Alle collecties
 
 

Geschiedenis van de collectieAmsterdam kent een lange traditie van hoger onderwijs. Dit onderwijs kreeg een belangrijke impuls toen in 1632 het Athenaeum Illustre werd opgericht. Het Athenaeum diende als vooropleiding voor een universiteit. Alleen de uiteindelijke promotie moest elders afgelegd worden. In 1877 werd het Athenaeum verheven tot de Universiteit van Amsterdam. Vijf jaar later, in 1882, werd het geschiedkundig dispuutgezelschap C.L.I.O. opgericht. Het daaropvolgende jaar startte dit gezelschap met het aanleggen van een verzameling betreffende de geschiedenis van het hoger onderwijs in Amsterdam in de ruimste zin van het woord. Het accent werd gelegd op de historische wortels van de universiteit en de verbondenheid met de stad Amsterdam. In 1916 werd het dispuut opgeheven.

Ten behoeve van het beheer van de collectie werd op 19 december 1923 opgericht de 'Historische Commissie der Universiteit van Amsterdam, ingesteld in het bijzonder voor 't beheer en de uitbreiding van de verzameling C.L.I.O.'. De historische verzameling van de Universiteit van Amsterdam was hiermee geboren. Deze is sindsdien continue uitgebreid. In 1989 kwam het beheer in handen van het Universiteitsmuseum. Vanaf dit moment werden er ook objecten uit de faculteiten verzameld, zoals wetenschappelijke instrumenten en onderwijsmodellen. Het zwaartepunt heeft echter altijd gelegen op het beeldmateriaal.

De historische collectie van de Universiteit van Amsterdam maakt tegenwoordig deel uit van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA).