Alle collecties
 
 

Beeldrecht



De getoonde afbeeldingen mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

De rechthebbenden zijn:
a. De maker van het originele werk. Tot 70 jaar na overlijden van de kunstenaar berusten de auteursrechten bij de nabestaanden of de instelling waaraan de rechten zijn overgedragen.
b. De maker van de opname. Tot 70 jaar na overlijden van de fotograaf berusten de auteursrechten bij de nabestaanden of de instelling waaraan de rechten zijn overgedragen; in dit geval de Universiteit van Amsterdam.

De redactie heeft haar uiterste best gedaan alle kunstenaars en fotografen of hun nabestaanden te benaderen voor het verwerven van toestemming voor publicatie op het internet. Indien u denkt rechten te kunnen laten gelden op de in deze databank getoonde beelden, wordt u verzocht contact op te nemen met de redactie.

Voor het verkrijgen van toestemming voor gebruik dient u altijd contact op te nemen met de redactie [universiteitsmuseum@uva.nl].

De Universiteitsbibliotheek levert geen reproducties van onderstaande fotografen/instellingen en verwijst klanten naar de website en/of e-mailadres van de rechthebbende.

Henny Allis
alsorfo@xs4all.nl

Taco Anema
www.tacoanema.nl

Algemeen Nederlands Persbureau
www.anp-photo.com
fotoverkoop@anp.nl

Bob Bronshoff
bobb@xs4all.nl

Carmen Freudenthal
www.carmenf.com
carmen@freudenthalverhagen.com

Hans Grootenhuijs
hgr@redactie.rd.nl

Fotopersburo Dijkstra BV
info@fotodijkstra.nl

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
www.iisg.nl

John Kleinen
J.G.G.M.Kleinen@uva.nl

Jørgen Krielen
info@jorgenkrielen.com

Maria Austria Instituut
www.maria-austria-instituut.nl
info@maiphoto.nl

Reinjan Mulder
reinjanmulder@mac.com

Nederlands Fotomuseum
www.nederlandsfotomuseum.nl

André Ruigrok
aruigrok@euronet.nl

Ronald Sweering
www.sweering-elias.com

Elmer Spaargaren
spaargaren@xs4all.nl

Henk Thomas
foto@henkthomas.nl

De Universiteitsbibliotheek levert wel reproducties van de volgende fotografen, maar pas nadat de rechthebbende hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven:

Hans van den Bogaard, Zwanenburg

Aaldert van den Bogaard, Amsterdam

Bram de Hollander, Amsterdam

Reinjan Mulder, Amsterdam

Lex de Lang, Amsterdam

Jac. B. Rieder, Amsterdam

Greet de Schipper, Amsterdam

Swank Shot Studios, Amsterdam