Home Kaartencollectie
beeld met onderschriftbeeld met beschrijving
101 t/m 150 van 650 resultaten  
<<vorige  |1|101|201|301|401|501|601|   volgende>>  
Klik op "toon beeld" om het volledige record te openen. zoek opnieuw
sorteer: 
 

thumbnail
TitelCaerte van Noorthollant beghinende van Noortendt, Zuytwarts up tot om Leyden toe; voorts streckende Oostwaerts tot om Utrecht weder Noortwarts up in de Zuider Zee met alle sijn steden, dorpen, dijcken, weghen, wateren en vaerten, daer inne begrepen elcx na syne rechte gheleghet. Titelvariant: Land-caerte ende water caerte van Noort-Hollandt ende West-vrieslandt met d'aenliggende landen Tot Amsterdam, ghedruckt by Herman Allertsz., Koster van die Nieuwkerck. Anno M.D.C.VIII, 1608
SchaalSchaal [ca. 1:110.000]
Vervaardiger(s)Beeldsnijder, Joost Jansz.
UitgeverKoster, Herman Allertsz, Amsterdam
Inhoudsdatering1575
Soortwandkaart
Vorm1 kaart in 6 bladen, 93,5 x 69,5 cm (kaartgedeelte)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieKoptitel (boven de kaart geplakt): Land-caerte ende water caerte van Noort-Hollandt ende West-vrieslandt met d'aenliggende landen gheteeckent wijlen door Ioost Iansz. [Beeldsnijder of Bilhamer] Land-meter &c. Ende nu op een nieu wtghegheven, in veel plaetsen ghebetert ende met een grondighe beschrijvighe, ende daer toe behoorende nieuwe figuyren verciert, deur Harman Allertsz. van Warmenhuysen, koster vande Nieuwe-Kerck tot Amsterdam, Impressum in de rechter-benedenhoek in de omgevende tekst, Op de kaart komt nog voor het impressum van de eerste druk (waarvan geen ex. bekend): Anno 1575 den 31en July ghedaen ende wtghegeeven dese caerte by myn Ioost Iansz. [Beeldsnijder of Bilhamer], Opdracht: De ... Staeten van Noorthollant ende West-vrieslant werd dese landcaerte ... toegeijegent ende gedediceert door mij Harman Allerts van Warmenhuysen, Met typografische tekstrand
Referentie(s)F.C.Wieder, Merkwaardigheden (1918) p.23, no.19, p. 26 no. 28, p. 29 no. 29. Moes-Burger 700
BijzonderhedenGemonteerd op linnen in lijst
SignatuurOTM: HB-KZL W.X. 014
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelCaerte van Noorthollant : beghinende van Noortendt, Zuijtwarts up tot om Leijden toe; voorts streckende Oostwaerts tot om Utrecht weder Noortwarts up in de Zuider Zee met alle sijn steden, dorpen, dijcken, weghen, wateren en vaerten, daer inne begrepen elcx na sijne rechte gheleghentheit [Amsterdam, Herman Allertsz.], [1608]
SchaalSchaal [ca. 1:110.000]
Vervaardiger(s)Beeldsnijder, Joost Jansz.
Inhoudsdatering1575
Soortwandkaart
Vorm1 kaart in 6 bladen, 93,5 x 69,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOpdracht: De ... Staete[n] van Noorthollant ende West-vrieslant werd dese landcaerte ... toegeijegent ende gedediceert door mij Harman Allerts van Warmenhuysen, Op de kaart komt nog voor het impressum van de eerste druk (waarvan geen ex. bekend): Anno 1575 den 31en Julij ghedaen ende wt ghegeeven dese caerte by myn Ioost Iansz. [Beeldsnijder of Bilhamer], Rechts tabel met toponiemen op nummer en een aantal symbolen
Referentie(s)F.C.Wieder, Merkw. (1918) p.23, no.19, p. 26 no. 28, p. 29 no. 29; S.J. Fockema Andreae en B. van 't Hoff, Gesch. der kartogr. v. Nederland (1947), p. 32/33
BijzonderhedenGemonteerd tot 1 bl., geplakt op linnen, Zonder omlijsting
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 13
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelHollandia quae olim Batavia antiqua Catthorum sedes : undique fere cingitur Mari, praeterquam qua Rheno et Mosa fluminibus ad Orientem et Meridiem continenti seiungitur: cuius mediterranea fluminibus rivisque ubique fere irrigantur et foecunda ultra qum dici possit recidunt, adeo ut agroru[m] fertilitate nulli regioni cedat ; ad exemplar descriptinis quam edidit Romae Mich. Tramesini nunc castigatior prostant ; Henricus Nagel fecit ; Joan Bussem[a]cher exc [Keulen, Joan Bussemacher], [1608]
SchaalSchaal [ca. 1:750.000]
Vervaardiger(s)Nagel, Henricus; Bussemacher, Joannes
Inhoudsdatering1608
Soortkaart
Vorm1 kaart, 18 x 26,5 cm
Druktechniekkopergravure
Annotatie, Voor het eerst verschenen in: Europae totius terrarum ... descriptio. - Coloniae : Bussemecher 1592
Referentie(s)Meurer, Atlantis Colonienses Qua 32
BijzonderhedenVerso tekst: "Hollandia", no. 47, Zie ook Kaartenzl O.K. 4, 5
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 3
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelZelandicarum insularum exactissima et nova descriptio auctore D. Iacobo Daventria ; Iohan Bussemecher excudit ; Henricus Nagell fecit [Keulen], Iohan Bussemecher, [1608]
Schaal[ca. 1:540.000]
Vervaardiger(s)Deventer, Jacob van; Nagell, Henricus; Bussemecher, Johan
Inhoudsdatering1608
Soortkaart
Vorm1 kaart, 18 x 26,5 cm
Druktechniekkopergravureure
AnnotatieMet wapen van de provincie, Voor het eerst verschenen in: Europae totius terrarum ... descriptio. - Coloniaeu : Bussemecher 1592
Referentie(s)Meurer, Atlantes Colonienses Qua 28
BijzonderhedenVerso tekst: "Zelandia" p. 48
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 4
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDaniae regni typus Petrus Kaerius caelavit [Amsterdam], [ca. 1608]
SchaalSchaal [ca. 1:1.750.000]
Vervaardiger(s)Keere, Pieter van den
Inhoudsdatering1608
Soortkaart
Vorm1 kaart, 36 x 47 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieLinks onder tekst beginnend met: Danorum Marca, vel Cimbricum ...
