Alle collecties
 
 

Colofon Bijzondere Verzamelingen-website/beelddatabank


Door teksten te schrijven, illustraties te selecteren en toe te lichten hebben de volgende medewerkers van de Bijzondere Collecties een bijdrage geleverd aan een boekje dat ten grondslag lag aan deze website/beelddatabank: Judith Belinfante (hoofdconservator), Jos Biemans (conservator Handschriften), Kees Gnirrep (conservator Zeldzame en Kostbare Werken), Mathieu Lommen (adjunct-conservator Zeldzame en Kostbare Werken), Marja Keyser assistent-conservator Zeldzame en Kostbare Werken), Adriaan Plak (conservator Kerkelijke Collecties), Marian Schilder (conservator Universiteitsmuseum De Agnietenkapel), Emile Schrijver (conservator Bibliotheca Rosenthaliana), Jaap de Visser (conservator Artisbibliotheek) en Jan Werner (conservator Kaarten en Atlassen).

Tenzij anders is aangegeven, werden de foto's gemaakt door Iman Heystek, Ulla-Mari Lindstr÷m en Gineke de Rooij (Fotodienst Universiteitsbibliotheek).

De volgende personen en instanties hebben afgezien van beeldrechtvergoeding: Wim Crouwel, Max Kisman, RenÚ Knip, Stichting 1940-1945 en mevrouw B. Treumann.

De website/beelddatabank is technisch gerealiseerd door het het Digitaal Productiecentrum (DPC) van de Universiteitbibliotheek van Amsterdam. De vormgeving is verzorgd door Gio van Vugt, Bob van Gijzel en Monique Kooijmans.