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 136
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDeliniantur in hac tabula orae maritimae Abexiae, freti Mecani al Maris Rubri ... = Afbeeldinge der custen van Abex, der engte van Mecha, anders ghenaempt de Roode Zee, item de custen van Arabien, Ormus, Persen, tot Sinde toe, vanden rieviere Indus, Cambayen, Indien, ende Malabar, des eylants Ceylon, Choromandel, ende Orixa, de rijviere Ganges, ende t'Coninckrijcke van Bengala, item vande ghelegentheijt der inwijcken, eylanden, clippen, bancken, ondiepten ende diepten byde voorschreven custen liggende, met de rechte namen van igelijcke plaetse, alsoo de zelve byde ervarenste Portugeesche pilooten ghenaempt worden magno studio ex optimis tabulis Indicis recognita, omnia atque emendata alles met grooter vlijt uijt de beste Indiaensche pas ende lees-caerten, oversien ende verbeetert Henricus F. ab Langren sculpsit. Titelvariant: Afbeeldinge der custen van Abex, der engte van Mecha, anders ghenaempt de Roode Zee [Amsterdam, Cornelis Claesz.], [1596?]
SchaalSchaal [ca. 1:14.423.000]
Vervaardiger(s)Langren, Henricus F. a; Lasso, Bartolomeo
UitgeverClaesz, Cornelis, Amsterdam
Inhoudsdatering1596
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37,5 x 52 cm
Druktechniekkopergravure
Annotatie, Gebaseerd op zeekaarten van Bartolomeo Lasso
Referentie(s)A. Cortesão e A. Teixeira da Mota, Portugaliae monumenta cartographica, dl. 3 (1960), p. 99-100, pl. 385A
BijzonderhedenFoto op ware grootte Kaartenzl 78.08.01 (16)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 138
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelGeneralKarte von Europa nach den neuesten astronomischen Beobachtungen, den vorzüglichsten Special-Karten, und zum Theil noch nicht gestochenen Zeichnungen, auf das genaueste entworfen im Jahre 1804 von D.F. Stolzmann und nach den neuesten Veränderungen berichtiget 1817 In Nürnberg, von der Kön. privileg. Schneider und Weigelschen Kunst und Buchhandlung, 1817
SchaalSchaal [ca. 1:8.400.000]
Vervaardiger(s)Sotzmann, D.F.
Inhoudsdatering1804
Soortkaart
Vorm1 kaart, 51,5 x 59,5 cm
Druktechniekkopergravure
BijzonderhedenGedeeltelijk handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL 102.15.07
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDas heutige Europa Zürich, Verlag von Caesar Schmidt, [ca. 1875]
SchaalSchaal niet vast te stellen
Vervaardiger(s)F.B.
Inhoudsdatering1875
Soortkaart
Vorm1 kaart, 32 x 50,5 cm
Druktechnieklithografie in kleur
AnnotatieGesigneerd: F.B, Karikatuurkaart, Prijs 50 PF, Nachdruck verboten
SignatuurOTM: HB-KZL 109.05.06
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDoopsgezinde gemeenten in Nederland naar ontwerp van S.S. Smeding getekend door F.A. Holleman in MCML, in MCMLXVI door W.H. Dijkstra [S.l., s.n.], [1966]
SchaalSchaal [ca. 1:750.000]
Vervaardiger(s)Smeding, S.S.; Holleman, F.A.; Dijkstra, W.H.
Inhoudsdatering1950
Soortkaart
Vorm1 kaart, 54 x 45 cm
Druktechniekoffset in kleur
AnnotatieLegenda
SignatuurOTM: HB-KZL 64.11.27
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
1 t/m 9 van 9 resultaten