Referentie(s)Pieter van den Keere, Germania inferior; [facs.], with an introd. by C. Koeman (Amsterdam, 1966), appendix A, p. XV
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 179
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelBeschrijvinge der Zeecusten van Noorweghen : geleghen tusschen Berghen ende Dronten, hoemen alle Havenen ende Foorden aldaer beseijlen ende alle periculose clippen ende Rudsen mijden sal : situez entre Bergues et Dronten, et comment on abordera a ladicte coste tous Ports et Havres, et evitera tous dangereux rochiers et escueilz = Description des costes marines de Norvege. Titelvariant: Description des costes marines de Norvege [Amsterdam, Willem Ianszoon], [1608]
SchaalSchaal [ca. 1:800.000]
UitgeverBlaeu, Willem Jansz., Amsterdam
Inhoudsdatering1608
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 55 x 24,5 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Koeman, Atlantes neerlandici, dl. 4, p. 36 (M. Bl. 1)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 190c
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelAfbeeldinge nae 't leven der Zeecusten van Barbarien, van de C. Cantin zuijdwaert tot verbij de C. de Geer, mitsgaders de gelegentheijt van 't eijlant Mogodor, alles op zijne rechte streckingen ende hoochte gestelt = Delineation au vif des costes maritimes de Barbarie, entre le C. de Cantin et le C. de Geer, ensemble la situation de l'isle de Mogodor, le tout commodieusement accommod selon ses vraijes distances, routes et haulteurs du pole. Titelvariant: Delineation au vif des costes maritimes de Barbarie, entre le C. de Cantin et le C. de Geer, ensemble la situation de l'isle de Mogodor, le tout commodieusement accommod selon ses vraijes distances, routes et haulteurs du pole [Amsterdam, W.J. Blaeu], [1608]
SchaalSchaal [ca. 1:700.000]
UitgeverBlaeu, Willem Jansz., Amsterdam
Inhoudsdatering1608
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 55 x 24,5 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 4, p. 34 (M. Bl 1 (13))
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 190b
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelBeschrijvinge der Zeecusten vande Zuijd sijde ende Oostzijde van Yerlant vande C. de Clare Oostwaert verbij de Eijlanden van Saltez, Noordtwaert tot aen Dondalck, hoemen alle havenen aldaer beseijlen sal, ende waer voor men hem te hoeden heeft, alles gestelt op rechte streckigen distantien ende hooche des Pools = Description de les costes marines meridionales et Orientales d'Irlande, commencant du C. de Clare vers l'Est iusques a les isles de Saltez, de la vers le Nort iusques a Dondalck, comprennant touts havres et Ports desdictes costes, et monstrant comment on les navigera, et de quoij on se doibt garder. Titelvariant: Description de les costes marines meridionales et Orientales d'Irlande, commencant du C. de Clare vers l'Est iusques a les isles de Saltez, de la vers le Nort iusques a Dondalck, comprennant touts havres et Ports desdictes costes, et monstrant comment on les navigera, et de quoij on se doibt garder [Amsterdam, Willem Ianszoon], [1608]
SchaalSchaal [ca. 1:800.000]
UitgeverBlaeu, Willem Jansz., Amsterdam
Inhoudsdatering1608
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 54,5 x 24,5 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Koeman, Atlantes neerlandici, dl. 4, p. 34 (M. Bl. 1)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 190a
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelSerenissimae reipublicae Genuensis ducatus et dominii nova descriptio [Antwerpen, Johannes Baptista Vrients], [1608]
SchaalSchaal [ca. 1:750.000]
Vervaardiger(s)Vrientius, Johannes Baptista
Inhoudsdatering1608
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 51,5 cm, met kader 39,5 x 54 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOpdracht in cartouche linksonder: 'Molto Ill.re Sig.r Antonioto Sivori gentilhuomo Genovese, Conviene V.S. piu che nessun 'altro la dedicatione della Liguria, come quella dalla quale ne ho hauuto il lume, & come affettionata meritamente alla sua Patria, pero V.S. humilmente la dedico, in Anversa a 29. Agosto 1608. D.V.S. molto Ill.re aff.mo Ser.e Gio. Bat.ta Vrints', Verso: blank
Referentie(s)Van den Broecke, Ortelius atlas maps 126; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 38[155]; Meurer, Fontes 155; Werner, Abraham Ortelius, no. 37
SignatuurOTM: HB-KZL 33.03.31
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelHollandiae Cattorum regionis typus [Amsterdam, Cornelis Claesz.], [1609]
SchaalSchaal [ca. 1:600.000]
Inhoudsdatering1609
Soortkaart
Vorm1 kaart, 23,5 x 32 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieIn de rechterbenedenhoek nr. 30
Referentie(s)J.T. Bodel Nijenhuis, Beredeneerde lijst van de kaarten der provincie Utrecht. (In: Acta Cartographica 15 (1972), p. 144 (nr. 11))
Bijzonderhedenhandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 12
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelMiddelburgum Selandiae opp. situ opere et mercimonijs florentiss [Amsterdam, Cornille Nicolas], [1609]
