Hoofdpagina
beeld met onderschriftbeeld met beschrijving
241 t/m 260 van 660 resultaten  
<<vorige  |1|81|161|241|321|401|481|561|641|   volgende>>  
Klik op de thumbnails om de beelden groter te bekijken en om de volledige beschrijving te zien.
Klik op "beschrijving" om de beschrijving links te tonen.
zoek opnieuw
sorteer: 

Klik op de thumbnails om de beelden groter te bekijken en om de volledige beschrijving te zien.
Klik op "beschrijving" om de beschrijving links te tonen.

 
TitelOude Chinees
BeschrijvingAl voor de afschaffing van de slavernij werd gezocht naar arbeidskrachten van buiten Suriname. In 1853 arriveerde een kleine groep Chinezen van Java in Suriname. Zij werden tewerkgesteld op de gouvernementssuikerplantage Catharina Sophia. Een paar jaar later, in 1858 werd een groep van 500 Chinese contractarbeiders uit Canton naar Suriname gehaald. Later wierf de particuliere Immigratie-Maatschappij ongeveer 2000 Chinezen in de Britse kolonie Hongkong. In 1870 verbood de Britse regering het particulier werven in Hongkong. De Chinezen in Suriname gingen na afloop van hun contractperiode vaak in de handel.
VervaardigersFotograaf Conrad Friederich Albert Bruijning
Type orgineelFoto
TrefwoordenChinezen Foto's (vorm)
SignatuurUBM: 2792 H 39 pl. 102
Periode onderwerp1957
Periode vervaardiging1957
Locatie onderwerpSuriname
Afkomstig uitC.F.A. Bruijning, Suriname : geboorte van een nieuw volk. Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courant Mij, 1957. 164 p.
LiteratuurE. Bakker, J. Egger e.a., Geschiedenis van Suriname, van stam tot staat. Zutphen: De Walburg Pers, 1998
RelatiesToon gerelateerde records

 
TitelDrakenkop in Chinese optocht
BeschrijvingOok de Chinese cultuur, meegebracht door de Chinese contractarbeiders, is in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig geweest. Na hun contractarbeid zegden de meesten de landbouw en daarmee het platteland vaarwel en werden handelaar, huiseigenaar en wisten tenslotte door te dringen in de intellectuele beroepen. Ook is er een onderscheid tussen in China geboren Chinezen en de in Suriname geboren Chinezen. Met de laatsten wordt bedoeld de kinderen uit concubinaatsverhoudingen of huwelijken met vrouwen uit andere etnische groeperingen. Zij leven min of meer in twee cultuurwerelden. Ook de overgang naar de Christelijke godsdienst heeft daarbij een rol gespeeld. Toch poogt men de culturele identiteit via onderwijs in taal en cultuur te vergroten. Een aantal traditionele feesten, zoals het Nieuwjaarsfeest, wordt gevierd. De Chinese drakenoptocht waarbij de Ki-lin, die een gulden toekomst voorspelt, danst en het oorverdovend vuurwerk 's avonds.
VervaardigersFotograaf Conrad Friederich Albert Bruijning
Type orgineelFoto
TrefwoordenChinezen Foto's (vorm)
SignatuurUBM: 2792 H 39 pl. 103
Periode onderwerp1957
Periode vervaardiging1957
Locatie onderwerpSuriname
Afkomstig uitC.F.A. Bruijning, Suriname : geboorte van een nieuw volk. Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courant Mij, 1957. 164 p.
LiteratuurC.F.A. Bruijning / J. Voorhoeve, Encyclopedie van Suriname. Amsterdam / Brussel: Elsevier 1977 p. 120/121.
RelatiesToon gerelateerde records

 
TitelHuiselijk offerfeest bij de Hindostanen
BeschrijvingDe man zowel als de vrouw kan als offeraar optreden, wanneer in huis, om het offervuur gezeten, de familie spijzen aanbiedt aan de goden en daarvan zelf ook nuttigt. De offerplaats en de offerholte zijn vooraf zorgvuldig gereedgemaakt en versierd met patronen van meel, bloemen en rijstkorrels.
VervaardigersFotograaf Conrad Friederich Albert Bruijning
Type orgineelFoto
TrefwoordenHindostanen Hindoeïsme Foto's (vorm) Kleding
SignatuurUBM: 2792 H 39 pl. 109
Periode onderwerp1957
Periode vervaardiging1957
Locatie onderwerpSuriname
Afkomstig uitC.F.A. Bruijning, Suriname : geboorte van een nieuw volk. Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courant Mij, 1957. 164 p.
RelatiesToon gerelateerde records

