Alle collecties
 

 

Inleiding

Onderwijs en plantkunde gaan al eeuwen samen, ook in Amsterdam. Daar werd in 1638 een Hortus Medicus aangelegd met geneeskrachtige planten. Aanvankelijk was de tuin bedoeld voor het examineren van aankomende apothekers en voor nascholing van praktiserende apothekers en artsen. Later, toen ook siergewassen werden opgekweekt, werd ook wel gesproken van de Hortus Botanicus.

Behalve voor het onderwijs werden de planten gebruikt voor botanisch onderzoek. Vanaf 1706 waren er een of twee hoogleraren in de plantkunde aan de hortus verbonden. Naast planten bezat de hortus ook een botanische bibliotheek. Het belangrijkste werk daarin was ongetwijfeld de Moninckx Atlas: een hoofdzakelijk tussen 1686 en 1709 vervaardigde reeks van 420 geschilderde afbeeldingen van planten in de tuin. Vanaf 1755 kregen ook de studenten in de geneeskunde van het Amsterdamse Athenaeum Illustre onderwijs in de hortus. Met de verheffing van het Athenaeum tot Universiteit (in 1876) werd de botanie een universitaire opleiding. De hortusbibliotheek werd eigendom van de universiteit en werd aanzienlijk uitgebreid. Voor het onderwijs in de plantkunde werden tot ongeveer 1970 vele honderden botanische wandplaten aangeschaft.

De hier genoemde botanische collecties worden tegenwoordig beheerd door de Universiteitsbibliotheek. De Beelddatabank botanie toont de belangrijkste en mooiste afbeeldingen in deze collecties. De databank zal regelmatig worden uitgebreid met ander botanisch beeldmateriaal.