SchaalSchaal [ca. 1:4.000]
UitgeverClaesz, Cornelis, Amsterdam
Inhoudsdatering1609
Soortstadskaart / plattegrond
Vorm1 kaart, 23 x 31 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Guicciardini illustratus, Middelburg-2
Bijzonderhedenmet aant. in hs. verso
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 96
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelCivitas Bommelia sicuti fortificabatur, dum Admirantus Arragoniae cum toto exercitu eam obsidebat ac reliquere cogebatur, Anno [1599] [S.l., s.n.], [1609]
Inhoudsdatering1599
Soortstadskaart / plattegrond
Vorm1 kaart, 24 x 33 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Fauser, Repertorium lterer Topographie, nr. 15.838; Muller, Beredeneerde beschrijving van Nederlandse historieplaten, nr. 1101
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 108
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
Titel[Kaart van percelen in het Ambacht van Berkel (Delftland) Ian Pietersz.Dou] [S.l.], 1609
Vervaardiger(s)Dou, Jan Pietersz
Inhoudsdatering1609
Vorm1 kaart in 2 bladen, elk bl. ca. 48 x ca. 90 cm
Druktechniekmanuscript in kleur op perkament
AnnotatieIn cartouche: Ic Ian Pietersz. Dou geswooren lantmeter ... getuige mits desen dat ic in de maent Augusti An XVe negen ten versouke van de kinderen en erfgenamen van ... Gerrit Amelis van Hogeveen ... ende Eeva Aelbrechts Dr gemeten en gecaerteert hebbe dese afgebeelde woninge ende landen, gelegen in den Ambacht van Berkel in roo-rys ... 11 September XVIc negen ..., Aanvullingen aangebracht op 13 juli 1676
SignatuurOTM: HB-KZL L.K. VII 10
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
Titel[Kaart van de Bommelerwaard met het beleg van Zaltbommel door Mendoza] [S.l.], [ca. 1610]
SchaalSchaal [ca. 1:50.000]
Inhoudsdatering1599
Soortkaart
Vorm1 kaart, 22 x 38,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieZuiden boven, De gravure geeft weer het beleg van Zaltbommel door Mendoza (4 mei tot juli 1599), verdedigd door Maurits
Referentie(s)F. Muller, Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, dl. 1, p.131, nr. 1099
Bijzonderhedenob, In handschrift boven de kaart: Bomel assiege en vain l'an 1599 par les Espaignols, Verso in handschrift: 1599 Comm. 156-7
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 109
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNova Brabantiae Ducatus Tabula auctore Iudoco Hondio ; Dirck Gryp sculpsit [Amsterdam, Jodocus Hondius], [ca. 1610]
SchaalSchaal [ca. 1:380.000]
Vervaardiger(s)Hondius, Jodocus; Gryp, Dirck
UitgeverHondius, Jodocus, Amsterdam
Inhoudsdatering1602
Vorm1 kaart, 40 x 44 cm (met rand: 46 x 54 cm)
Druktechniekkopergravure
AnnotatieRandversiering boven: gezichten op Leuven, Brussel, Antwerpen, 's-Hertogenbosch; onder: Bergen op Zoom, Mechelen en Breda; voorts twee portretten en, links en rechts vier soorten klederdracht, Op het westen georienterd, Kaart toont rivierlopen, geen wegen
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl II, p. 350 (Me 31 A (40 [206]); dl. II, p. 353 (Me 33 (39 [206]); p. 354 (Me 34 (18 [206])
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 55
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelAfricae nova tabula Auct. Jud. Hondio [Amsterdam], [ca. 1610]
SchaalSchaal [ca. 1:21.430.000]
Vervaardiger(s)Hondius, Jodocus
Inhoudsdatering1610
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 49 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Vgl. O.I. Norwich, Maps of Africa (Johannesburg, 1983) nr. 29, 34; Koeman, Atlantes Neerlandici, vol. 2, p. 348 (Me 31 A (4) [170])
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 158
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelChaerte vande Wieringer waert : de welcke inden jaere xvi c acht begost is bedyckt te worden ... dat de landen daer inne bedyckt ter nombre van 1895 morgens van 720 roeden de morgen Geestmeerambachts landtmaete of 600 roen binnenbanse ofte Sypse dyckmaete : by alle Contribuanten en gewillighe Bedyckers op den xij.de Julii Ao. xvj c xi by blinde lotinge gekavelt ende gedeelt zyn Adrianus Anthonii describebat Anno 1611, in Octobri. Titelvariant: Wieringer Waert [S.l.], 1611
SchaalSchaal [ca. 1:10.000]
Vervaardiger(s)Anthonisz., Adriaen
Inhoudsdatering1611
Soortkaart
Vorm1 kaart, 63 x 58 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieTitel in banderolle: Wieringer Waert
Referentie(s)Wieder, Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland (1918), p. 60 (nr. 178); Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten van Nederland vr 1750, p. 68 (nr. 100)
BijzonderhedenHandgekleurd, Met 16 wapens van de leden van het polderbestuur, Handgekleurd, In: Atlas der Neederlanden, Met 16 wapens, In: Atlas der Neederlanden, Geplakt op linnen
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 71
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelGelriae, Cliviae, finitimorvmqve locorvm verissima descriptio Christiano Schrot auctore. Titelvariant: Gelriae, Cliviae, finitimorumque locorum verissima descriptio [Antwerpen, Johannes Baptista Vrients], [1612]
