BC Home / Collecties / Collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)

Inventaris van de collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) ca. 1550-heden

Gebruik dit adres om naar deze collectie te linken: http://dpc.uba.uva.nl/inventarissen/ubainv56

Verwant materiaal

De collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap in de Bijzondere Collecties vormt een deel van de vele collecties die het KNAG tijdens zijn bestaan aan Nederlandse universiteiten en musea in bruikleen heeft afgestaan. Etnografische en biologische collecties werden bijvoorbeeld ondergebracht bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden.

Het archief van het KNAG wordt bewaard in Het Utrechts Archief te Utrecht, toegangsnr. 74 (1873-1967) en toegangsnr. 296 (1967-1987). In de inventaris van het KNAG-archief uit 1873-1967 hebben inv.nr. 124-136 betrekking op de bibliotheek en kaartenverzameling in de Bijzondere Collecties.

Top