BC Home / Collecties / Collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)

Inventaris van de collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) ca. 1550-heden

Gebruik dit adres om naar deze collectie te linken: http://dpc.uba.uva.nl/inventarissen/ubainv56

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

De collectie is toegankelijk voor onderzoek. Voor raadpleging is een bezoekerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Reproductie

De collectie is deels gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de beeldbanken:

  1. Kaarten & Atlassen
  2. Suriname 1599-1975

Beperkingen aan het gebruik

Kaarten en atlassen worden uitsluitend ter inzage gegeven, evenals boeken van vóór 1850. Voor raadpleging van kaarten en atlassen van vóór 1801 is toestemming vereist van de collectiebeheerder. Dit geldt ook voor kwetsbare documenten van na 1800 waarvan vervangende reproducties of digitale beelden beschikbaar zijn.Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Oude en kwetsbare kaarten en atlassen worden alleen in of met behulp van beschermende voorzieningen en in bijzijn van bevoegd personeel beschikbaar gesteld.

Citeerinstructie

Bij verantwoording van het gebruik dient de collectie als geheel, of het afzonderlijke item ten minste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanduiding:

  1. collectie: Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), collectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) (UBA56)
  2. afzonderlijke items: Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA), signatuur

Aanvraaginstructie

De boeken kunnen worden aangevraagd met behulp van de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

De handschriften kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: de signatuur.

De kaarten en atlassen kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Kaartenzaal.

Andere toegang

  1. Fichecatalogus: de systematische catalogus op de gehele kaartencollectie in de Bijzondere Collecties is beschikbaar op de Kaartenzaal.
  2. I. Dornseiffen. Catalogus der boeken en kaarten van het Aardrijkskundig Genootschap op 1 Juli 1878 ; [met] [1e]-5e vervolg. [I.] Catalogus. [1e] vervolg tot 24 Sept. 1878. 2e vervolg: 24 Sept. 1878-1 Jan. 1879. 3e vervolg: 1 Jan. 1879-1 Jan. 1880. 4e vervolg: 1 Jan. 1880-1 Jan. 1881. 5e vervolg: 1881. [S.l.] [1878-1882]. 6 dln.
  3. I. Dornseiffen (samenst.). Lijst der kaarten in bezit van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap op 1 januari 1887. Amsterdam: Stadsdrukkerij, 1887.
  4. C.P. Burger jr. Catalogus geographie en reizen van de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam : eerste gedeelte. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1923.
  5. Inventaris van de collectie kaarten van de fa. Fred. Muller & Co., 1570-1850
  6. Inventaris van de collectie zeekaarten van het Bureau Hydrografie, 1750-heden

Top