SchaalSchaal [ca. 1:400.000]
Vervaardiger(s)Sgrooten, Christiaen
UitgeverVrients, Jan Baptist, Antwerpen
Inhoudsdatering1612
Soortkaart
Vorm1 kaart, 36,5 x 50 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet 2 oorlogsschepen in de Zuyder Zee
Referentie(s)Van den Broecke, Ortelius atlas maps, nr. 62 (vgl. nr. 61); Vredenberg-Alink, Kaarten van Gelderland en de kwartieren, nr. 9
BijzonderhedenHandgekleurd, Tekst verso: Geldria, p. 32, Tekst verso: Geldria, p. 34
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 213
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelFrisiae occidentalis typus [Amsterdam], [1613]
SchaalSchaal [1:430.000]
Inhoudsdatering1613
Soortkaart
Vorm1 kaart, 22,5 x 30,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieGenummerd: 31, Verkleinde navolging van de kaart "Frisia Occidentalis" van Sibrandus Leonis, Ook in: Guicciardini, Lud. Beschrijving der Nederlanden. Lat. editie. Amsterdam, Guiljelm. Janssonius, 1613
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 162
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelGorchum [Amsterdam, s.n.], [1613]
SchaalSchaal [ca. 1:6.700]
Inhoudsdatering30
Soortstadskaart / plattegrond
Vorm1 kaart, 22 x 30 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieGenummerd: 52, Legenda: A-O
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 85
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelLugdunum Batavorum = Leyden in Hollant. Titelvariant: Leyden in Hollant [Amsterdam, Willem Jansz. Blaeu], [1613]
SchaalSchaal [ca. 1:5.000]
UitgeverBlaeu, Willem Jansz., Amsterdam
Inhoudsdatering1612
Soortstadskaart / plattegrond
Vorm1 kaart, 23,5 x 32 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieGenummerd: 40
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 93
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNova Germaniae Inferioris descriptio delineante P. Bertio ; sculpente Nicolao Geilkerckio ... ['s Graven-Haghe, H. Jacobssz], [1614]
SchaalSchaal [ca. 1:145.000]
Vervaardiger(s)Bertius, Petrus; Geelkercken, Nicolaes van
UitgeverWouw, Hillebrant Jacobsz van, 's-Gravenhage
Inhoudsdatering1614
Soortkaart
Vorm1 kaart, 32 x 41 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieVerso: Corte beschrijvinghe vande Nederlantsche caerte, gesigneerd: E.V.M. = Emanuel van Meteren, Met lijst van inwonertallen
Referentie(s)J. Keuning, Nicolaas Geelkerken. In: Imago mundi 11 (1954), p. 176
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 160
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelAsia recens summa cura delineata Auct. Iud. Hondio [Amsterdam], Iudocus Hondius, [ca. 1615]
SchaalSchaal [ca. 1:18.840.000]
Inhoudsdatering1615
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 49,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOpdracht: ... Eylhardo Lubino [Eilhard Lubin, 1565-1621] ... hanc Asiae tabulam ... consacro Judocus Hondius
Referentie(s)Vgl. voor latere staat Koeman, Atlantes Neerlandici, vol. 2, p. 348 (Me 31A 3 [169]) (Atlantis maioris appendix (Amstelodami, sumptibus Ioannis Ianzonii, 1630), krt. (3)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 157
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelBelgium sive Inferior Germania post omnes in hac forma exactissime descripta auct. Fra. Hoeyus Amstelredami, tot Francoijs vanden Hoeye wonend ind Calverstraet inde 3 Roosen hoeije, 1616
SchaalSchaal [ca. 1:750.000]
Vervaardiger(s)Hoeye, Francois van den
Inhoudsdatering1616
Soortkaart
Vorm1 kaart in 2 bladen, tezamen 59 x 79 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieLinks boven, in cartouche: Catalogus Civitatum Pagorum in singulis Provincijs
BijzonderhedenGemonteerd tot n blad, ob
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 204
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNova totius terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula auct. Iud. Hondio [Amsterdam, Jodocus Hondius], [1617]
Vervaardiger(s)Hondius, Jodocus
UitgeverHondius, Jodocus, Amsterdam
Inhoudsdatering1617
Soortkaart
Vorm1 kaart, 39 x 58 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOpdracht: ... Henrico Briggio [Henry Briggs] et Ed. Wrichto [Edward Wright] ... Iud. Hondiud A 1617, Wereldkaart van de twee halfronden (diameter: 28 cm), met inzet: kaarten van de noordelijke en de zuidelijke sterrenhemel (elk 7,5 cm), Met in de hoeken afb. van de vier jaargetijden, Verso tekst: links slot van de brief van Iacobus Sinstedius over Mercators atlas, en een Latijns gedicht van Johannes Mercator "In atlantem Gerardii Mercatoris Avi sui"; rechts: bladzijde uit de biografie van Mercator (sign.: Quis), 1e staat van deze kaart waarop op het linker halfrond nog Nova Guinea en Terra Australis Incognita voorkomen
Referentie(s)Shirley, The mapping of the world, nr. 296; Schilder, Australia unveiled (1976), p. 306-307 (map 32)
BijzonderhedenAan de rechterzijde ontbreekt een strook van ca. 5,5 cm