 
TitelHindostaanse acteur wordt gegrimeerd en gekleed
BeschrijvingDe Hindostanen immigranten brachten hun rijke cultuur mee naar Suriname. Door het jaar heen worden diverse feesten gevierd o.a. Diwali (Laksmi, gemalin van Vishnu, die vereerd wordt met lichtjes), het Phagua-feest (nieuwjaarsfeest waarbij eenieder bespenkeld wordt met rode of violette kleurstof). Spectaculair is het feest van "Ramlila", waarbij dagen achtereen toneelspel opgevoerd wordt in een flonkerende maskerade, en de levensloop van Rama uitgebeeld wordt door uitsluitend mannen. Ook de vrouwenrollen worden bij de Hindostanen door mannen gespeeld.
VervaardigersFotograaf Conrad Friederich Albert Bruijning
Type orgineelFoto
TrefwoordenHindostanen Toneel (vorm)
SignatuurUBM: 2792 H 39 pl. 112
Periode onderwerp1957
Periode vervaardiging1957
Locatie onderwerpSuriname
Afkomstig uitC.F.A. Bruijning, Suriname : geboorte van een nieuw volk. Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courant Mij, 1957. 164 p.
RelatiesToon gerelateerde records

 
TitelHindostaan effent zijn toekomstig rijstveld
BeschrijvingHet district Nickerie wordt wel de 'rijstschuur' van Suriname genoemd. Wordt er tegenwoordig vanuit landbouwvliegtuigjes gezaaid en gesproeid, in de vijftiger jaren werd het land geëgaliseerd met karbouwen en werd de rijst met de hand aangeplant en na de oogst in kleine pelmolens gepeld.
VervaardigersFotograaf Conrad Friederich Albert Bruijning
Type orgineelFoto
TrefwoordenFoto's (vorm) Hindostanen Rijst Landbouw
SignatuurUBM: 2792 H 39 pl. 136
Periode onderwerp1957
Periode vervaardiging1957
Locatie onderwerpNickerie (district) Suriname
Afkomstig uitC.F.A. Bruijning, Suriname : geboorte van een nieuw volk. Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courant Mij, 1957. 164 p.
RelatiesToon gerelateerde records

 
TitelVerschillende generaties Javanen
BeschrijvingDe eerste Javaanse immigranten kwamen in Suriname aan in 1890. Na hen volgden vele groepen immigranten zodat er tot 1920 al ruim 15 000 Javanen in Suriname waren. Ze werkten als contractarbeiders op de plantages. Tussen 1920 en '30 kwamen nog eens 15 000 Javanen in Suriname aan, daarna nam de immigratie snel af. Na de crisis op de wereldmarkt in de dertiger jaren wat de sluiting van vele plantages tot gevolg had, vestigden velen zich als kleine landbouwers, meestal op opgeheven en verkavelde plantages, vooral in het Commewijnegebied.
VervaardigersFotograaf Conrad Friederich Albert Bruijning
Type orgineelFoto
TrefwoordenJavanen Kleding Foto's (vorm)
SignatuurUBM: 2792 H 39 pl. 133
Periode onderwerp1957
Periode vervaardiging1957
Locatie onderwerpSuriname
Afkomstig uitC.F.A. Bruijning, Suriname : geboorte van een nieuw volk. Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courant Mij, 1957. 164 p.
RelatiesToon gerelateerde records

