Alle collecties
 
 

PrentencollectieDe prentencollectie is zeer kompleet als het gaat om de periode vr 1877. Momenteel bevinden zich meer dan 1700 prenten in de collectie. Er zijn twee belangrijke groepen te onderscheiden: personen en gebouwen. Afgebeeld zijn hoogleraren van Athenaeum Illustre, Universiteit van Amsterdam en andere Amsterdamse instellingen van hoger onderwijs, en de gebouwen waarin deze gevestigd waren. Ook afbeeldingen van gebouwen uit de tijd vrdat ze door de betreffende instelling in gebruik werden genomen, zijn aanwezig. Onder andere zijn opgenomen prenten van de Agnietenkapel, waarin het Athenaeum Illustre lang gevestigd was, de voormalige Hand- en Voetboogdoelen en het Arsenaal aan de Singel, waar de Universiteitsbibliotheek tegenwoordig gevestigd is, en de gebouwen aan de Oudemanhuispoort. Ook zijn er veel afbeeldingen van Amsterdamse gasthuizen, waaronder als belangrijkste het Sint Pietersgasthuis of Binnengasthuis, en het pesthuis, later bekend als Buitengasthuis of Wilhelminagasthuis. Ook de Hortus Botanicus en de gebouwen van het Genootschap Natura Artis Magistra zijn vertegenwoordigd.

Ongeveer 300 prenten werden verzameld door het geschiedkundig dispuutgezelschap C.L.I.O. Vanaf 1923 werd de collectie sterk uitgebreid door de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam. H. van der Bijll heeft als secretaris, en vanaf 1930 als conservator van de verzameling, een belangrijke rol gespeeld. Hij kocht zowel voor de verzameling van de Universiteit van Amsterdam prenten, als titre personel. Sommige van deze prenten werden later alsnog door hem geschonken aan de verzameling. Belangrijke aanwinsten kwamen van de veilingen van de verzameling van R.W.P. de Vries in 1925 en van de verzameling van Jonkman in 1929.