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 154
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelFrisia occidentalis [Leeuwarden], Dierick Albertsen, 1618
SchaalSchaal [1:215.000]
Vervaardiger(s)Geelkercken, Nicolaes van; Albertsen, Dierick
UitgeverAlbertsz, Dirck, Leeuwarden
Inhoudsdatering1618
Soortkaart
Vorm1 kaart, 35,5 x 47 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOpdracht: Illustribus & Potentibus Frisiae Ordinibus, & ... Deputatis ... dedicabat Nicolaus Geilkerckius A 1618. Dierick Albertsen exc, Omgeven door sierrand met boven en onder gezichten op de 11 Friese steden, links en rechts klederdrachten, boven tevens de stadswapens
Referentie(s)Donkersloot-de Vrij, Top. kaarten van Ned. vr 1700, nr. 698
BijzonderhedenVoor een latere druk (1642) zie O.K. 43. Er is ook een druk van 1665
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 42
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelAlpinae seu Foederatae Rhaetiae subditarumque ei terrarum nova descriptio = Karte vande Grisons ende Veltolina auctoribus Fortunato Sprechero Berneck ... ac Phil. Cluverio Nicolaus Geilkerkius sculpsit ; Jan Hattu exc. Titelvariant: Karte vande Grisons ende Veltolina [S.l.], Jan Hattu, [1618]
SchaalSchaal [ca. 1:262.000]
Vervaardiger(s)Sprecherus, Fortunatus; Cluverius, Philippus; Geelkercken, Nicolaes van
Inhoudsdatering1618
Soortkaart
Vorm1 kaart, 38,5 x 51 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieRechts boven: Lectori Cluverius s. Italiam antiquam ... quam propediem in lucem dabo ...; ... tandem typum hunc confecimus omnium, quotquot hactenus proditi sint, absolutissimum ... scribebam Clavennae in Rhaetis, XII Kalend. Februar. anni MDCXVIII, Legenda: Expositio notarum
Referentie(s)Vgl. Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 78 (Bl 2 (66 Iii 2 (52) [44]): Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris (Amsterdam, Willem Blaeuw, 1631), met vermelding: Evert Sijmonsz. Hamersveldt sculp
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 171
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelEvropa exactissime descripta auctore Iudoco Hondio. Titelvariant: Europa exactissime descripta Amstelodami, sumptibus auctoris Anno 1619, 1619
SchaalSchaal [ca. 1:13.215.000]
Vervaardiger(s)Hondius, Jodocus
UitgeverHondius, Jodocus, Amsterdam
Inhoudsdatering1619
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37,5 x 50 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet opdracht: Ludovico XIII ... hanc tabulam d.d. Iudocus Hondius
Referentie(s)Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 579 [100:1D.1
BijzonderhedenReprod. Kaartenzl 73.17.01aa
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 156
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNova Helvetiae tabula Amstelodami, ex officina Iudoci Hondij F, [ca. 1620]
SchaalSchaal [ca. 1:760.000]
UitgeverHondius, Jodocus, Amsterdam
Inhoudsdatering1620
Soortkaart
Vorm1 kaart, 33 x 45,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieLinks en rechts 3 afb. van personen in klederdracht
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 2, p. 350 (Me 31A (36) [202])
BijzonderhedenOorspr. bovenrand, met kleine stadsprospecten, is afgesneden
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 170
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelSilesiae ducatus nova descriptio auctore Petro Kaerio ; Petrus Kaerius caelavit et excu. Amste Amste[rdam], Petrus Kaerius, 1621
Inhoudsdatering1621
Soortkaart
Vorm1 kaart, 39 50,5 cm
Druktechniekkopergravureure
AnnotatieLegenda
Referentie(s)C. Koeman, Bibliographical note to: Petrus Kaerius, Germania inferior: Amsterdam 1617, facs. ed. (Amsterdam, 1966), Appendix A, p. XVI
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 175
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelPalatinatus Rheni nova et accurata descriptio, A 1621 magna cura in lucem editum per Nicolaum Joannis Piscatorem Amsterodami Amsterodami, [Nicolaus Joannis Piscator], 1621
Schaal[Schaal [ca. 1:450.000]
Vervaardiger(s)Visscher, Claes Jansz.
Inhoudsdatering1621
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 40 cm, met rand 44,5 x 55,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet stadsgezichten boven de kaart op Mentz en Francfurt am Main, onder op Spier, Heydelberg, Wormbs, links op Arcis Electoralis Palatinae delineatio, Dolium enormae magnitudinis, Neuberg Closter, rechts op Heyligenberg en Wolfs Brunnen; links en rechts elk 2 afb. van klederdrachten, rechts 1 wapen en onder 2 wapens, Legenda
Referentie(s)H.R. Stopp, Landkarten der Pfalz am Rhein, 1513-1803, no.25.2; vgl. Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. III, p. 177 [59: A 1652]
BijzonderhedenRechter- en benedenrand ontbreken
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 63
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula geographica indicans iter novum inter Mediolanum et Antverpiam auctore Michaele Coigneto mathematico [Antwerpen?], [1621?]