 
TitelJavaanse Wajang Wong voorstelling
BeschrijvingVanaf 1890 emigreerden er Javanen, afkomstig uit Nederlands-Indie, naar Suriname en brachten hun rijke cultuur met zich mee. Weliswaar zijn vele vormen geleidelijk verdwenen. Javanen zelf maken een onderscheid tussen de kunst van de abangan en de kunst der santri. Tot anbangan-kunst - in de ogen van de santri profaan - behoort het gamalan-spel, het wajangspel met de platte leren poppen, het gedanste drama en het boertige, maar populaire ludrugtoneel. Tot de gedanste drama behoort de Wajang Wong. Tot de santrikunst rekent men strikt genomen het terbangspel, spel der tamboerijnen, dat het zingen van religieuze teksten begeleidt. Een toneelvorm met een religieuze strekking is de nog maar weinig voorkomende menoreh.
VervaardigersFotograaf Conrad Friederich Albert Bruijning
Type orgineelFoto
TrefwoordenJavanen Dans Foto's (vorm)
SignatuurUBM: 2792 H 39 pl. 133
Periode onderwerp1957
Periode vervaardiging1957
Locatie onderwerpSuriname
Afkomstig uitC.F.A. Bruijning, Suriname : geboorte van een nieuw volk. Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courant Mij, 1957. 164 p.
LiteratuurC.F.A. Bruijning / J. Voorhoeve, Encyclopedie van Suriname. Amsterdam / Brussel: Elsevier 1977 p. 312.
RelatiesToon gerelateerde records

 
TitelEen rund wordt geslacht volgens Islam-ritueel
BeschrijvingDe Javanen, die tussen 1890-1930 naar Suriname zijn geëmigreerd, zijn in meerderheid islamiet. Althans in naam. In feite kan men zeggen dat de Islam bij de Javanen stoelt op een stevig fundament van pre-islamitische geloofsvoorstellingen. Na de Tweede wereldoorlog ontstond de Sahabatul Islam beweging, waarvan de leden het geloof willen zuiveren van gebruiken als het houden van salmatans en het plaatsen van offers voor vertegenwoordigers der geestenwereld. Onderdeel van de wetten en voorschriften van de Islam is het ritueel slachten.
VervaardigersFotograaf Conrad Friederich Albert Bruijning
Type orgineelFoto
TrefwoordenJavanen Foto's (vorm) Islam
SignatuurUBM: 2792 H 39 pl. 136
Periode onderwerp1957
Periode vervaardiging1957
Locatie onderwerpSuriname
Afkomstig uitC.F.A. Bruijning, Suriname : geboorte van een nieuw volk. Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courant Mij, 1957. 164 p.
LiteratuurC.F.A. Bruijning / J. Voorhoeve, Encyclopedie van Suriname. Amsterdam / Brussel: Elsevier 1977 p. 304.
RelatiesToon gerelateerde records

 
TitelJavaanse slamatan
BeschrijvingSlamatans zijn heilsmaaltijden, opgediend ter ere van de geestenwereld bij belangrijke gebeurtenissen in een Javaans gezin als geboorte, besnijdenis - die overigens de officiële intrede van de besnedene in de islam markeert - en de dood. In de plattelandsgemeenschappen komen deze slamatans veel frequenter voor dan in de verstedelijkte centra. De dames dragen hier de traditionele kleding de sarong en klambi koeroeng. De sarong is een soort lange kokerrok van handbedrukte batikstof of fabrieksbedrukte katoen. De klambi koeroeng is een nauwsluitend jakje met punthals en schootje, de Surinaamse variant van de kabaja .
VervaardigersFotograaf Conrad Friederich Albert Bruijning
Type orgineelFoto
TrefwoordenFoto's (vorm) Kleding Islam Javanen
SignatuurUBM: 2792 H 39 pl. t/o 136
Periode onderwerp1957
Periode vervaardiging1957
Locatie onderwerpSuriname
Afkomstig uitC.F.A. Bruijning, Suriname : geboorte van een nieuw volk. Amsterdam : Amsterdamsche Boek- en Courant Mij, 1957. 164 p.
LiteratuurC.F.A. Bruijning / J. Voorhoeve, Encyclopedie van Suriname. Amsterdam / Brussel: Elsevier 1977 p. 311.
RelatiesToon gerelateerde records

