Alle collecties
 
 

FotocollectieDeze verzameling is bijzonder rijk en gevarieerd en heeft momenteel een omvang van ruim 43.000 foto’s, los en in albums, soms met gekalligrafeerde titelpagina’s en in fraaie banden. Verder zijn er ongeveer 4.200 glasnegatieven en 10.500 dia’s. De collectie bestrijkt een periode van 1860 tot heden. Daarbij zijn technieken gebruikt als kooldruk, albuminedruk, daglichtcollodium-zilverdruk, daglichtgelatinezilverdruk, ontwikkelgelatinezilverdruk en de laatste decennia pe-drukken.

Naar onderwerp omvat de fotocollectie portretten, groepsportretten, gebouwen, academische plechtigheden, zoals promoties en diesvieringen van fotopersbureaus. Er zijn opnames van bekende fotografen als Pieter Oosterhuis, Cas Oorthuys, Emiel van Moerkerken, Philip Mechanicus en Wubbo de Jong.

Er zijn uiteraard ook foto’s van onderwijs en onderzoek. Een belangrijke onderzoekscollectie is die van de internationaal bekende etnomusicoloog Jaap Kunst (1891-1960) en zijn opvolgers, die bestaat uit bijna 7.500 foto’s, 1.600 glasnegatieven en ruim 7.000 dia’s. Of een collectie van 1.500 persfoto’s van verschillende culturen uit de jaren dertig bijeengebracht door de socioloog en amerikanist A.N.J. den Hollander (1900-1976).

Vermeldenswaard zijn ook een drietal albums waarin medisch studente M.B.E. Nilant een uitgebreid beeldverslag heeft gemaakt van haar medicijnenstudie in de jaren na 1930, een sfeervol verslag van een insider dat de jaren dertig van de vorige eeuw doet herleven.

Een aparte categorie vormt het studentenleven waarbij een aantal langdurige bruiklenen een onmisbare rol vervullen, zoals die van het Amsterdamsch Studenten Corps/Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) en de bekende roeivereniging Nereus.

De collectie wordt veelvuldig gebruikt als bron van illustraties voor boeken, publicaties en tijdschriften die de geschiedenis en het onderwijs van de Universiteit van Amsterdam betreffen.