SchaalSchaal [ca. 1:2.150.000]
Vervaardiger(s)Coignet, Michel
Inhoudsdatering1600
Soortkaart
Vorm1 kaart, 25 x 36,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieCum gratia et privilegio Principum Belgarum
BijzonderhedenIn handschrift: 1621
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 111
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTypus Frisiae Orientalis Dullarto sinu atque amasi ostio ad Iada usque fl. singulari studio ac industria concinnat' et ad vivum expresso authore Ubbone ; P. Keer exc [Amstelodami], P. Keer exc, [1622]
SchaalSchaal [ca. 1:220.000]
Vervaardiger(s)Emmius, Ubbo; Keere, Pieter van den
UitgeverKaerius, Petrus, Amsterdam
Inhoudsdatering1617
Soortkaart
Vormkaarten, 37,5 x 48,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieVerso tekst: La Frise Orientale, p. 89-90, sign. Nn
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, Kee 3; vgl. Kee 1 (79 Gg 21)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 44
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelTabula Ducatus Brabantiae : continens Marchionatum sacri Imperij et Dominium Mechliniense magn cur edita Nicolao Iohannis Visscher, Anno 1622 ; Abraham Goos sculpsit ; C.J. Visscher excudebat. Titelvariant: Brabantia Ducatus [Amsterdam], C.J. Visscher, 1622
SchaalSchaal [ca. 1:400.000]
Vervaardiger(s)Visscher, Claes Jansz.; Goos, Abraham
UitgeverVisscher, Claes Jansz, Amsterdam
Inhoudsdatering1622
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 46,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieKoptitel: Brabantia Ducatus, Westen boven
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 53
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelCaerte van de Purmer Gemeten ende getekent, door Mr. Luijcas Iansz. Sinck, Anno 1622 t'Amsterdam, gedruckt bij Claes Iansz. Visscher, 1622
SchaalSchaal [ca. 1:30.000]
Vervaardiger(s)Sinck, Lucas Jansz
Inhoudsdatering1622
Soortkaart
Vorm1 kaart, 18,5 x 30 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 3, p. 159 (Vis 1A (33)), p. 161 (Vis 2 (34)), p. 162 (Vis 3 (49)); Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten van Nederland vr 1750, nr. 147
BijzonderhedenOp groot papier afgedrukt, Latere staat zonder het impressum
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 73
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelDe Purmer gemeten ende geteekent door Mr Lucas Jansen Sinck [S.l., s.n.], [1622]
SchaalSchaal [ca. 1:45.000]
Vervaardiger(s)Sinck, Lucas Jansz
Inhoudsdatering1622
Soortkaart
Vorm1 kaart, 17 x 15,5 cm
Druktechniekkopergravure
BijzonderhedenIn: Athlas Royal, Handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL I 1 A 1 (20)
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
Titel[Kaart van Wieringen met het Koegras]. Titelvariant: Corte verclaringe vande grootheyt ende gelegentheyt vandt koegras [S.l.], 1623
SchaalSchaal [ca. 1:54.000]
Inhoudsdatering1623
Soortkaart
Vorm1 kaart, 52 x 76 cm
Druktechniekmanuscript in kleur
AnnotatieRechtsonder: Anno 1623, Met belettering, en toelichting: Corte verclaringe vande grootheyt ende gelegentheyt vandt koegras als volght ..., Met gedrukte windroos
SignatuurOTM: HB-KZL 102.13.18
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelUltraiectum Dominium C.J. Visscher excudebat, 1624 [Amsterdam], C.J. Visscher, 1624
SchaalSchaal [ca. 1:200.000]
Vervaardiger(s)Visscher, Claes Jansz.
Inhoudsdatering1624
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37 x 47,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet: gezicht op Utrecht, afb. van twee burgers, 7 gewestelijke wapens en 5 stedewapens, Legenda
Referentie(s)T. Campbell, Claes Jansz. Visscher, 1968 (Map coll. series, no. 46, p. 24, no. 93); Koeman, Atl. Neerl. Vol. III, blz. 158 vlgg.: Vis 1A (40), Vis 2 (41), Vis 3 (57)
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 47
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelAgri Zypani nova descript[io] [S.l., s.n.], [ca. 1625]
SchaalSchaal [ca. 1:30.000]
Inhoudsdatering1625
Soortkaart
Vorm1 kaart, 37,5 x 49 cm
Druktechniek1 kopergravure
AnnotatieMet tijdvers: jaartal 1597
Referentie(s)Beekman, Catalogus van kaarten enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier (1917, 3e dr. 1964), p. 17, nr. 175, 180; Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 215 (Bl. 56 (47) [557])
BijzonderhedenPotloodnotitie: Anno 1625?, Genummerd rechtsonder: 13
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 68
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelPascaarte van alle de zcusten van Europa nieulycx beschreven door Willem Iansz. Blauw Tot Amsterdam, Willem Iansz. Blauw, [ca. 1625]
SchaalSchaal [ca. 1:7.500.000]
Vervaardiger(s)Blaeu, Willem Jansz
UitgeverBlaeu, Willem Jansz., Amsterdam
Inhoudsdatering1625
Soortnavigatiekaart
Vorm1 kaart, 72 x 89 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMen vintse te coop tot Amsterdam, op 't Water inde vergulde Sonnewijser, Legenda
BijzonderhedenHandgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL L.K. VIII 1
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelA new mape of ye XVII provinces of Low Germanie mended a new in manie places [by John Speed ; engraved by Abraham Goos} [London], Are to bee sould by George Humble in popes head Alley, 1626
SchaalSchaal [ca. 1:1.060.000]
Inhoudsdatering1626
Soortkaart
Vorm1 kaart, 36,5 x 45,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieMet lijst van inwonertallen, Met gezichten op de steden: Amsterdam, Antwerpen, Ghendt, Middelburg, Groeningen, Zutphen, Utrecht en Atrecht. Met 10 afb. van klederdrachten, Verso tekst: The description of Belgia. (sign. L)
BijzonderhedenFacs. ed. in Kaartenzl. I 5 B 27
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 161
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelCaarte van de Buyckslooter, Broecker ende Belmer Meeren in Waterlandt ghemeten ende geteeckent door Mr. S.N. Boonacker 1628; Judocus Hondius excudit 1628 [Amsterdam], Judocus Hondius, 1628
SchaalSchaal [ca. 1:18.000]
Vervaardiger(s)Boonacker, Sijmon Willemsz.; Hondius, Jodocus
UitgeverHondius, Jodocus, Amsterdam
Inhoudsdatering1628
Soortkaart
Vorm1 kaart, 27 x 47 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Vgl. Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten van Nederland vr 1750, nr. 151
Bijzonderhedenhandgekleurd, In: Atlas der Neederlanden, handgekleurd
SignatuurOTM: HB-KZL 104.04.11
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelExquisita & magno aliquot mensium periculo lustrata et iam retecta Freti Magellanici facies = Eijgentlicke afbeeldinghe der Magellanischer Strate die nu met veel gevaers ettelijcke maenden doorsien, van nieus ondeckt is. Titelvariant: Eijgentlicke afbeeldinghe der Magellanischer Strate die nu met veel gevaers ettelijcke maenden doorsien, van nieus ondeckt is [Amsterdam, Henricus Hondius], [1628]
SchaalSchaal [ca. 1:7.000.000]
UitgeverHondius, Henricus, Amsterdam
Inhoudsdatering1598
Soortkaart
Vorm1 kaart, 34 x 43,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieVerso tekst: Du destroict de Magellan (p. 709, 712, sign. Rrrrrrrr)
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 2, p. 338 (Me 28 A (709 Rrrrrrrr (156) [144]), vgl. p. 307 (Me 15 (353 Tttttt (144)); J.C. Mollema, Geschiedenis van Nederland ter zee, dl. 2 (1940), p. 249
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 134a
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelHaerlem P. Zaenr. inv. ; W. Akersl. sc [Haerlem, Adriaen Rooman], [1628]
SchaalSchaal [ca. 1:7.500]
Vervaardiger(s)Saenredam, Pieter Jansz.; Akersloot, Willem Outgersz.
