BC Home / Collecties / Collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)

Inventaris van de collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) ca. 1550-heden

Gebruik dit adres om naar deze collectie te linken: http://dpc.uba.uva.nl/inventarissen/ubainv56

Bijlagen

Publicaties

 1. A.A. Beekman (samenst. en inl.). Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland's Noorderkwartier, aanwezig op de tentoonstelling in het stedelijk museum te Amsterdam gedurende de maand September 1917. Leiden: Boekhandel en Drukkerij voorh. E.J. Brill, [1917]. - Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.
 2. A.A. Beekman (samenst. en inl.). Catalogus van kaarten, enz., betrekking hebbende op de oudere en tegenwoordige gesteldheid van Holland tusschen Maas en IJ, aanwezig op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam in September en October 1921. Leiden: Boekhandel en Drukkerij voorh. E.J. Brill, [1921]. - Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.
 3. Jan Beenakker, Jan Werner (samenst.). Van Alkmaar tot Grootebroek : kaarten van negen oude Noordhollandse steden : catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam van 29 november tot en met 20 december 1991. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1991.
 4. Paul van den Brink, Jan Werner (red.). Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat : de kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw. Utrecht: Hes Uitgevers, 1989.
 5. H.J.A. Homan, C. Koeman, J.W.H. Werner (samenst.). Het beeld der aarde : de Nederlandse schoolatlas 1880-1940 : catalogus van de tentoonstelling "Het beeld der aarde" in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam van 7 oktober tot en met 7 november 1985. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1985.
 6. C. Koeman. Bibliography of printed maps of Suriname 1671-1971. Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum, 1973.
 7. A.H. Sijmons (samenst.). Amsterdamse kaartmakers 1544-1975 : catalogus van de Elsevierexpositie in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam 2 oktober t/m 1 november 1975. Amsterdam: Elsevier, 1975.
 8. Albert H. Sijmons (samenst.). Catalogue of atlases : volume I : atlases published before 1801. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1987. - In typoscript.
 9. Jan W.H. Werner. Catalogus tentoonstelling Westeuropese steden in de 19e eeuw : kaarten, plattegronden, panorama's. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1983.
 10. Jan Werner. Inde Witte Pascaert : kaarten en atlassen van Frederick de Wit, uitgever te Amsterdam (ca. 1630-1706) : catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, gehouden naar aanleiding van de voltooide restauratie van vijf monumentale wandkaarten 23 september - 4 november 1994. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1994. - Uitgegeven i.s.m. Canaletto, Alphen aan den Rijn.
 11. Jan W.H. Werner (eindred.), Guus J. Borger (red.). Strijd om de ruimte in kaart : catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, georganiseerd in het kader van het Congres Geografie 2000 : 2 november-20 december 2000 ; met tekstbijdragen van Kim Bierhoff e.a. ; [Engelse vert.: Nancy Smyth van Weesep ; fotogr.: Katja Turunen e.a.]. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek Amsterdam ; Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2000. (Kartografie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam; 7).
 12. J.W.H. Werner. 'De kaarten- en atlassencollectie van het KNAG in de UB Amsterdam'. In: Kartografisch Tijdschrift 23 (1997) 3, p. 21-34.

Literatuur

 1. [Inventaris Athlas Royal]. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, [s.a.].
 2. C. Koeman. Collections of maps and atlases in the Netherlands: their history and present state. Leiden: Brill, 1961, p. 183-186.
 3. E. Pelzers. Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 1873-1967. Utrecht: Rijksarchief Utrecht, 1990. (Inventaris 74).
 4. R. Schrader. Honderd jaar Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 1873-1973. Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1974. (Geografisch Tijdschrift, Nieuwe reeks; VIII, 4).
Top