 
TitelKaart van Suriname
BeschrijvingKaart van Suriname behorend bij 'Geologische- en technische aanteekeningen over de goudindustrie in Suriname' door E. Middelberg (Amsterdam, 1908). De studie werd uitgegeven 'op last van den Gouverneur van Suriname'. Sinds de tweede helft van de 19e eeuw werd in Suriname naar goud gezocht, mede ingegeven door ontdekkingen van goudafzettingen in het naburige Frans Guyana. De basiskaart toont drie belangrijke geomorfologische zones: het gebied der granitische gesteenten, dat der basische gesteenten en het alluvium. Zwartomrande rechthoeken geven de goudconcessies en hun ligging aan. De concentratie daarvan tekent zich duidelijk in het gedeelte ten oosten van de Saramacca rivier af. Slechts de ontginning van goud zal naar verwachting voor de mijnindustrie van Suriname van belang zijn, aldus de auteur.
VervaardigersLithograaf J.H. de Bussy
Auteur Eduard Middelberg
Type orgineelKaart
TrefwoordenIndustrie Goud Kaarten (geografie)
SignatuurUBM: 357 D 31, t.o. p.4
Periode onderwerp1908
Periode vervaardiging1908
Locatie onderwerpSaramacca (rivier) Suriname
Afkomstig uitE. Middelberg, Geologische- en technische aanteekeningen over de goudindustrie in Suriname. Amsterdam : De Bussy, 1908. 132 p.
Afmetingen53 x 48,5 cm
ReferentiesKoeman, Printed maps of Suriname, no. 91.
Schaalca. 1:1.000.000

 
TitelKaart van de Beneden-Marowijne
BeschrijvingDeze gedetailleerde overzichtskaart van de Beneden Marowijne (en daarmee de grens met Frans Guyana) werd opgenomen in De Indische Mercuur van 18 januari 1896. Het inzetkaartje is een voortzetting van de hoofdkaart in zuidwestelijke richting, stroomopwaarts. De doorsnede eronder betreft de heuvel te Saint-Jean, gelegen aan de Marowijne.
VervaardigersUitgever J.H. de Bussy
Auteur Johan François Adriaan Cateau van Rosevelt
Johan François Adriaan Cateau van Rosevelt
Auteur L.C. van Panhuys
Auteur J.F.A.E. van Lansberge
Type orgineelKaart
TrefwoordenKaarten (geografie)
SignatuurUBM: Kaartenzl: 23.07.11
Periode onderwerp1896
Periode vervaardiging1896
Locatie onderwerpMarowijne (rivier) Suriname Armina val
Afmetingen57 x 51 cm
AnnotatieOok in: De Indische Mercuur, 18 jan. 1896
ReferentiesKoeman, Bibliography printed maps Suriname, no. 171
Schaal1 : 100.000

 
TitelKaart van Guiana, Engelsch, Nederlandsch en Fransch
BeschrijvingW.L. Loth, de vervaardiger van deze kaart, was gouvernementslandmeter. Hij stelde de door ontdekkingsreiziger Robert H. Schomburgk als Curuni aangegeven rivier als de bovenloop der Corantijn voor en daarmee als de zuidwest grens van Suriname met voormalig Brits-Guyana. De New River, ontdekt door C. Barrington Brown, tekende hij abusievelijk als een zijtak van de Corantijn rivier. De correctie daarvan werd in 1899 op zijn volgende kaart aangebracht. Deze onduidelijkheden over de Boven Corantijn zouden uitgroeien tot een grensgeschil: de Corantijnkwestie.
VervaardigersUitgever J.H. de Bussy
Auteur W.L. Loth
Type orgineelKaart
TrefwoordenKaarten (geografie)
SignatuurUBM: Kaartenzl: 29.01.02
Periode onderwerp1888
Periode vervaardiging1889
Locatie onderwerpSuriname Guyana
Afmetingen75x104 cm
LiteratuurF.C. Bubberman ... [et al.], Links with the past : the history of cartography of 1500-1971. Amsterdam : Theatrum Orbis Terrarum, 1973. xii, 179 p.
ReferentiesKoeman, Bibliography printed maps Suriname, no. 81.
Schaal1:1.000.000