Inhoudsdatering1628
Soortstadskaart / plattegrond
Vorm1 kaart, 14 x 23,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOnder: 12-regelig gedicht, beginnend: Dit's Haerlem so sy leyt in haere vest besloten, Legenda: 1-29
Referentie(s)Historische plattegronden van Nederlandse steden, dl. 6: Haarlem (1993), HLM 007
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 195a
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelComitatus Hollandiae novissima descriptio designatore Balthazaro Florentio a Berckenrode, Anno Domini 1629 ; Salomon Rogiers sculpsit Amstelodami, sumptibus Henrici Hondii, habitantis in Damo ad intersigne Atlantis, 1629
SchaalSchaal [ca. 1:350.000]
Vervaardiger(s)Rogiers, Salomon
UitgeverHondius, Henricus, Amsterdam
Inhoudsdatering1629
Soortkaart
Vorm1 kaart, 39,5 x 51 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieBevat schaalstokken in ghemeyne Duytsche mijlen en uren gaens, Opgedragen aan het bestuur van Amsterdam, Cum privilegio illustrium Ordinum Generalium unitarum Belgii Provinciarum in sexennium, Noorden rechts
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, Me 29A (160); Blonk, Hollandia comitatus, nr. 43
Bijzonderhedenhandgekleurd, Verso: Latijnse tekst: Hollandiae Comitatis (206, Vvvv.), Tekst verso: t Graefschap van Hollant, p. 199, 5 A, Tekst verso: La Hollande, qqqq, Verso blanco, Handgekleurd, Verso blanco
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 22
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNovissima Delflandiae, Schielandiae et circumiacentium insularum ut Voornae, Overflackeae, Goereae, Iselmondae aliarumque tabula auctore Balthazaro Florentio a Berckenrode Amstelodami, sumptibus Henrici Hondii, 1629
Schaal[ca. 1:100.000]
Vervaardiger(s)Berckenrode, Balthasar Florisz. van
UitgeverHondius, Henricus, Amsterdam
Inhoudsdatering1629
Vorm1 kaart, 45x55 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. II, p. 341 (Me 29 A (208 Xxxx (79) [161]); dl. II, p. 454 (Me 98 A); dl. II, p. 451 (Me 92 A (86 [161]); dl. II, p. 400 (Me 52 A (ee (26) [161]); Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 629 [3402:1.1]
BijzonderhedenVerso potloodnotitie: H. Hondius 1641, Verso tekst: La Delflande et Schielande avec les Isles qui sont vis vis, sign. rrrr, Handgekleurd, Waarschijnlijk uit: Le nouveau theatre du monde ... (A Amsterdam, chez Henry Hondius, Anno 1641) (krt. 86?), Handgekleurd, Verso tekst: Hollandia. II. Tabula. Continens Delflandiam, Schielandiam, & circumjacentes insulas, ut Voorne Over Flackee, Goree, & alias. Genummerd 208, sign. Xxxx, Uit: Gerardi Mercatoris Atlas sive Cosmographicae Meditationis ... Sumptibus ... Henrici Hondii (Amsterodami, An. D. 1630) (krt. (79)), ged. handgekleurd, Verso: tekst: Hollandiae II. tabula, Uit: Atlantis Novi Pars Secunda, Exhibens Germaniam Inferiorem ... (Amstelodami, Sumtibus Ioannis Ianssonii & Henrici Hondii, 1638), Verso: Tekst: De tweede caerte van Hollandt, vervatende de gheleghentheyt van Delflandt, Schielandt, ..., signatuur 5.B, Gedeeltelijk handgekleurd, Verso: Tekst: La seconde carte de la Hollande, qui contient la Delflande, Schielande, ... signatuur Ccccc 2, Verso: Tekst: La Delflande, et Schielande, avec les isles qui sont vis vis, signatuur rrrr, Verso blanco, Tekst: Verso: De tweede caerte van Hollandt, vervatende de gheleghentheyt van Delflandt, Schielandt, ..., signatuur FF
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 48
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNovissima Delflandiae, Schielandiae et circumiacentium insularum ut Voornae, Overflackeae, Goereae, Iselmondae aliarumque tabula auctore Balthazaro Florentio a Berckenrode Amstelodami, sumptibus Henrici Hondii, 1629
Schaal[ca. 1:100.000]
Vervaardiger(s)Berckenrode, Balthasar Florisz. van
UitgeverHondius, Henricus, Amsterdam
Inhoudsdatering1629
Vorm1 kaart, 45x55 cm
Druktechniekkopergravure
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. II, p. 341 (Me 29 A (208 Xxxx (79) [161]); dl. II, p. 454 (Me 98 A); dl. II, p. 451 (Me 92 A (86 [161]); dl. II, p. 400 (Me 52 A (ee (26) [161]); Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 629 [3402:1.1]
