Alle collecties
 
 

Beelddatabank Kaarten & atlassen


De beelddatabank van de kaarten- en atlassencollectie bevat beelden en beschrijvingen van belangrijke en opmerkelijke cartografische documenten in het bezit van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en de aldaar eveneens (sinds 1880) ondergebrachte Bibliotheek en Kaartenverzameling van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Hoewel de collectie rijk is aan moderne kaarten, zijn op een aantal uitzonderingen na alleen (geselecteerde) oude kaarten opgenomen, merendeels van vůůr 1900.

De collectie Kaarten & Atlassen, die de periode van het eind van de 15e eeuw tot de huidige tijd beslaat, bestaat uit ca. 135.000 losse kaarten (waarvan ca. 25.000 van vůůr 1800), ca. 4.500 atlassen (waarvan enkele honderden van vůůr 1800) en tientallen oude en moderne globes. Zij maakt deel uit van een veel breder conglomeraat documenten in de UB dat wel bekend staat onder de oude benaming 'Geografie en Reizen'.

Het merendeel van de collectie is direct raadpleegbaar op de Kaartenzaal, waar eveneens een handbibliotheek aanwezig is met (historisch-) cartografische literatuur, handatlassen, biografieŽn, bibliografieŽn, periodieken, plaatsnamenregisters, CD-Roms enz.

Oud

De collectie heeft een algemeen, interdisciplinair karakter, met een brede dekking van regio's, thema's en perioden. Niettemin zijn daarin een aantal zwaartepunten te onderscheiden. Naast de moderne kaarten en atlassen is vooral de collectie oude cartografische documenten van (inter-)nationaal belang. Amsterdamse cartografische drukken uit de 16e tot en met de 18e eeuw, de bloeitijd van de Nederlandse cartografie, staan daarbij centraal. Oude atlassen, losse atlaskaarten in talloze varianten, vele zelfstandige eenbladsdrukken, meerbladige polderkaarten en wandkaarten behoren daartoe, evenals diverse oude globes. Een groot aantal oude plattegronden, foto's en prenten van Amsterdam uit alle perioden maakt deel uit van de Collectie A.M. van de Waal.

Modern en actueel

In de modernere tijd onderscheiden we onder meer hydrografische kaarten uit de 19e eeuw, schoolatlassen en schoolwandkaarten 19e-20e eeuw. Van Nederland zijn alle topografische kaartseries vanaf 1850 aanwezig, evenals de gedetailleerde kaartseries van de voormalige overzeese gebiedsdelen. Tot de moderne componenten van de collectie rekenen we uiteenlopende topografische series (Europese landen meest 1:50.000, daarbuiten 1:200/250.000, wereld 1:500.000), stadsplattegronden, thematische kaarten, handatlassen, nationale atlassen, thematische atlassen en cartografisch materiaal op CD-Rom. Van veel zeldzame en kwetsbare kaarten en atlassen of elders aanwezige unica zijn facsimile-uitgaven of digitale bestanden direct ter raadpleging beschikbaar.