 
TitelIn de kankantrie
BeschrijvingDit boek maakt deel uit van de Harry en Joshua-reeks van de Nederlandse auteur C Butner met titels als: ' Aan de rand van het Surinaamse oerwoud' en 'Naar de Oelemari' (1956). In 'In de kankantrie' lossen Harry Donkers, zoon van een directeur van een koffieplantage en Joshua, zoon van de Surinaamse voorman, Baas Voorn, een bankoverval van de Bank van Suriname op. De kankantrie bleek de schuilplaats van de bankovervallers. Deze boom is niet alleen een imposante, maar ook een heilige boom, met name voor de bosnegers. De naam is een verbastering van cottontree of katoenboom.
VervaardigersAuteur Constant Butner
Illustrator Jan Korver
Uitgegeven's-Gravenhage : Van Goor, 1957, 132 p.
Type orgineelTekst
TrefwoordenKinderboeken (vorm)
SignatuurUBM: F 92-1366
Periode onderwerp1957
Periode vervaardiging1957
Locatie onderwerpSuriname Paramaribo
Aantal afbeeldingen2

 
TitelObja sa tan a brewa! : nanga angalisa - Er zal geen einde zijn aan brouwsels van magie : met een analyse.
BeschrijvingEdgar Cairo (1948-2000) schreef vanuit zijn creoolse culturele achtergrond en vertegenwoordigde de Para, het gebied dat door zijn isolement nog veel oorspronkelijke Afrikaanse elementen in zijn cultuur bewaarde. De orale cultuur is in Cairo's werk nadrukkelijk aanwezig. Het lange gedicht Wajaka in deze bundel opent met de regel 'Wajaka, mit' a leba na pasi / Wajaka, hij kwam de leba tegen'. Wajaka kan gezien worden als het archetype van de mens terwijl de Leba-figuur de verpersoonlijking is van het negatieve, zwaarte, last. In dit lied van zang en tegenzang probeert Wajaka op allerlei manieren om de leba te overwinnen. Cairo gebruikt de oude structuren van muziek en zang om de mens te portretteren.
VervaardigersAuteur Edgar Eduard Cairo
UitgegevenAmsterdam : Edgar Cairo, 1975.
Type orgineelTekst
TrefwoordenSranantongo Poëzie (vorm)
SignatuurUBM: Br. 3357-7
Periode onderwerp1975
Periode vervaardiging1975
Locatie onderwerpSuriname
LiteratuurMichiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Breda: De Geus 2003, p. 1088

 
TitelKaart van de Colonie Suriname in Suid-America
BeschrijvingDeze royale handschriftkaart werd vervaardigd door H.F. Camp, Eerste Luitenant der Artillerie, na afloop van de Franse Tijd. Hij toont op overzichtelijke wijze het kustgebied tussen de Corantijn en de Marowijne, met de benedenlopen van de grote rivieren en andere waterlopen, zoals kreken en kanalen. De nederzettingen zijn in rood aangegeven. Er wordt opvallende aandacht geschonken aan de 'Communicatie paden' in het gebied ten oosten en zuidoosten van de stad
VervaardigersCartograaf H.F. Camp
Type orgineelKaart
TrefwoordenKaarten (geografie)
SignatuurUBM: Kaartenzl: 105.09.01
Periode onderwerp1816
Periode vervaardiging1816
Locatie onderwerpSuriname
Afmetingen41 x 107,5 cm
Schaalca. 1:370.000

 
TitelKaart van Suriname : 1898 : Blad A
BeschrijvingHier zien we de eerste 'moderne' kaart van Suriname. De nauwkeurigheid is evenwel nog steeds niet groter dan die van zijn voorgangers. Het was door de overland-tracés van Loth mogelijk het onderlinge verband tussen de bekendste rivieren beter in kaart te krijgen. Deze tracés waren ingegeven door het onderzoek naar goud. De zuidoostelijke helft van Suriname is op de kaart goed vertegenwoordigd. Oorzaak zijn de aangegeven concessies voor goud en balata. Het grootste deel van het kaartbeeld beslaat een vrijwel onbekende wildernis. Blad met het noordelijk deel van Suriname met inzet: Nederlandsch Westindische Koloniën.
VervaardigersLandmeter Johan François Adriaan Cateau van Rosevelt
Landmeter L.C. van Lansberge
Landmeter W.L. Loth
Lithograaf J. Wackie
Type orgineelKaart
TrefwoordenKaarten (geografie)
SignatuurUBM: Kaartenzl: 107.22.21A
Periode onderwerp1898
Periode vervaardiging1899
Locatie onderwerpSuriname
Afmetingen107,5 x 99 cm (samen)
LiteratuurF.C. Bubberman ... [et al.], Links with the past : the history of cartography of 1500-1971. Amsterdam : Theatrum Orbis Terrarum, 1973. xii, 179 p.
ReferentiesKoeman, Bibliography printed maps Suriname, no. 85
Schaal1:500.000