BijzonderhedenVerso potloodnotitie: H. Hondius 1641, Verso tekst: La Delflande et Schielande avec les Isles qui sont vis vis, sign. rrrr, Handgekleurd, Waarschijnlijk uit: Le nouveau theatre du monde ... (A Amsterdam, chez Henry Hondius, Anno 1641) (krt. 86?), Handgekleurd, Verso tekst: Hollandia. II. Tabula. Continens Delflandiam, Schielandiam, & circumjacentes insulas, ut Voorne Over Flackee, Goree, & alias. Genummerd 208, sign. Xxxx, Uit: Gerardi Mercatoris Atlas sive Cosmographicae Meditationis ... Sumptibus ... Henrici Hondii (Amsterodami, An. D. 1630) (krt. (79)), ged. handgekleurd, Verso: tekst: Hollandiae II. tabula, Uit: Atlantis Novi Pars Secunda, Exhibens Germaniam Inferiorem ... (Amstelodami, Sumtibus Ioannis Ianssonii & Henrici Hondii, 1638), Verso: Tekst: De tweede caerte van Hollandt, vervatende de gheleghentheyt van Delflandt, Schielandt, ..., signatuur 5.B, Gedeeltelijk handgekleurd, Verso: Tekst: La seconde carte de la Hollande, qui contient la Delflande, Schielande, ... signatuur Ccccc 2, Verso: Tekst: La Delflande, et Schielande, avec les isles qui sont vis vis, signatuur rrrr, Verso blanco, Tekst: Verso: De tweede caerte van Hollandt, vervatende de gheleghentheyt van Delflandt, Schielandt, ..., signatuur FF
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 49
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelNovissima et accvratissima Brabantiae dvcatvs tabvla. Titelvariant: Novissima et accuratissima Brabantiae ducatus tabula Amstelodami, sumptibus Henrici Hondii, habitantis in Damo ad intersigne Atlantis, 1629
SchaalSchaal [ca. 1:500.000]
UitgeverHondius, Henricus, Amsterdam
Inhoudsdatering1629
Vorm1 kaart, 39 x 49,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOp het westen georinteerd
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. II, p. 356 (Me 35 (373 Bbbbb 2 (41) [288]); Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl. 1, p. 621 [3100:1C.1]
BijzonderhedenVerso: tekst: Du Duch de Brabant, genummerd 373-376, sign. Bbbbb 2, Marginaal aant. met pen, Verso: tekst: Generale beschryvinge van het hertoghdom van Brabant, p. 167-168, sign. 4.H
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 56
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
Titel'sHertogenbosch belegert door syn Excellentie Frederick Hendrick prince van Orangien, grave van Nassou etc. den eersten May 1629 = La ville de Bol-Duc assiege par son Excellentie Frederick Henri prince d'Orange, conte de Nassau etc. le premier jour de Maij l'an 1629. Titelvariant: La ville de Bol-Duc assiege par son Excellentie Frederick Henri prince d'Orange, conte de Nassau etc. le premier jour de Maij l'an 1629 . Titelvariant: 'sHertogenbosch Tot Amsterdam, by Claes Ianss. Visscher, in de Kalverstraet in de Visscher, 1629
SchaalSchaal [ca. 1:25.000]
UitgeverVisscher, Claes Jansz, Amsterdam
Inhoudsdatering1629
Soortkaart
Vorm1 kaart op 2 bladen, 75,5 x 39 cm, tezamen 75,5 x 78 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieLinks boven: wapen van: 's Hertogenbosch, Met 4 afb. van verdedigings-, belegerings- en waterwerken, Legenda: Stadts Aenwysingen 1-54
Referentie(s)Vgl. Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 3, p. 177 [38]
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 104 A-B
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
 

thumbnail
TitelRhinolandiae, Amstelandiae et circumjacent aliquot territoriorum accurata desc. Auct. Balthazaro Flor. a Berckenrode Amstelodami, sumptibus Henrici Hondii, 1629
SchaalSchaal [ca. 1:100.000]
Vervaardiger(s)Berckenrode, Balthasar Florisz. van
UitgeverHondius, Henricus, Amsterdam
Inhoudsdatering1629
Vorm1 kaart, 45,5 x 55,5 cm
Druktechniekkopergravure
AnnotatieOp het westen georienteerd
Referentie(s)Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 2, p. 341 (Me 29A (212 Zzzz (81))); Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, dl.1, p. 630 [3405:1.1]
BijzonderhedenHandgekleurd, Tekst verso: Tabula IV. Hollandiae, signatuur gg, Tekst verso: La Rheinlande, signatuur tttt, Gedeeltelijk handgekleurd, Tekst verso: La quatriesme table de Hollande, signatuur Ccccc 4, Tekst verso: De vierde caerte van Hollandt, signatuur 5 D
SignatuurOTM: HB-KZL O.K. 201
Rechten © Universiteit van Amsterdam.

Bestelformulier beeld .
101 t/m 150 van 650 resultaten  
<<vorige  |1|101|201|301|401|501|601|   volgende>>