Alle collecties
 

 

De collectie van het Allard Pierson Museum

Het Allard Pierson Museum is het archeologisch museum van de Universiteit van Amsterdam. Het museum werd in 1934 geopend. De collectie bestond toen uit ca. 5000 oudheden, afkomstig uit de verzameling van dr. C.W. Lunsingh Scheurleer. Deze collectie was aangekocht door de Allard Pierson Stichting met steun van de Vereniging Rembrandt en vele particulieren en geschonken aan de Universiteit. Inmiddels telt het museum meer dan 16.000 voorwerpen, waarvan een belangrijk deel is geschonken door particulieren.
In het Allard Pierson Museum komen de antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, EtruriŽ en het Romeinse Rijk opnieuw tot leven. Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 5000 voor Chr. tot 500 na Chr. geven een beeld van het dagelijks leven, mythologie en godsdienst in de antieke Oudheid.

Inventaris-database

Sinds december 2004 is de collectie van het Allard Pierson Museum ondergebracht in een wereldwijd te raadplegen database (PICA). Gegevens over alle voorwerpen zijn terug te vinden via http://opc.uva.nl. Ga naar de Catalogus museale collecties, Allard Pierson Museum en u kunt vervolgens op inventarisnummer (APM00000) of trefwoord zoeken. U krijgt de resultaten uit het complete bestand op uw scherm.

Digitale beeldbank

Bij de digitale inventaris behoort een digitale beeldbank waar foto's van de objecten kunnen worden bekeken. Deze beelddatabank is nog niet volledig, maar een aantal hoogtepunten uit de collectie is opvraagbaar. Ook in de beeldbank kan op inventarisnummer of trefwoord gezocht worden, maar hier wordt alleen gezocht in de records waarbij een foto beschikbaar is.

Informatie en fotobestellingen

De foto's zijn voor iedereen toegankelijk, maar zijn niet voor publicatie bestemd en geschikt. Om foto's te bestellen kunt U onderaan de beschrijving van het voorwerp in de beeldbank een fotobestelformulier aanklikken.
Voor de publicatie van objecten uit het museum moet toestemming worden gevraagd bij:
Allard Pierson Museum t.a.v. de Afdeling Collectiebeheer, Postbus 94057, 1090 GB Amsterdam of per mail: Allard.Pierson.Museum@uva.nl
Vragen over voorwerpen in de digitale catalogus kunnen naar hetzelfde adres worden gestuurd.

Bezoek het museum

Veel voorwerpen die in deze beeldbank worden getoond, zijn te vinden in de vaste opstelling van het museum. De overige zijn op afspraak beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Ook zijn ze soms te zien op tijdelijke thematentoonstellingen.

Het bezoekadres van het Allard Pierson Museum is Oude Turfmarkt 127, Amsterdam.
Het museum is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en in de weekenden en op feestdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Het museum is gesloten op de maandagen en op Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.
Alle informatie over het museum is te vinden op onze internetsite: www.allardpiersonmuseum.nl