 
TitelKaart van Suriname : 1898 : Blad B
BeschrijvingHier zien we de eerste 'moderne' kaart van Suriname. De nauwkeurigheid is evenwel nog steeds niet groter dan die van zijn voorgangers. Het was door de overland-tracés van Loth mogelijk het onderlinge verband tussen de bekendste rivieren beter in kaart te krijgen. Deze tracés waren ingegeven door het onderzoek naar goud. De zuidoostelijke helft van Suriname is op de kaart goed vertegenwoordigd. Oorzaak zijn de aangegeven concessies voor goud en balata. Het grootste deel van het kaartbeeld beslaat een vrijwel onbekende wildernis. Blad met het zuidelijk deel van Suriname, met titel, opdracht en verklaring van de tekens.
VervaardigersLandmeter Johan François Adriaan Cateau van Rosevelt
Landmeter L.C. van Lansberge
Landmeter W.L. Loth
lithograaf J. Wackie
Type orgineelKaart
TrefwoordenKaarten (geografie)
SignatuurUBM: Kaartenzl: 107.22.21B
Periode onderwerp1898
Periode vervaardiging1899
Locatie onderwerpSuriname
Afmetingen107,5 x 99 cm (samen)
LiteratuurF.C. Bubberman ... [et al.], Links with the past : the history of cartography of 1500-1971. Amsterdam : Theatrum Orbis Terrarum, 1973. xii, 179 p.
ReferentiesKoeman, Bibliography printed maps Suriname, no. 85
Schaal1:500.000

 
TitelKaart van Suriname: 1930 : Blad 1(titelblad)
BeschrijvingDeze grootschalige, in 1930 in opdracht van het Departement van Koloniën uitgegeven kaart vervangt de kaart van Cateau van Rosevelt / Van Lansberge uit 1882. Voor het vastleggen van de naar het binnenland uitbreidende belangen schoot deze kaart uit 1882 tekort. De nieuwe kaart omvat het gehele land en zou bijna dertig jaar dienen als wettig uitgangspunt voor de uitgifte van percelen en vergunningen tot onder andere het ontginnen van gronden, bosbouw, exploitatie van ertsen, etc. De kaart bestaat uit 16 bladen en een bijblad. Hoewel veel gebied tussen de vrij nauwkeurig weergegeven rivieren nog onbekend is maakt de overvloed aan geografische namen deze kaart zeer belangrijk. Bergpartijen zijn zo goed mogelijk benaderd en in de witte plekken zijn hier en daar aantekeningen te vinden over de bodemgesteldheid en de aard van de begroeiïng. Op dit eerste blad vinden we ook de titel, de legenda en de bladindeling van het kaartwerk. Het betreft Noordwest-Suriname en Noordoost Brits Guyana, met de benedenloop van de Berbice en een deel van de benedenloop van de Corantijn, ongeveer van Post Morakaboeri tot en met de Bisschop eilanden.
VervaardigersAuteur Johan François Adriaan Cateau van Rosevelt
Auteur L.A. Bakhuis
Auteur W. de Quant
Type orgineelKaart
TrefwoordenKaarten (geografie)
SignatuurUBM: Kaartenzl: 24.09.06 (1)
Periode onderwerp1882-1927
Periode vervaardiging1930
Locatie onderwerpSuriname Corantijn (rivier) Berbice (rivier)
Afmetingen71 x 66,5 cm
LiteratuurF.C. Bubberman ... [et al.], Links with the past : the history of cartography of 1500-1971. Amsterdam : Theatrum Orbis Terrarum, 1973. xii, 179 p.
ReferentiesKoeman, Bibliography printed maps Suriname, no. 107.
Schaal1:200.000

 
TitelKaart van Suriname: 1930 : Blad 10
BeschrijvingDeze grootschalige, in 1930 in opdracht van het Departement van Koloniën uitgegeven kaart vervangt de kaart van Cateau van Rosevelt / Van Lansberge uit 1882. Voor het vastleggen van de naar het binnenland uitbreidende belangen schoot de kaart uit 1882 tekort. De nieuwe kaart omvat het gehele land en zou bijna dertig jaar dienen als wettig uitgangspunt voor de uitgifte van percelen en vergunningen tot onder andere het ontginnen van gronden, bosbouw, exploitatie van ertsen, etc. De kaart bestaat uit 16 bladen en een bijblad. Hoewel veel gebied tussen de vrij nauwkeurig weergegeven rivieren nog onbekend is maakt de overvloed aan geografische namen deze kaart zeer belangrijk. Bergpartijen zijn zo goed mogelijk benaderd en in de witte plekken zijn hier en daar aantekeningen te vinden over de bodemgesteldheid en de aard van de begroeiïng. Blad 10, Midden-Suriname met de Tafel-berg, het Wilhemina-Käyser- en Eilerts de Haan gebergte.
VervaardigersAuteur Johan François Adriaan Cateau van Rosevelt
Auteur L.A. Bakhuis
Auteur W. de Quant
Type orgineelKaart
TrefwoordenKaarten (geografie)
SignatuurUBM: Kaartenzl: 24.09.06 (10)
Periode onderwerp1882-1927
Periode vervaardiging1930
Locatie onderwerpEilerts de Haan gebergte Suriname Tafel Berg Wilhemina-Käyser gebergte
Afmetingen71 x 66,5 cm
LiteratuurF.C. Bubberman ... [et al.], Links with the past : the history of cartography of 1500-1971. Amsterdam : Theatrum Orbis Terrarum, 1973. xii, 179 p.
ReferentiesKoeman, Bibliography printed maps Suriname, no. 107.
Schaal1:200.000

 
TitelKaart van Suriname: 1930 : Blad 11
BeschrijvingDeze grootschalige, in 1930 in opdracht van het Departement van Koloniën uitgegeven kaart vervangt de kaart van Cateau van Rosevelt / Van Lansberge uit 1882. Voor het vastleggen van de naar het binnenland uitbreidende belangen schoot de kaart uit 1882 tekort. De nieuwe kaart omvat het gehele land en zou bijna dertig jaar dienen als wettig uitgangspunt voor de uitgifte van percelen en vergunningen tot onder andere het ontginnen van gronden, bosbouw, exploitatie van ertsen, etc. De kaart bestaat uit 16 bladen en een bijblad. Hoewel veel gebied tussen de vrij nauwkeurig weergegeven rivieren nog onbekend is maakt de overvloed aan geografische namen deze kaart zeer belangrijk. Bergpartijen zijn zo goed mogelijk benaderd en in de witte plekken zijn hier en daar aantekeningen te vinden over de bodemgesteldheid en de aard van de begroeiïng. Blad 11, Midden-Suriname met de Gran Rio en Pikien Rio, Tapanahony rivier vanaf Granstong, Boven Tapanahoni- en Paloemeu rivier en het Oranje gebergte.
VervaardigersAuteur Johan François Adriaan Cateau van Rosevelt
Auteur L.A. Bakhuis
Auteur W. de Quant
Type orgineelKaart
TrefwoordenKaarten (geografie)
SignatuurUBM: Kaartenzl: 24.09.06 (11)
Periode onderwerp1882-1927
Periode vervaardiging1930
Locatie onderwerpTapanahoni (rivier) Suriname Oranje Gebergte Paloemeu (rivier) Gran Rio Pikien Rio
Afmetingen71 x 66,5 cm
LiteratuurF.C. Bubberman ... [et al.], Links with the past : the history of cartography of 1500-1971. Amsterdam : Theatrum Orbis Terrarum, 1973. xii, 179 p.
ReferentiesKoeman, Bibliography printed maps Suriname, no. 107.
Schaal1:200.000